Normal_pexels-cottonbro-studio-4101143__1_

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tariefdifferentiatie voor de zelfstandig gevestigde psychiaters beperkt gewijzigd. De NZa heeft met deze wijziging duidelijker gemaakt dat de tariefdifferentiatie is gebaseerd op het onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke zorginzet van een psychiater als behandelaar. Dit meldt NZa.

De tariefbeschikking bepaalt dat de psychiater alleen het reguliere tarief mag declareren indien zijn inzet noodzakelijk is. Is zijn inzet niet noodzakelijk, dan geldt een ander tarief. Centraal daarin staat de zorginhoudelijke afweging die de behandelaar zelf maakt omtrent de meest passende en noodzakelijke inzet van zorg voor zijn patiënt. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut is daarbij richtinggevend. Met de tariefdifferentiatie blijft de NZa beogen dat psychiaters zich primair richten op het verlenen van zorg aan patiënten die daadwerkelijk een psychiater nodig hebben.
 
Door: Nationale Zorggids