Normal_arts_dokter_hartslag_controle_ziekenhuis

Ongeveer 44.000 mensen hebben tijdens de tweede subsidieronde het STAP-budget gebruik om te beginnen aan een opleiding of cursus. Met name werkenden maken gebruik van STAP, waarvan een aanzienlijk deel flexwerkers. Opnieuw zijn de meeste aanvragers (24 procent) werkzaam in de zorgsector. Dit meldt Rijksoverheid. 

Het gemiddelde subsidiebedrag lag rond de 800 euro. Net als bij het eerste aanvraagtijdvak is er op opleidingsniveau en op leeftijd gespreid gebruik gemaakt van het budget. 56 procent van de aanvragers heeft maximaal een mbo-achtergrond en 23 procent is 50 jaar of ouder.

Jaarlijks budget

Het kabinet wil scholing met publieke financiering voor een brede doelgroep mogelijk maken. Daarom is per 1 maart het STAP-budget gestart. Via STAP kunnen volwassenen, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt, jaarlijks aanspraak maken op maximaal 1.000 euro financiële hulp bij het bekostigen van scholing. Deze nieuwe regeling is laagdrempeliger dan de eerdere fiscale aftrek scholingskosten doordat mensen geen bedrag meer hoeven voor te schieten. Daardoor is STAP toegankelijker voor mensen met lagere inkomens en ouderen.

Door: Nationale Zorggids