'Macht zorgverzekeraars oorzaak bovenmatige zorgdruk'

Door een overdaad aan heerschappij doch gebrek aan praktische en vakinhoudelijke kennis, zorgt de zorgverzekeraar voor onnodige druk op de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige in de Huisartsenzorg. Niet de zorgprofessional, maar de zorgverzekeraar bepaalt heden ten dage, welke zorg aan chronische en psychiatrische patiënten wordt geboden. De NVvPO signaleert een toename van chronische en psychiatrische patiënten, alsook een toename van praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige die de zorg wil verlaten door het inkoopbeleid van diezelfde zorgverzekeraars. Samen met vier gezamenlijke beroepsverenigingen in de huisartsenzorg, staat de NVvPO op 1 juli op het Malieveld in een manifestatie voor het behoud van de persoonsgerichte huisartsenzorg. Dat meldt NVvPO. 

Petra Portengen, voorzitter van de NVvPO: “Het zorgsysteem zit muurvast. Zorgverzekeraars zitten op de stoel van de zorgprofessionals en bepalen niet alleen het inkoopbeleid, maar óók welk diploma zij moeten hebben, en op welke wijze het werk gedaan moet worden.. Een chronische patiënt een online oplossing bieden voor de complexe problematiek waarmee deze te maken krijgt, is het summum. Uitspraken en bepalend beleid van de verzekeraars zorgen voor onrust in de huisartsenzorg een omgeving waar de werkdruk al te hoog ligt. De macht van de zorgverzekeraars is te groot geworden en moet terug naar de zorgprofessional in het werkveld.” 

Waardering

Binnen de huisartsenzorg heeft de praktijkondersteuner en de praktijkverpleegkundige onder andere de zorg voor chronisch zieken. Het stijgend aantal chronisch zieken in Nederland (50%) maakt de rol van POH’er steeds belangrijker. Onderzoek onder 2188 zorgprofessionals toont aan dat 15% overweegt de huisartsenzorg te verlaten door ‘paarse krokodillen’, te hoge werkdruk en een te hoge administratieve lastendruk. Tegelijkertijd bepaalt de zorgverzekeraar dat de werkzaamheden moeten inkrimpen en dat er minder tijd is voor werkzaamheden. Uit de praktijk blijkt bovendien dat er steeds meer patiënten uit de tweedelijnszorg terugkeren naar de eerstelijns. Het werk en de druk lopen op.

Preventie

Chronisch zieke patiënten in de huisartsenzorg zijn de verantwoordelijkheid van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige. Een chronische ziekte brengt lichamelijke, psychische en sociale gevolgen met zich mee waarin de patiënt moet leren omgaan met (ingrijpende) lichamelijke veranderingen, angst en onzekerheid. Als professional is de POH’er bekend met de gevolgen en weet de beste zorgroute, samen met de patiënt, uit te stippelen. Een goede begeleiding zorgt voor het beste proces, passend bij de patiënt. Portengen: “De zorgverzekeraar ziet slechts het ziektebeeld en verwijst zelfs simpelweg naar een online oplossing of lifestylecoach. Voor onze praktijkondersteuners is dat niet alleen een uitholling en onderwaardering van hun beroep, het is ook een absolute onderschatting van de effecten van een chronische ziekte op de patiënt.”

Door: Nationale Zorggids