Huisdokters beslissen vanavond over zorgakkoord

Huisdokters beslissen dinsdagavond of ook zij definitief instemmen met het Integraal Zorgakkoord (IZA). De huisartsen talmden daar tot nog toe mee, omdat ze niet zo geloofden dat ze de zo gewenste extra tijd voor hun patiënten zouden krijgen en evenmin fiducie hadden in de financiering daarvan.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staan allemaal voornemens om de zorg voor de toekomst volgens de overheid "goed, toegankelijk en betaalbaar" te houden. Onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg hebben inmiddels getekend.

Het is de bedoeling dat het IZA leidt tot echt doelmatige zorg die ook een meerwaarde voor de patiënt betekent, meer lokale en regionale samenwerking en versterking van de eerstelijnszorg (dat zijn vooral de huisartsen), met name omdat meer mensen ook op hoge leeftijd thuis blijven wonen en daar zorg nodig kunnen hebben. Verder staan preventie, digitalisering en een aantrekkelijker arbeidsaanbod met meer kansen en minder administratie in de sector in de plannen.

Door: ANP