Normal_long_covid

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3 procent, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In dezelfde periode van 2021 was het verzuim 4,8 procent. In 2021 gaf ruim 8 procent van de werknemers aan bij het meest recente verzuim klachten te hebben gehad die werden veroorzaakt door Covid-19. Dit meldt het CBS.

In het eerste kwartaal van 2022 verzuimden werknemers opnieuw het meest in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (8,9 procent). Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen 89 werden verzuimd wegens ziekte. Een jaar eerder was dit in het eerste kwartaal 6,8 procent. In de financiële dienstverlening lag het ziekteverzuim het laagst (3,4 procent).

Verzuim in vvt boven 10 procent

Op grond van cijfers uit het programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn kan worden ingezoomd op de verschillende branches binnen de gezondheids- en welzijnszorg. Vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim bovengemiddeld: 10,4 procent in het eerste kwartaal van 2022 en 8,6 procent een jaar eerder. In de kinderopvang was het verzuim 10,0 procent.

Niet eerder werd in een bedrijfstak of branche een verzuim van 10,0 procent of meer gemeten. Vergeleken met een jaar eerder was het verschil het grootst in de kinderopvang (van 6,9 naar 10,0 procent) en in de branche huisartsen en gezondheidscentra (van 5,4 naar 9,7 procent).

Meer verzuim door corona

Van alle werknemers tussen de 15 en 75 jaar gaf in 2021 ruim 8 procent aan dat door een test is bevestigd dat de belangrijkste klachten bij hun meest recente verzuim werden veroorzaakt door Covid-19. Dat is meer dan in 2020, toen ruim 2 procent aangaf hiermee te hebben verzuimd. Daarnaast zei in 2021 ruim 12 procent dat de klachten mogelijk door Covid-19 werden veroorzaakt, maar dat dit niet is getest. In 2020 was dat nog 29 procent. Bijna 80 procent van alle werknemers in 2021 heeft niet verzuimd of met klachten die, naareigen mening of bevestigd door een test, niet coronagerelateerd waren.

Van alle bedrijfstakken had de zorg naar verhouding de grootste groep werknemers die verzuimde vanwege een bevestigde coronabesmetting, namelijk 11 procent.

Door: Nationale Zorggids