Huisartsen staan niet achter euthanasie met enkel een wilsverklaring

Maar weinig huisartsen zijn bereid om euthanasie te verlenen op basis van een papieren wilsverklaring. Uit onderzoek onder ruim vierhonderd huisartsen door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, blijkt dat slechts 20 procent van de huisartsen een schriftelijk verzoek voldoende vindt op het moment dat een patiënt wilsonbekwaam is geworden. Twee op de vijf huisartsen vindt een mondeling verzoek tot euthanasie noodzakelijk. Dit meldt Trouw. 

Volgens de Nederlandse euthanasiewet is het toegestaan om euthanasie te verlenen op basis van een wilsverklaring. De Hoge Raad bevestigde dit in 2020 nogmaals. In 2021 kregen zes mensen met ernstige dementie euthanasie op basis van een papieren verklaring. Meer dan 200 patiënten met beginnende dementie kregen euthanasie. Dat zijn er flink meer, omdat zij er zelf nog om kunnen vragen.

Gebrek aan kennis

Huisarts en onderzoeker Jaap Schuurmans drukt iedereen op het hart om tijdig met hun huisarts over euthanasie te praten. Een wilsverklaring is lang niet altijd genoeg. Volgens Schuurmans is het voor veel artsen moeilijk om te beoordelen hoe zo’n euthanasieverzoek tot stand is gekomen en of deze op het moment van schrijven nog weloverwogen was. Dick Bosscher van de NVVE voegt daaraan toe dat het bij artsen aan kennis ontbreekt. “Dit gaat namelijk recht tegen de uitspraak van de Hoge Raad in.” Als het aan de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde ligt, worden artsen bij de wet verplicht om hun patiënt door te verwijzen als zij zelf een euthanasieverzoek afwijzen. Zo hoeft het niet te eindigen bij de eerste arts die het verzoek niet inwilligt. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky