Personeelstekort in de ggz loopt waarschijnlijk op tot 9.300 in 2031

De komende jaren zullen de personeelstekorten in de geestelijke gezondheidszorg twee keer zo erg zijn als nu. In 2022 gaat het om een tekort van 4.200 ggz-professionals en in 2031 om 9.300. Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) publiceerde deze week een nieuwe berekening en enkele oorzaken voor de toenemende tekorten aan personeel. Dit meldt Skipr.

Overal op de arbeidsmarkt gaat het om vraag en aanbod. Er is echter altijd meer vraag dan dat er aanbod is. Dat betekent dat er op ieder moment onvervulde vacatures zijn in de ggz. In sommige gevallen is er eenmismatch tussen vraag en aanbod, waardoor vacatures ook blijven openstaan.

Instroom en uitstroom van ggz-personeel

Tot en met 2031 wordt licht dalende trend verwacht van instroom van personeel. In de ggz zal er ook licht fluctuerende uitstroom zijn, maar blijft naar verwachting zo goed als gelijk. De uitstroom wordt voornamelijk veroorzaakt door ggz-professionals die met pensioen gaan.

Dat het personeelstekort straks op 9.100 medewerkers komt, is niet zeker. Het kan ook rond de 7.000 uitkomen, mits zorg voorkomen kan worden door welzijn en de specialistische zorg verschuift naar basis-ggz. “Ook wordt er gekeken naar de beweging van intramurale zorg naar ambulante zorg en welzijn”, aldus AZW. Als er actief wordt ingezet op preventie en verschuivingen kan het personeelstekort lager uitvallen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky