Einde aanwijzing voor AKFA in Enschede

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beëindigt de aanwijzing voor AKFA. De zorgaanbieder uit Enschede is gestopt met zorg verlenen. Daarmee is de aanwijzing tot een einde gekomen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Op 1 juli gaf de inspectie AKFA een aanwijzing. De zorgaanbieder moest binnen drie maanden voldoen aan de aanwijzing. Daarin stond onder meer dat de zorgverleners niet methodisch werkten en niet de juiste deskundigheid hadden. Ook waren de risico’s voor cliënten niet goed in beeld.

De inspectie constateerde in oktober dat AKFA de zorgverlening niet heeft verbeterd sinds de aanwijzing.  Vervolgens liet AKFA weten dat zij gaan stoppen met de zorgverlening. Daarom gaf de inspectie op 1 november een nieuwe aanwijzing die in lijn is met het voornemen van de zorgaanbieder om de zorgverlening te stoppen.

AKFA moest voor 1 december alle cliënten zorgvuldig overdragen aan een andere zorgaanbieder. Ook mocht AKFA geen nieuwe cliënten meer in zorg nemen. 

Hoe nu verder

De inspectie stelt nu vast dat AKFA geen zorg meer verleent of zal gaan verlenen als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hiermee is de aanwijzing tot een einde gekomen. De inspectie verwacht dat het bestuur de inspectie informeert als de zorgaanbieder weer begint met het verlenen van zorg.

Door: Nationale Zorggids