Veel huisartsen weten niet of ze in de toekomst nog huisarts willen zijn

Uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Trouw blijkt dat een groot deel van de huisartsen geen toekomst ziet als huisarts. Meer dan de helft van de 600 ondervraagde professionals zegt niet te weten of ze over 15 jaar nog huisarts zijn. Een krappe 20 procent ziet een toekomst in hun huidige beroep. Dit meldt Trouw. 

Huisartsen kampen al jaren met personeelstekorten, waardoor ze een hoge werkdruk ervaren. Andere redenen waardoor ze druk ervaren zijn een verstoorde balans tussen werk en privé, de weekend- en nachtdiensten en het gebrek aan ondersteunend personeel. Ook het takenpakket dat blijft uitbreiden, hoge huisvestingskosten en problemen in onder meer de ggz en ouderenzorg, dragen bij aan het zware werk van de artsen. Ze beginnen zichzelf te zien als het afvoerputje van de zorg, blijkt uit de enquête.

Zzp'ers in de huisartsenzorg

Jaarlijks stoppen er ongeveer 45 huisartsen onder de 50 jaar. Maar vorig jaar lag dat aantal flink hoger: toen stopten 138 jonge huisartsen met het uitoefenen van hun vak. Veel jonge huisartsen willen door de hoge werkdruk en vele uren geen eigen praktijk en werken als zzp’er. Zo kunnen ze hun eigen uren en dagen bepalen én goed betaald krijgen. Inmiddels is 20 procent van de huisartsen zzp’er. Tien jaar geleden was dat nog 10 procent. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky