Onderzoek naar succesvolle nieuwe hulpmiddelen in operatiekamers

Het succesvol implementeren van technologische hulpmiddelen in operatiekamers van ziekenhuizen vergt een goede voorbereiding. En het implementeren blijft mensenwerk. Navin Sewberath Misser ontwikkelde voor zijn promotieonderzoek een raamwerk dat helpt implementaties van nieuwe hulpmiddelen in operatiekamers inzichtelijk te maken en zo het implementatiesucces en de doorlooptijd te verbeteren. Op vrijdag 27 januari 2023 om 13.30 uur verdedigt hij zijn proefschrift 'Introducing Technological Innovations in Operating Rooms in Hospitals' aan de Open Universiteit. Dat meldt de Open Universiteit.

Sewberath Misser koos ervoor om zijn onderzoek uit te voeren binnen operatiekamers van ziekenhuizen omdat het een hoogtechnologische omgeving is. Er wordt veel gebruik gemaakt van innovatieve technologieën, er worden strenge eisen gesteld aan de hulpmiddelen die worden ingezet en in deze high-risk omgeving werkt gespecialiseerd personeel.

Technologische hulpmiddelen

De zorgkosten nemen toe en zorgpersoneel wordt schaarser. Het gebruik van technologische hulpmiddelen ter ondersteuning van het zorgproces voor personeel en patiënt wordt hierdoor steeds belangrijker. Een aantal factoren bemoeilijken de introductie van nieuwe technologische hulpmiddelen. Zo verschilt de implementatie vaak per ziekenhuis. Daarnaast heeft de introductie van nieuwe technologische apparatuur in een complexe omgeving zoals een operatiekamer directe gevolgen voor zowel de werkwijze van medewerkers alsook de ruimte waarin ze werken. Ook kunnen zowel ziekenhuizen als fabrikanten extra eisen stellen aan de introductie van nieuwe technologische hulpmiddelen.

Met behulp van een vijftal studies werd een raamwerk voor implementaties van nieuwe technologische hulpmiddelen in de operatiekamer ontwikkeld en gevalideerd. Dit raamwerk geeft richting aan het implementatieproces en bevat implementatiefactoren, implementatieactiviteiten en implementatie-instructies toegespitst op het OK-complex (het geheel van operatiekamers binnen een ziekenhuis) voor een succesvolle implementatie. Het raamwerk kan worden gebruikt voor het introduceren van technologische hulpmiddelen en informatiesystemen die zorgprofessionals en/of de operatie ondersteunen.

Statische camerahouder

Sewberath Misser keek in zijn onderzoek bijvoorbeeld mee hoe een hulpmiddel tijdens verschillende operaties wordt geïntroduceerd, welke stappen werden genomen en wat er mis gaat. Een voorbeeld hiervan is de introductie van een statische camerahouder. Uit een aantal geobserveerde operaties, bleek één operatie te worden uitgevoerd zonder gebruik van de camerahouder omdat deze niet op de juiste plek was opgeborgen. Een aantal andere operaties startten later omdat medewerkers meer tijd nodig hadden om de camerahouder in elkaar te zetten. Het raamwerk dat Sewberath Misser ontwikkelde biedt ruimte voor organisatorische en technische voorbereidingsactiviteiten, waardoor de problemen die ontstonden bij de introductie van de camerahouder in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Twee belangrijke aanbevelingen

Uit het onderzoek volgen twee belangrijke aanbevelingen voor de introductie van technologische hulpmiddelen: een goede voorbereiding is noodzakelijk en implementeren is mensenwerk. Een goede implementatie gaat vooraf aan een voorbereidingsfase, waarbij aandacht is voor de organisatorische voorbereidingen, technologische voorbereidingen en training. Het succesvol implementeren van een nieuw hulpmiddel vergt vereende krachten van alle betrokken medewerkers.

Door: Nationale Zorggids