Normal_pexels-kampus-production-7551614__1_

Voor veel mensen die wijkverpleging nodig hebben, is dat niet beschikbaar of ze krijgen minder zorguren dan gewenst. Dat blijkt uit onderzoek van Actiz over de beschikbaarheid van wijkverpleging. Het tekort aan wijkverpleging moet door anderen worden opgevangen, waaronder door mantelzorgers. Daardoor neemt de druk op mantelzorgers (nog meer) toe. Dit meldt MantelzorgerNL.

Morgen 11 mei spreekt de Tweede Kamer met de minister van VWS over wijkverpleging. MantelzorgNL stuurde voorafgaand een brief aan Tweede Kamerleden, waarin zij aangaven dat de druk op mantelzorgers niet nog hoger wordt.

Punten van aandacht

Daarbij stelt MantelzorgNL dat wanneer de wijkverpleging de zorg minder of niet kan leveren, dit de druk op mantelzorg niet onevenredig verhoogt. Om dit feit te verzekeren willen ze weten welke maatregelen daarvoor genomen worden.
 
Ook vinden ze het belangrijk dat als de zorg niet of minder geregeld kan worden, de mantelzorger er niet alleen voor komt te staan om alternatieven te regelen. Verder gelooft MantelzorgNL dat er een betere samenwerking moet komen tussen mantelzorgers en betaalde zorgverleners.
 
Door: Nationale Zorggids