Normal_pexels-cedric-fauntleroy-4270365__1_

De Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waarschuwt dat er snel maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de huisartsenzorg en wijkverpleging vastlopen. Dat heeft namelijk aanzienlijke gevolgen: toenemende werkdruk voor de zorgverleners en minder persoonlijke aandacht voor de patiënten. De RVS pleit voor meer regionale samenwerking tussen praktijken. Dit meldt Maureen Ros van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De zorgvraag neemt al jaren toe, om de zorg overeind te houden is er actie nodig. Het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA) zet een stap in de goede richting. GALA bouwt aan een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis met als doel: een gezonde generatie 2040. Een van de doelen binnen GALA is het verlichten van de druk op de zorg door meer in te zetten op het voorkomen van gezondheidsproblemen, (leefstijl)interventies bij hoog risico op ziekte en aandacht voor leefstijl tijdens de behandeling.

Het plan

GALA gaat dit realiseren via afspraken tussen de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars om domein overstijgend samen te werken en zo bij te dragen aan de gezonde generatie 2040. Gemeenten worden door GALA gevraagd een rol te spelen in het stimuleren en vormgeven van lokale samenwerkingen tussen zorg, welzijn en sport en bewegen. Hierbij is zowel aandacht voor het voorkomen van gezondheidsproblemen als het terugdringen van de gezondheidsachterstanden.

Om de doelen vanuit GALA te behalen en de druk op de zorg te verlagen is een goede samenwerking tussen zorg en gemeenten essentieel. Gemeenten kunnen in het stimuleren van deze samenwerking de regie pakken. Hiervoor kunnen gemeenten de nieuwe Specifieke Uitkering (SPUK) gebruiken.

Dit geeft de gemeenten meer financiële middelen om de samenwerking te stimuleren. Meer samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen helpt de zorg overeind houden. Sport en bewegen kunnen bijvoorbeeld als middel ingezet worden om gezondheidsproblemen te voorkomen en gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Door: Nationale Zorggids