Onderbrekingen in huisarts-patiëntgesprekken

Artsen hebben de neiging een patiënt bij aanvang van een consult al snel te onderbreken. Dat klinkt als iets negatiefs. Het blijkt echter dat lang niet alle onderbrekingen belemmerend zijn voor het verloop van een consult. Er bestaan namelijk naast verstorende onderbrekingen, die de inhoud en het verloop van een interactie verstoren, ook coöperatieve onderbrekingen, die een gesprek juist in stand houden. Dat meldt Nivel.

De huisartsen in de studie onderbraken hun patiënt gemiddeld 36 seconden na aanvang van de probleempresentatie door de patiënt. In de 84 consulten waren er in totaal 2405 onderbrekingen. Het merendeel daarvan (82,9 procent) was coöperatief; deze onderbrekingen hielden het onderwerp en het verloop van de interactie in stand. Patiënten onderbraken vaker dan artsen het consult op een verstorende (intrusieve) manier, ook mannen deden dit vaker dan vrouwen. Verstorende onderbrekingen werden vooral gemaakt in de fase van het bespreken van een diagnose of een behandelplan.

Verstoren

Mannelijke huisarsten bleken gesprekken vaker op een verstorende manier te onderbreken dan vrouwelijke huisartsen. Aan de andere kant onderbraken vrouwelijke patiënten hun huisarts vaker op een verstorende manier dan mannelijke patiënten. Ten slotte was de kans op een verstorende onderbreking groter in consulten met oudere patiënten. Dat gold zowel voor onderbrekingen door de huisarts als de patiënt.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/onderbrekingen-huisarts-patientgesprekken, geraadpleegd op 08-11-2022