Normal_pexels-polina-zimmerman-4687360__1_

Uit onderzoek blijkt dat de komende vijf tot twintig jaar een groot deel van de huidige generatie tandartsen en mondhygiënisten met pensioen zal gaan. Daarnaast wordt er ook verwacht dat ze over vijf jaar hun werktijd met twee uur per week zullen minderen. Dit meldt Regioplan.

Het Capaciteitsorgaan heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de instroom van tandarts- en mondhygiënistopleidingen in kaart gebracht. Naast het zorgpersoneelstekort zal de vraag naar tandartsen en mondhygiënisten in de toekomst steeds meer toenemen. Het ministerie wilde graag de stand van zaken peilen, zodat een passend plan gemaakt kan worden.

Enquête

Om het actuele zorgaanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland in kaart te brengen werd een enquête afgenomen, waaruit de volgende conclusies kwamen:

• Ongeveer 11 procent van de huidige mondhygiënisten zijn over vijf jaar uitgestroomd. Na tien jaar is dit 20 procent, na vijftien jaar 31 procent, en na twintig jaar 46 procent.

• Ongeveer 26 procent van de huidige tandartsen is over vijf jaar weg. Na tien jaar is dit 42 procent, na 15 jaar 52 procent, en na 20 jaar 63 procent.

• De hogere verwachte uitstroom van tandartsen ligt hoger, doordat zij over het algemeen ouder zijn. Zo is 44 procent van de huidige tandartsen 50 jaar of ouder, tegenover 19 procent van de mondhygiënisten.

• Zowel tandartsen en mondhygiënisten verwachten over vijf jaar ongeveer twee uur per week minder te werken.

• Verder blijkt uit onderzoek dat ongeveer een op de vijf tandartsen zijn of haar opleiding in het buitenland heeft gevolgd. Dit komt neer op 2.300 tandartsen.

Aanpassen

Met deze data kan ingeschat worden hoeveel nieuwe tandartsen en mondhygiënisten erbij moeten komen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Hierdoor is het mogelijk voor het Capaciteitsorgaan om de opleidingscapaciteit mogelijk aan te passen.

Door: Nationale Zorggids