Normal_support-of-mental-health-professional-2022-11-07-10-12-23-utc__1_

Branchevereniging de Nederlandse ggz wil dat minister Conny Helder voor Langdurige Zorg 500 miljoen euro vrijmaakt voor hogere lonen in de ggz. Ondanks dat de cao nog zeker anderhalf jaar loopt, is het al eerder tijd voor een loonsverhoging. Dit meldt Skipr. 

De Nederlandse ggz wil dat de lonen nog tijdens de lopende cao worden verhoogd, omdat net als voor de rest van Nederland de kosten voor personeel in de ggz flink zijn gestegen. Daarnaast is er extra geld nodig voor het verhogen van de lonen zodat ggz-instellingen personeel kunnen blijven aannemen. Zonder extra middelen kunnen minder mensen worden aangenomen. “Dit zal de werkdruk extra verhogen voor de zittende medewerkers. Dit geeft weer het risico tot extra uitstroom of ziekteverzuim.”

Bekostiging ggz

Ggz-aanbieders hebben het al moeilijk genoeg sinds de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem dat een negatieve invloed heeft gehad op de financiën. Uit onderzoek van de NZa eind 2022 blijkt dat ggz-instellingen grote verliezen hebben, mede veroorzaakt door deze nieuwe bekostiging. Vanaf 2024 worden de tarieven mogelijk tussentijds verhoogd. Maar in de tussentijd is het noodzakelijk voor instellingen om afspraken te maken met hun financiers over het goed belonen van personeel. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky