Mariël van Pelt: 'Overheid moet bij aanpak regeldruk zorg ook welzijn meenemen'

Voor de aanpak van lokale regeldruk in de zorg trekt minister Conny Helder (Langdurige Zorg) 1,8 miljoen euro extra uit. Dit bedrag komt bovenop de eerder beschikbaar gestelde 9,5 miljoen euro. De subsidie is bedoeld voor organisaties die zorg aanbieden vanuit de zorgverzekeringswet. Inwoners zijn niet alleen afhankelijk van deze zorg, maar zijn ook afhankelijk van de ondersteuning en begeleiding thuis door sociaal werkers. Die wordt voorafgaand aan de zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld en voorkomt dat mensen zwaardere vormen van zorg nodig hebben. Als deze beroepsgroep omvalt is het leed voor de mensen thuis en voor werkers in de zorg niet meer te overzien. Dit meldt Movisie.

Ook in het sociaal werk levert de druk van het grote aantal regels en verplichte administratie tot een enorme werkdruk, blijkt uit een inventarisatie van Movisie. Overheid, dweil niet met de kraan open, maar neem bij de aanpak van de regeldruk in de zorg gelijk die in het welzijn mee. Steeds meer professionals dreigen het sociaal werk te verlaten. De administratie- en regeldruk is daarvoor een belangrijke reden. Zo zijn sociaal werkers gemiddeld 37 procent van hun tijd hieraan kwijt. Hierdoor komen sociaal werkers onvoldoende toe aan de inhoudelijke ondersteuning van inwoners en raken steeds meer gefrustreerd. Ongeveer 30 procent overweegt zelfs hierdoor een andere baan. Dit vraagt om ingrijpen van de overheid.

Door: Nationale Zorggids