IGJ: wijkverpleging biedt meestal goede zorg thuis

De wijkverpleging biedt mensen thuis meestal goede en veilige zorg die past bij hun persoonlijke situatie. Dat wordt wel steeds moeilijker door het personeelstekort in de zorg. En doordat ouderen langer thuis blijven wonen. De zorg die zij nodig hebben wordt ook steeds intensiever. De wijkverpleging zet alle zeilen bij, ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Sommige kleine zorgaanbieders blijven onder de maat, maar er zijn ook kleine organisaties in de wijkverpleging die het wel heel goed doen. Dit meldt IGJ. 

De inspectie bezocht in 2022 200 organisaties in de wijkverpleging. Ook bekeek de inspectie 168 meldingen: van organisaties zelf, van zorgmedewerkers en van cliënten of hun omgeving (familie, vrienden, buren). Bij 18 organisaties legde de inspectie een maatregel op.

Kleine organisaties soms onder de maat

De inspectie ziet dat sommige kleine zorgaanbieders - met minder dan 50 cliënten - onder de maat blijven. Daar hebben de bestuurders niet de kennis en vaardigheden om hun organisatie te leiden. Dat leidt dan tot minder goede en minder veilige zorg. Soms is er ook het vermoeden van zorgfraude of van zorgverwaarlozing. Maar er zijn ook kleine organisaties in de wijkverpleging die het wel goed doen. Dan speelt een wijkverpleegkundige een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van de zorg.

Maatregelen

De inspectie legde in 2022 aan 18 organisaties in de wijkverpleging een maatregel op. Variërend van verscherpt toezicht tot een aanwijzing om de zorg te verbeteren of zelfs (voorlopig) te stoppen. In 17 van de 18 gevallen ging het om kleine zorgbedrijven. Daarvan waren er 6 nog maar net (één of twee jaar geleden) begonnen.

Door: Nationale Zorggids