Logo_logo_igj

Het verscherpt toezicht op Jess Care is beëindigd. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), heeft de thuiszorgaanbieder in Den Haag het afgelopen halfjaar de nodige verbeteringen doorgevoerd. Dit meldt IGJ.

Sinds maart stond Jess Care onder verscherpt toezicht omdat er toen tekortkomingen waren in de zorg. Vooral rondom de zorgdossiers, het geven van medicijnen en de deskundigheid van zorgverleners. Ook moest de zorgaanbieder de kwaliteit van de zorg goed in de gaten houden en blijven verbeteren.

Zorgdossiers zijn actueel

Inmiddels heeft Jess Care voldoende verbeteringen doorgevoerd om eerdere risico’s weg te nemen. De zorgdossiers zijn nu actueel. Zorgverleners registreren wanneer zij medicatie geven aan de cliënten. Ook sluit de kennis van de zorgverleners van Jess Care aan bij de cliënten die in zorg zijn. De bestuurder zet een wijkverpleegkundige in om de kwaliteit van de zorg in de gaten te houden en te verbeteren.

Meer tijd nodig

Wel heeft de organisatie meer tijd nodig om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden. Zo moet de bestuurder een manier vinden om zelf zicht te krijgen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie heeft vertrouwen in de kracht van Jess Care om dat de komende maanden te doen. Daarom is het verscherpt toezicht beëindigd.

Door: Nationale Zorggids