'Medicijnresten uit water zuiveren kan alleen als hele keten meewerkt'

Beperking van medicijnresten in het water is een gezamenlijke opdracht voor alle partijen in de keten: de overheid, geneesmiddelenbedrijven, ziekenhuizen, artsen, apothekers en patiënten. Dat meldt ANP Expert Support. 

De NOS meldde woensdag dat het hard nodig is om het Nederlandse rioolwater beter te zuiveren. Urine en ontlasting zijn de belangrijkste boosdoeners in het oppervlaktewater, maar ook medicijnresten, PFAS en microplastics vormen een groeiend probleem. In een snelle berekening schatte een expert dat betere, afdoende zuivering elke Nederlander 20 euro extra gaat kosten. Heffing van dat bedrag kan via de belasting óf via een grotere verantwoordelijkheid van geneesmiddelen bedrijven.

Niet reëel

De Europese Commissie overweegt een Extended Producer Responsibility in te voeren, wat in de praktijk betekent dat farmaceuten de volledige rekening voor extra zuivering van medicijnresten uit het water gaan betalen.

"Dat is niet reëel", vindt Carla Vos van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. "Dan leg je de bal volledig bij de geneesmiddelensector, die al heel veel doet. Onze sector is verantwoordelijk voor een groenere ontwikkeling en productie van medicijnen, en dat nemen we zeer serieus. Zo zijn er naast de strenge wetgeving op internationaal niveau, zoals de environmental risk assessment , als onderdeel van het registratiedossier van geneesmiddelen, allerlei zelfreguleringssystemen, zoals PSCI en de AMR Industry Alliance, om kennis en kunde uit te wisselen.

Maar wij hebben geen invloed op wat ziekenhuizen, artsen, apothekers en patiënten vervolgens doen met medicijnen, en kunnen daar ook niet voor verantwoordelijk worden gehouden.

Zorgen

We maken ons dan ook grote zorgen over het voorstel van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, als maatregel die wordt toegepast op essentiële producten zoals medicijnen. Er zijn ook duidelijke juridische adviezen, gegevens en bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de Extended Producer Responsibility ontoereikend is. Het is een onevenredige maatregel om medicijn- en medicijnresten aan te pakken, in vergelijking met andere opties waarvan is bewezen dat ze het probleem met succes aanpakken. Daarom is de VIG – als een van de partners in de Coalitie Duurzame Farmacie – voorstander van de ketenaanpak, waarin afspraken zijn gemaakt tussen bedrijven, de watersector, ziekenhuizen en de overheid.

Door: Nationale Zorggids