Normal_aesthetic-therapist-checking-woman-face-skin-in-co-2023-02-01-23-46-43-utc__1_

In 2022 waren zo’n 1500 huidtherapeuten werkzaam in Nederland. In de komende 20 jaar zal dit aantal meer dan verdubbelen, indien er elk jaar het huidige maximale aantal van 280 studenten blijft instromen in de opleiding en de huidige slagingspercentages aanhouden. De toekomstige capaciteit is ruim voldoende om aan de vraag naar huidtherapeuten te blijven voldoen en biedt hiermee kansen voor de beroepsgroep om hun vakuitoefening uit te breiden. Dit meldt Nivel.

Op dit moment worden maximaal 280 studenten toegelaten tot de opleiding tot huidtherapeut en 64 procent van hen verlaat de opleiding met een diploma. Het grootste deel van hen is na afronding van de opleiding werkzaam als huidtherapeut, meestal in een huidtherapiepraktijk. Gemiddeld werken huidtherapeuten 34 uur per week. Doordat de beroepsgroep uit veel jonge mensen bestaat, zal de uitstroom uit het beroep door pensionering op de korte termijn relatief klein zijn.

Verdubbeling in twintig jaar

Met het ramingsmodel van het Nivel is berekend dat de beroepsgroep zal toenemen tot zo’n 2600 werkzame huidtherapeuten in 2032 en zo’n 3400 huidtherapeuten in 2042. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elk jaar 280 studenten de opleiding blijven instromen en de huidige werkzaamheid, doorstroom en uitstroom van huidtherapeuten niet sterk zal veranderen.

Groeiende zorgvraag

Met het capaciteitsramingsmodel is ook doorgerekend hoe de vraag naar huidtherapeuten zich in de komende jaren kan gaan ontwikkelen. Deze berekening is minder precies, omdat de toekomstige vraag naar huidtherapie wordt bepaald door verschillende trends die onzekerheid kennen. In alle scenario’s wordt groei verwacht in de vraag naar huidtherapeuten.
 
Aangezien er ruim voldoende huidtherapeuten zullen zijn om aan de vraag te voldoen, zijn er voor de beroepsgroep kansen om nieuwe taken en toepassingen binnen het vak te ontdekken en benutten. Als deze kansen niet worden benut, zou de opleidingsinstroom naar beneden bijgesteld moeten worden om op lange termijn evenwicht op de arbeidsmarkt te behouden. Het is daarom aan te bevelen deze capaciteitsraming na een aantal jaar te herhalen en te monitoren in hoeverre het takenpakket van huidtherapeuten zich uitbreidt.

Door: Nationale Zorggids