Amsterdam eert eerste cliëntondersteuner met een brug

Als feestelijke afsluiting van het jubileumjaar van een eeuw cliëntondersteuning onthulde wethouder Shula Rijxman van Amsterdam op vrijdag 16 september het naambord van de Pier de Boerbrug. Hiermee eert de gemeente deze grondlegger van cliëntondersteuning voor wat hij voor de stad, het land en in het bijzonder voor mensen met een beperking heeft betekend. Dat meldt MEE NL. 

In september 1921 startte bij de gemeente Amsterdam de allereerste cliëntondersteuner van Nederland, toen nog ‘nazorg-ambtenaar’ genoemd. Pier de Boer bood nazorg aan schoolverlaters met een lichte verstandelijke beperking om te voorkomen dat deze ‘zwakzinnigen’, zoals ze toen genoemd werden, zouden afglijden en voor overlast zouden zorgen. Werk was daarbij in zijn ogen de beste motor voor participatie. Pier ging met zijn cliënten langs bedrijven in de stad om hen te laten zien dat deze mensen met begeleiding prima konden werken.

Hulp bij ingewikkelde wet- en regelgeving

De Pier de Boerbrug vormt de verbinding over de Ringvaart van het Oranje-Vrijstaatplein met de Linnaeuskade. Bij de feestelijke onthulling van het naambordje waren bestuurders en andere vertegenwoordigers aanwezig van SPZ, MEE NL, de MEEr groep, LFB (belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking), HandicapNL en het Ministerie van VWS. Tijdens de openingsbijeenkomst benadrukte wethouder Shula Rijxman, portefeuillehouder van onder meer Zorg en maatschappelijke ontwikkeling, de meerwaarde van cliëntondersteuning: “In het ingewikkelde systeem van regelgeving is het belangrijk dat er onafhankelijke cliëntondersteuners zijn om hulp te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.”

Ontwikkeling cliëntondersteuning in Nederland

Na Amsterdam stelden al gauw ook andere gemeentes een nazorg-ambtenaar aan en werden er overal in Nederland nazorg-organisaties opgericht. In de loop der jaren breidden zij hun taken uit naar het bevorderen van zelfstandigheid van mensen met een beperking op alle levensgebieden en in alle levensfases. Het woord ‘nazorg’ is daarbij vervangen door ‘cliëntondersteuning’. Deze nieuwe term geeft beter weer dat de cliëntondersteuner een onafhankelijke positie heeft naast de cliënt.

Grondlegger SPZ en MEE

Pier de Boer is de grondlegger voor de huidige MEE-organisaties, aanbieders van cliëntondersteuning, en van de Stichting SPZ, die zich inzet voor een betere positie van mensen met een beperking door financiën te verstrekken aan innovatieve projecten. Beide organisaties hebben de periode september 2021 – september 2022 daarom uitgeroepen tot het jubileumjaar voor 100 jaar cliëntondersteuning. De onthulling van de Pier de Boerbrug, een initiatief van SPZ, is daarvan de feestelijk afsluiting.

Wat is cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is advies en kortdurende ondersteuning bij vraagstukken over het regelen van zorg en ondersteuning. Die vragen kunnen gaan over alle levensgebieden, zoals over gezondheidszorg, wonen, werken, sporten, onderwijs, opvoeding en geldzaken. Een cliëntondersteuner weet welke voorzieningen er zijn en heeft kennis van de wet- en regelgeving, die daarbij van toepassing is. Iedereen heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning.

Thema Pier de Boer-prijs 2023: Coach van de toekomst

Danielle Schutgens, directeur van HandicapNL,  waarmee de stichting SPZ samenwerkt in het organiseren van het Fonds SPZ en de twee-jaarlijkse Pier de Boer prijs, onthulde het thema voor de prijs in 2023: Coach van de toekomst. Zij riep alle organisaties op om succesvolle voorbeeldprojecten in te dienen op het gebied van de clientondersteuning op alle leefgebieden. De prijs zal in september 2023 worden toegekend.

Door: Nationale Zorggids
Beeld: MEE NL