Normal_attractive-young-nurse-holding-clipboard-with-coll-2022-01-18-23-49-55-utc-min__1_

Er moet veel meer geïnvesteerd worden in het verpleegkundig domein. Dat betekent: goede salarissen, betere loopbaankansen en carrièrepaden, meer zeggenschap en autonomie. Meer verpleegkundig onderzoek en tijd voor bij- en nascholing. Want verpleegkundigen zijn én blijven cruciaal voor een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Dat is te lezen in de slotverklaring van het zesde Europees Verpleegkundige Congres: Future Proof Nursing, Nurses as Key Drivers for Change, meldt de Stichting Europees Verpleegkundig Congres.

Projectleider Johan Lambregts: "Het congres heeft belangrijke resultaten opgeleverd. Verpleegkundigen zijn nog niet hersteld van de lichamelijke en psychische gevolgen van covid. Zij zijn de dupe geworden van systematische verwaarlozing in het gezondheidszorgsysteem. Dit mag ons geen tweede keer overkomen. Verpleegkundigen moeten daarom meer invloed krijgen, ook in management en bestuur. Zeker Nederland heeft daarin nog veel te doen."

Gefrustreerd

"Jonge verpleegkundigen verlaten vaak binnen twee jaar gefrustreerd het vak, terwijl we hen hard nodig hebben. Zonde voor hen persoonlijk en zonde van het belastinggeld dat in hun opleiding is geïnvesteerd. En slecht voor de gezondheidszorg, denk aan de vergrijzing en steeds meer complexe zorg thuis. Als er nu niets gebeurt zullen de wachtlijsten verder toenemen en zal de kwaliteit van zorg achteruitgaan."

Weinig oog voor beroepsgroep

Onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars en politici, en de samenleving als geheel zo weinig oog heeft voor de verpleegkundige beroepsgroep. De organisatie van de zorg moet het vakmanschap van verpleegkundigen meer faciliteren. Verpleegkundigen zullen daarbij hun misplaatste bescheidenheid opzij moeten zetten en hun stem laten horen.

Gezondheidsverschillen tussen arm en rijk

De gezondheidsverschillen tusen rijk en arm moeten ook meer aandacht krijgen in de verpleegkundige praktijk. En dat geldt ook voor kansengelijkheid en diversiteit in de beroepsgroep zelf. Mensen met een niet-westerse achtergrond zien we nauwelijks terug in opleidingen hbo verpleegkunde en in bestuurs- en beleidsfuncties. Dat mogen we niet accepteren.’

Door: Nationale Zorggids