Personeel gehandicaptenzorg moeilijk te vinden en vast te houden

Voor werkgevers in de gehandicaptenzorg is het steeds moeilijker om personeel te werven en het personeel dat in dienst is vast te houden. De helft van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kampt met een tekort aan personeel. Wat kan helpen is het werk interessanter maken: met meer eigen verantwoordelijkheid en ontwikkelmogelijkheden, een goede werksfeer en waardering door de organisatie. En  bijvoorbeeld meer kleinschaligheid van de zorg, minder onregelmatige werktijden en minder administratieve lasten. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Oorzaken van de problemen bij het vinden en vasthouden van medewerkers zijn volgens de werkgevers het weer snel vertrekken van nieuw personeel (al binnen een jaar na indiensttreding), de vergrijzing van het zittende personeel, de concurrentie met andere (zorg)sectoren en het imago van de gehandicaptenzorg. Vooral de grotere instellingen leveren intensieve zorg, waardoor het werk fysiek en mentaal zwaar is.

Personeel werven en behouden

De hoogte van het salaris is volgens zorgverleners zelf wel belangrijk, maar niet altijd bepalend om ergens te gaan werken. Vaak net zo belangrijk zijn eigen verantwoordelijkheid, ruimte voor eigen initiatief, ontwikkelmogelijkheden, goede begeleiding bij het inwerken, een goede werksfeer en waardering door de organisatie. Werkgevers investeren daar steeds meer in. Ook kunnen zij grotere contracten bieden met minder gebroken diensten om het werk aantrekkelijker te maken.

Vooral de grotere instellingen staan open voor het werken met zijinstromers. Die hebben vaak  andere kwaliteiten, vaardigheden en levenservaring. Zijinstromers volgen een praktijkgerichte opleiding aan een ROC of in de organisatie zelf. Het inwerken van zijinstromers vraagt wel veel tijd.

Zorgaanbieders zoeken ook naar mogelijkheden om de zorg anders te organiseren. Om de werkdruk te verminderen maken organisaties hier en daar gebruik van e-health. Of ze overwegen ander personeel in te zetten zoals assistenten of gastheren/gastvrouwen. Dan hebben de zorgverleners meer tijd voor de cliënten. Ook wordt familie meer bij de zorg betrokken. 

Door: Nationale Zorggids