Wetsvoorstel om zwijgcontracten in de zorg nietig te verklaren

Het kabinet wil zwijgcontracten in de zorg nietig laten verklaren, zodat zaken niet in de doofpot belanden. Want als er gezwegen wordt over fouten, kan daar niet van worden geleerd. Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg noemt dergelijke zwijgcontracten volstrekt ongewenst, slecht voor de kwaliteit van de zorg en in strijd met essentiële waarden als goed bestuur en transparantie. Dit meldt de Tweede Kamer

Een zwijgbeding is een afspraak tussen zorgaanbieder en cliënt om geen informatie te geven aan anderen over iets wat is misgegaan. Het kan gaan om zwijgen tegen media, maar ook tegen de inspectie of om de afspraak geen klacht in te dienen. Er wordt niet vaak melding van gemaakt, maar toch komen ze nog steeds voor, aldus de minister.

'Elk zwijgcontract is er een te veel'

CDA en ChristenUnie vinden ook dat werken met ziel en zakelijkheid geen zwijgcontracten passen. Bij incidenten is het juist belangrijk om de relatie te herstellen en vervolgens te leren van de gemaakte fouten. Ook de PVV vindt iemand verplicht het zwijgen opleggen onaanvaardbaar. “Elk zwijgcontract is er een te veel”, zegt Kamerlid Vicky Maeijer. Ze is blij dat met het wetsvoorstel de positie van clienten wordt versterkt. Ook de SP en D66 vinden het goed dat zwijgbedingen in de zorg onmoeglijk worden gemaakt.

Wel benadrukt Fonda Sahla van D66 dat in de geplande voorlichtingscampange duidelijk moet worden gemaakt dat het niet nodig is om naar de rechter te stappen. Daar is minister Helder het mee eens. In de publiekscampagne worden mensen ertoe opgeroepen om mogelijk zwijgbedingen te melden bij de inspectie. Die staat ervoor open om vragen hierover te beantwoorden.

Bejegening hulpverleners

Veel woordvoerders van de partijen willen weten hoe (jeugd)hulpverleners beschermd kunnen worden tegen onheuse bejegening. Zo mag openheid niet leiden tot bedreigingen, haatuitingen, laster en andere ellende. Vooral jeugdzorgprofessionals zijn hier bang voor, zegt Attje Kuiken van de PvdA. Zij vindt dan ook dat hun zorgen serieus genomen moeten worden. Ook minister Helder vindt dat zorgverleners beschermd moeten worden tegen online agressie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een wetsvoorstel dat doxing, het online delen van persoonsgegevens op internet, strafbaar maakt. Die wet ligt inmiddels bij de Raad van State voor advies.

Op 10 mei stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor het nietig verklaren van zwijgcontracten en de tijdens het debat ingediende moties.