Normal_pexels-alex-green-5699475__1_

UWV heeft al enige tijd moeite om sociaal medische beoordelingen op tijd af te ronden. Dit komt vooral door een tekort aan keuringsartsen die deze beoordelingen moeten uitvoeren. Werknemers die door ziekte langdurig niet meer konden werken moeten hierdoor nog langer wachten. Op het moment staan er dus ook 17 duizend mensen op de wachtlijsten bij UWV, die allen onzeker zijn over hun inkomsten. Ook werkgevers zijn ontevreden met UWV door de onduidelijkheid. Volgens UWV moet een nieuwe strategie hier verandering in brengen. Dit meldt Personeelsnet.

Doordat de medische keuringen langer blijven liggen bij UWV moeten werkgevers langer blijven betalen voor hun zieke werknemer. Zij stellen UWV dan ook aansprakelijk, waardoor de organisatie vaker dwangsommen moet betalen. Om de achterstanden weg te werken heeft de UWV nu een nieuwe methode voor de sociaal medische beoordeling.

Hieronder staan enkele stappen voor HR-personeel om medewerkers te ondersteunen tijdens de nieuwe beoordeling.

Maatregelen aanpassen

Het UWV werkt samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en andere partijen om methodes te ontwikkelen zodat de lange wachtlijsten worden verkort. Zo worden 60-plussers niet meer beoordeeld door een verzekeringsarts door het WIA-claimbeoordeling.

Daarnaast worden interne processen doorgelicht en zijn er maatregelen bijgevoegd die doorlooptijd en beoordelingstijd verminderen. Ook worden achterstand terug gedrongen door maatregelen, zoals het schrappen van de 'theoretische schatting' voor mensen die werken.

Tips voor HR-professional

Werknemers zijn gestrest door de lange wachtlijsten bij UVW, omdat hun vangnet in een staat van onzekerheid verkeerd. Dit kan zich uiten tot stress, financiële problemen en gezondheidsproblemen. Zij kunnen gerustgesteld worden door hen te informeren over de procedures, de mogelijke uitkomsten en de vervolgstappen.

Ook kan je werknemers de mogelijkheid bieden om in gesprek te gaan met de bedrijfsarts en verzekeringsarts. Daarnaast kunnen er voorbereidende gesprekken gevoerd worden, waarbij de medewerker geholpen wordt bij het formuleren van vragen en dat de juiste informatie dan naar voren komt.

Als de medewerker langdurig afwezig is geweest door ziekte is het van belang dat re-integratie besproken wordt. Door hen er actief bij te betrekken bij de mogelijkheden kan een medewerker weer gemotiveerd worden om weer te gaan werken.

Om deze redenen is het belangrijk dat je als HR-professional je collega blijft steunen waar het nodig is. Ook bij contact zal een medewerker zich gesteund voelen, waardoor het proces makkelijker zal verlopen.

Door: Nationale Zorggids