'Nederland moet meer medici opleiden'

Nederland moet meer mensen toelaten tot medische opleidingen. Dat adviseert het zogeheten Capaciteitsorgaan. Dat is opgericht om uit te rekenen hoeveel zorgmedewerkers Nederland nodig heeft en hoe dat aantal kan worden gehaald.

Volgens het orgaan zijn er nu al grote personeelstekorten in de zorg, en die worden in de toekomst alleen maar groter. Onder meer door vergrijzing zullen veel mensen in de komende jaren de sector verlaten, terwijl meer en meer mensen juist zorg nodig hebben.

Het orgaan adviseert onder meer om het aantal opleidingsplekken voor aanstaande huisartsen te vergroten. Momenteel worden 850 mensen per jaar toegelaten tot die studies. Het Capaciteitsorgaan raadde eerder aan om dat uit te breiden tot 921, en komt nu uit op 1190 benodigde plekken. Dat is nodig "om over achttien jaar evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van huisartsen", aldus het orgaan. Dat verwacht dat ongeveer 28 procent van de huisartsen in de komende tien jaar het vak zal verlaten, en niet alleen door pensionering.

Ongekend

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt de voorgestelde verhoging van het aantal opleidingsplekken ongekend. Dat is "echt nodig om de stijgende zorgvraag goed te kunnen opvangen", verklaart LHV-bestuurder Hilly ter Veer.

De universiteiten moeten ook meer mensen opleiden tot medisch specialist. Daar zijn 1221 nieuwe studenten per jaar nodig, aldus het Capaciteitsorgaan. Dat kwam bij een vorig advies uit op ongeveer 1100 benodigde plekken.

Door: ANP