Normal_upset-female-doctor-sitting-next-to-wall-at-clinic-2023-11-27-04-59-01-utc

In 2019 werd Co-Med opgericht door drie Limburgse ondernemers: Guy Vroemen, Guy Schulpen en Caro van Uden. Het bedrijf kocht voornamelijk huisartsenpraktijken op van artsen die met pensioen wilden gaan en geen opvolger konden vinden. Co-Med zorgde voor artsen en assistenten en nam de administratieve taken centraal over. In hoog tempo breidde de organisatie uit en kocht uiteindelijk twintig praktijken door het hele land, zo meldt NOS.

Al snel kwamen er problemen aan het licht. Veel praktijken kampten met een krappe bezetting, wat leidde tot klachten van patiënten en overbelasting van omliggende huisartsen. In Waalwijk nam Co-Med een praktijk over, maar kon de bezetting niet rond krijgen, waardoor andere huisartsen in de regio de zorg moesten opvangen. Uiteindelijk moest de praktijk in Waalwijk na vier maanden sluiten.

Ook in Zwolle en Den Haag waren er roosterproblemen. Een arts in Zwolle kreeg geen overdracht van een terminaal zieke patiënt en moest improviseren om de zorg voort te zetten. In Den Haag stonden coassistenten soms alleen voor 8000 patiënten.

Inspectie en juridische geschillen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving maandenlang klachten over Co-Med. In de zomer van 2023 dwong de inspectie het bedrijf maandelijks inzage te geven in de bezetting. Co-Med vocht dit aan in een kort geding en kreeg aanvankelijk gelijk, maar in februari 2024 werd opnieuw ingegrepen door de inspectie.

Binnen de top van Co-Med was er ook onenigheid over het management. Guy Schulpen wilde een praktijk sluiten vanwege roosterproblemen, maar Guy Vroemen hield vol dat praktijken koste wat kost open moesten blijven.

Financiële problemen

Ondanks investeringen, waaronder een Duitse investeerder die 1,6 miljoen euro in het bedrijf stak, bleven de financiële problemen aanhouden. Medewerkers kregen hun salarissen niet betaald en leveranciers stuurden aanmaningen. Schuldeisers vroegen met succes het faillissement aan van een dochterbedrijf van Co-Med, een callcenter dat telefoontjes van praktijken aannam.

Faillissement en gevolgen

Begin 2024 verlieten Guy Schulpen en Caro van Uden het bedrijf. De signalen van de inspectie en het faillissement van het dochterbedrijf maakten zorgverzekeraars ongerust. In juni 2024 stopten de zorgverzekeraars de samenwerking en draaiden ze de geldkraan dicht. Co-Med was niet meer te redden en vroeg faillissement aan. De praktijken sloten hun deuren en ruim 50.000 patiënten werden zonder huisarts achtergelaten.

Reactie van Co-Med

Directeur Guy Vroemen reageerde via zijn advocaat op het artikel. Hij stelde dat de problemen in de huisartsenzorg algemeen zijn en niet uitsluitend bij Co-Med voorkomen. Vroemen vond dat het stopzetten van de geldstroom door de zorgverzekeraars niet gerechtvaardigd was en suggereerde dat de overgenomen praktijken al voor de overname in slechte staat verkeerden. Hij verwierp de verwijten van andere bestuurders, wijzend op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de jaarrekeningen.

Problemen huisartsenzorg vergroot

Co-Med, dat werd gepresenteerd als een oplossing voor het huisartsentekort in Nederland, faalde uiteindelijk door interne problemen, financiële misstanden en het niet kunnen waarmaken van hun beloftes. De ondergang van Co-Med heeft de problemen in de huisartsenzorg alleen maar vergroot en duizenden patiënten zonder zorg achtergelaten.

Door: Nationale Zorggids / Fleur Zomer