Normal_pexels-karolina-grabowska-7195379__1_

Bij AlloMedics is het mogelijk om een ‘taalhuisarts’ te consulteren. Zij helpen artsen die tegen problemen aanlopen door een taalbarrière of cultuurverschil met de patiënt. Volgens het Zorginstituut moeten taalhuisartsen basiszorg zijn, maar de NZa wil hier geen geld voor apart zetten. Dit meldt Medisch Contact.

In de zorgonderneming AlloMedics Huisartsen (AlloMedics) zijn honderdtien ‘taalhuisartsen’ beschikbaar die samen 47 talen spreken. Zij helpen huisartsen met patiënten die niet verder behandeld kunnen worden door een belemmering in communicatie door taal en/of cultuur verschil. Sinds 2021 zijn er al bijna honderd verzoeken geweest van huisartsen uit het hele land.

De tolk en de taalhuisarts

Terwijl simpele klachten door een huisarts zelf behandeld kunnen worden met behulp van een tolk, is dit moeilijker bij complexe psychosociale problematiek. Een taalhuisarts, die zowel bekend is met de taal en cultuur van een patiënt als met medische taal, kan dit gemakkelijker maken. Na (online)telefonisch contact wordt de informatie aan de eigen huisarts doorgegeven die de  hoofdbehandelaar blijft van de patiënt.

Afgewezen

In oktober heeft het NZa het verzoek om een apart tarief te creëren voor dit type consult afgewezen. Het bezwaar van AlloMedics die vervolgens was ingediend, is door de zorgautoriteit ook als ongegrond verklaard. Volgens de NZa kan dit systeem al binnen de bestaande bekostigingsstructuur worden vergoed.

Muguletha, huisarts en initiatiefneemster AlloMedics, is het niet eens met deze uitspraak. Zorginstituut (ZiN) vergelijkt de zorg van taalhuisartsen met die van specialisten van ouderengeneeskunde of van artsen van verstandelijke gehandicapten. Huisartsen kunnen hen ook raadplegen wanneer ze deskundigheid nodig hebben rond ouderen of verstandelijke beperkingen. Hier wordt ook gebruik gemaakt van horizontale verwijzingen en is wél een apart prestatietarief voor vastgesteld.

Zelf vergoeden

Het doel van taalhuisartsen was om een systeem te creëren waar zowel patiënt als zorgverlener winst uit kunnenhalen. Het verzoek van AlloMedics werd door verschillende zorgpartijen gesteund, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Op het moment zoekt Mulugheta met zorgverzekeraars voor een alternatieve oplossing om deze consulten te vergoeden, het zogenoemde segment 3 van de huisartsenzorgbekostiging. Tot nu toe moesten consulten voor verwijzers uit andere regio’s dan Amsterdam zelf door huisartsen betaald worden.

Door: Nationale Zorggids