Minister Helder maakt werk van verder verminderen regeldruk in de zorg

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg maakt werk van het verder verminderen van administratieve regeldruk in de zorg. Het vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg moet werkplezier in de zorg vergroten en meer tijd vrijmaken om zorg te bieden. De ambitie van het programma is om nieuwe regeldruk te voorkomen en bestaande wet- en regelgeving waar mogelijk te versimpelen of schrappen. Daarnaast gaat het ministerie van Volksgezondheid zorginstellingen en zorgwerknemers ondersteunen om in de directe omgeving onnodige regeldruk te verminderen. Dit meldt Rijksoverheid. 

 

De afgelopen vier jaar heeft het programma [Ont]Regel de Zorg de eerste positieve resultaten opgeleverd. Op tal van werkvloeren is een start gemaakt met het verminderen van onnodige of omslachtige regels. Daardoor is de ervaren regeldruk voor het eerst in jaren licht gedaald. Het ministerie is heel tevreden met dit resultaat, maar wil nog verder gaan in de aanpak van onnodige of omslachtige regels. Om de regeldruk verder terug te dringen zoekt het ministerie van Volksgezondheid nauwe samenwerking met partners uit de zorg. Alle betrokken partijen, zorgaanbieders, zorgkantoren, verzekeraars, branche- en beroepsverenigingen en toezichthouders, hebben een steentje bij te dragen aan deze gezamenlijke opgave.

Uniformeren en standaardiseren

Het ministerie van Volksgezondheid wil verschillende zaken uniformeren en standaardiseren, waaronder de eisen die aan zorgverleners worden gesteld, de verantwoording die zorgverleners moeten afleggen en de eisen waaraan hulpmiddelenaanvragen moeten voldoen. Op dit moment verschillen deze eisen en verplichtingen per zorgverzekeraar, beroepsvereniging en toezichthouder. Het uniformeren van deze eisen leidt direct tot minder administratieve lasten en dus tot tijdswinst en financiële besparingen.

Lokale aanpak voor lokale regels

Daarnaast gaat het ministerie van V zorgverleners en zorginstellingen helpen bij het verminderen van lokale regeldruk. Uit onderzoek blijkt dat tot 70 procent van de ervaren regeldruk een lokale oorzaak kent. Met trainingen, subsidieregelingen voor lokale projecten en de organisatie van netwerken van ontregelaars gaat het ministerie lokaal het signaleren en verhelpen van onnodige regeldruk aanmoedigen. Het ministerie van Volksgezondheid wil op korte termijn van start met het aanmoedigen van de lokale aanpak. Zo verwacht minister Helder in september 2022 de subsidieregeling voor lokale ontregelprojecten open te stellen. Voor de subsidieregeling legt het ministerie in totaal 10 miljoen euro klaar. 

Ook kent [Ont]Regel de Zorg een toegankelijk loket waar iedereen signalen, knelpunten en vragen kwijt kan op het gebied van regeldruk in de zorg. Zorgverleners en anderen kunnen zich zo uitspreken over waar ze tegenaan lopen op het gebied van regeldruk of wat goede voorbeelden zijn van het verminderen van administratieve lasten. Minister Helder roept zorginstellingen op om zelf naar dit voorbeeld een lokaal loket te openen voor medewerkers.

Minder nieuwe landelijke regeldruk

In haar eigen landelijke wet- en regelgeving zal het ministerie nieuwe regeldruk zoveel mogelijk beperken, onder andere door zogeheten praktijkchecks om regeldruk van wet- en regelgeving eerder mee te wegen in besluitvorming. Ook in huidige wet- en regelgeving is versimpeling en versoepeling het uitgangspunt. 

Door: Nationale Zorggids