Normal_attractive-young-nurse-holding-clipboard-with-coll-2022-01-18-23-49-55-utc-min__1_

De Gemeente Utrecht en Utrechtzorg lanceren op 16 november de Zorgversterkers: een netwerkinitiatief gericht op het regionaal inzetten van medewerkers in zorg en welzijn. Alle betrokken werkgevers werken samen met diverse partners en beroepsopleiders aan een gezonde regionale arbeidsmarkt, waarbij het belang van de sector boven dat van de organisaties staat. Het doel is om met een combinatie van oriëntatie, onderwijs en flexibel werkgeverschap te zorgen voor meer instroom en minder uitstroom. Dit meldt Utrechtzorg. 

In de provincie Utrecht wordt het personeelstekort in de zorg op een nieuwe manier aangepakt. Een van de kerngedachten van de Zorgversterkers is het regionaal werkgeverschap. In plaats van te werven en behouden voor de eigen organisatie, stellen deelnemende werkgevers het regionale belang voorop.

Deze branche-overstijgende aanpak houdt in dat deelnemende organisaties samenwerken om beschikbaar potentieel te ‘delen’. Dat geeft medewerkers de kans om voor verschillende organisaties te werken, terwijl de regionale zorgsector verzekerd is van goed personeel. Het is een vernieuwende manier van werken, die een oplossing vormt voor de hoge uitstroomcijfers in de sector.

Unieke en vernieuwende aanpak

Zorgversterkers maakt zij-instromers, herintreders en zorgmedewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging wegwijs binnen de zorg, zorgt voor een startplek en bijpassend onderwijs. Hierbij wordt er intersectoraal gekeken: werkgevers buiten de zorg krijgen bij een reorganisatie hulp van de Zorgversterkers om medewerkers naar de zorg toe te leiden. Er wordt alles op alles gezet om grootschalig het onbenutte arbeidspotentieel in de regio in te zetten op een plek waar het op dit moment heel hard nodig is.

Start van duurzame zorgcarrière

Zorgversterkers helpt medewerkers die de zorg overwegen bij de oriëntatie, stelt een flexibel en modulair onderwijsprogramma op en zorgt vervolgens voor een baan met een contract op maat bij een zorgorganisatie. Deze aanpak sluit aan op de ‘bekwaam is bevoegd’-gedachte; het kijken naar skills en niet enkel naar diploma’s, zonder dat de kwaliteit van de zorg daardoor terugloopt.

Medewerkers krijgen bovendien de kans om voor verschillende werkgevers te werken en zo te kijken waar ze het beste tot hun recht komen, onder begeleiding van een loopbaancoach. Het is dé start van een duurzame carrière in de zorg, waarbij maatwerk, focus op vaardigheden en goede begeleiding van de medewerker centraal staat, aldus Utrechtzorg.

Zorgversterkers is een initiatief van de Gemeente Utrecht en Utrechtzorg in samenwerking met ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Hogeschool Utrecht, Utrecht Talent Alliantie, het UWV, het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht, Mobiliteit Utrecht en werkgevers in de zorg AxionContinu, Careyn, Santé Partners, Reinaerde, Altrecht, Amaris en het UMC Utrecht.

Door: Nationale Zorggids