Nationale Zorggids

NZG Nieuwsarchief

Logo_fnv_logo

Nieuwe cao voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg tot zomer 2021


De nieuwe cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) is een feit. De leden van vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 en werkgeversorganisatie ActiZ hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Nu zij akkoord zijn, worden de afspraken uitgewerkt in een actuele cao-tekst. Ook wordt het onderhandelingsresul...

Normal_diagnose_arts

Brabantse huisartsen weigeren nieuwe patiënten VGZ om slecht contract


Twee huisartsen in Son en Breugel in Noord-Brabant stoppen met zorg leveren aan nieuwe patiënten die bij VGZ verzekerd zijn. Nieuwe patiënten die zich bij de praktijk willen inschrijven, krijgen te maken met een patiëntenstop wanneer zij verzekerd zijn bij de zorgverzekeraar. Voor bestaande klanten verandert er niets. VGZ wil gaan bezuinigen op ...

Normal_geweld_mishandeling__kind__agressie

Plan van aanpak tegen huiselijk geweld vastgesteld in kwaliteitskader


De Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG hebben vorige week het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten vastgesteld. Voor gemeenten een belangrijke stap om de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in gezinnen en huishoudens op een voldoe...

Normal_verpleegkunde__palliatieve_zorg__ouderenzorg

Steeds meer werknemers in de zorg


De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal van 2016 groter dan de uitstroom. Het saldo is vanaf begin 2017 vrijwel elk kwartaal groter. Het aantal werknemers in de sector neemt daardoor steeds sneller toe. Dit meldt CBS.

Normal_rss_entry-208312

Zorg hekelt nog altijd minutenregistratie maar nog weinig verbetering


Het lukt de zorgsector nog niet om de 5-minutenregistratie uit te bannen. Dat blijkt uit een enquête van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN, waar de Volkskrant vandaag over publiceert. Wijkverpleegkundigen moeten nog per 5 minuten verantwoorden welke zorg zij hebben geleverd.

Normal_catharina_zkh

Direct specialiseren in Catharina Ziekenhuis na afstuderen


Steeds vaker willen verpleegkundigen die net zijn afgestudeerd direct doorgroeien naar een gespecialiseerde functie, zoals een Intensive Care- (IC) of een Spoedeisende Hulp-verpleegkundige (SEH). In het Catharina Ziekenhuis is dat nu mogelijk, zo meldt het ziekenhuis. 

Normal_umcg__groningen

Voorlopig geen stagiaires UMCG naar Sierra Leone om lassavirus


Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zal voorlopig geen stagiaires naar Sierra Leone sturen nu in het ziekenhuis daar twee Nederlandse tropenartsen besmet zijn geraakt met lassavirus. Één van de artsen is overleden. Stagiaires gaan naar het land in Afrika om bredere kennis op te doen, maar door het virus zijn er nu onvoldoende artse...

Normal_logo_mc_slotervaart

Onnodig veel onrust en onduidelijkheid bij faillissement MC Slotervaart


Het faillissement van het MC Slotervaart heeft tot onnodig veel onrust en onduidelijkheid geleid. De voorwaarden voor goede en veilige zorg ontbraken, zo concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Gelukkig zijn er geen calamiteiten gemeld en zijn er bij de inspectie ook geen incidenten bekend waarbij patiënten direct schade hebben ...

NZG Zorgpersoneel Informatie

NZG Blog

Weeffouten in de jeugdzorg

Normal_sjors_van_leeuwen

De berichten in de media liegen er niet om, zo kopt het AD: 'Tientallen jeugdzorginstellingen dreigen failliet te gaan. Juist organisaties die hulp bieden aan kinderen en tieners die niet zonder intensieve zorg kunnen, lopen het risico om failliet te gaan. Jeugdzorg Nederland noemt de rode cijfers alarmerend.' Er is sprake van een systeem met 7 ...

NZG Interview

Nieuwe partij NL Beter: 'Als de politiek niet naar de dokter komt, komen wij wel naar de politiek'

Normal_stethoscoop_arts_dokter


Psychiater Esther van Fenema heeft samen met collega Ronald Mann de politieke partij NL Beter opgericht. Doel van de artsen is om via de politiek de zorg in Nederland drast...