Onderhandelingsakkoord cao huisartsen in loondienst

Voor de duizend huisartsen in dienst van een huisarts of praktijk (hidha) is een akkoord bereikt over een cao. Ze krijgen vanaf 1 oktober 2,5 procent salarisverhoging en 0,2 procent verhoging van de eindejaarsuitkering. In 2023 komt daar nog eens 0,5 procent bij. Dit meldt Skipr.

In april startten de huisartsen de onderhandelingen met werknemerspartij LAD over een nieuwe cao. Hoewel het cao-akkoord nog niet is voorgelegd aan de werkgevers- en werknemersorganisaties, is de eerste stap in ieder geval gezet. Bij akkoord gaat de cao per 1 augustus 2022 in eindigt deze in april 2024.

Onder huisartsen in dienst van een huisarts of praktijk was veel vraag naar een basisfunctiebeschrijving. Die is nu ook toegevoegd aan het onderhandelaarsakkoord.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky