NZG Zorgvacatures nieuws

Normal_rss_entry-93713

Kabinet betaalt loon meer zieke ouderen


Het kabinet breidt de regeling uit die werkgevers compenseert als ze een oudere werkloze in dienst nemen die dan vervolgens langdurig ziek wordt. De leeftijd voor deze regeling wordt verlaagd van 63 naar 56 jaar, meldde demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vrijdag.

Normal_tandarts_tanden_gebit

Tandartsentekort trekt jonge Spaanse tandartsen aan


Door het tekort aan tandartsen in Nederland, zien Spaanse collega’s hun kans schoon om hier een baan te bemachtigen. In Spanje is er een overschot in het vak en verdienen ze bovendien maar weinig. Vooral in Noord- en Oost Nederland ziet men steeds vaker een buitenlandse tandarts. Dit komt omdat de Nederlandse tandartsen vaker richting de Randsta...

Normal_rss_entry-91734

UWV meldt stijging abeidsongeschikten


Het aantal arbeidsongeschikten is vorig jaar opvallend toegenomen. Na een daling in 2015 nam het aantal uitkeringen in 2016 met 12 procent toe naar 40.000, heeft uitkeringsinstantie UWV gemeld. Dat is de grootste stijging sinds 2010.

Normal_schermafbeelding_2017-05-30_om_15.48.58

‘Tekort aan vrijwilligers in palliatieve zorg zet grote druk op mantelzorgers.' VPTZ wil meer samenwerking met thuiszorg


Terwijl door vergrijzing de vraag naar palliatieve hulpverlening steeds verder toeneemt, dreigt een ernstig tekort aan mensen die ondersteuning bieden. VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg, verwacht dat het aantal vrijwilligers elk jaar zal moeten toenemen tot ongeveer 15 duizend in ...

Normal_rss_entry-89182

Radar op de bres voor oudere werkloze


Radar gaat zich hard maken voor experimenten met een basisinkomen voor werkloze vijftigplussers. Het consumentenprogramma begint een petitie en belooft die bij voldoende handtekeningen aan te bieden aan alle politieke partijen. Dat zei presentatrice Antoinette Hertsenberg zondag in het tv-programma WNL op Zondag.

Normal_copyright_stockfreeimages_oudere_computer_zaken_overleg_uitleg

Vier op de tien langdurig werklozen is 55 jaar of ouder


Het aantal langdurig werklozen, degenen die een jaar of langer zonder succes naar werk zoeken, daalt sinds het eerste kwartaal van 2015. Er zijn vooral minder langdurig werklozen die 12 tot 24 maanden op zoek zijn naar werk. Het aantal werklozen dat twee jaar of langer werkloos is, daalt echter minder sterk. Van deze groep werklozen waren in 201...

Normal_verpleegkundigen_werk_ziekenhuis

Zorgsector heeft nog altijd moeite met vervullen van vacatures


Veel zorginstellingen hebben grote moeite met het vervullen van vacatures. In de top tien van moeilijk te vervullen vacatures staan ook een paar posities binnen de zorg genoteerd. Dit blijkt uit cijfers van vacaturesite Indeed. Veel functies in de zorg staan langer dan zestig dagen open, zo meldt Skipr. 

Normal_thuis

‘Actieweek Thuiszitters moet inspiratiebron zijn voor velen’


Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren zitten nog steeds duizenden leerlingen onnodig thuis. Om die reden slaan meerdere organisaties op het gebied van onderwijs en zorg de handen ineen tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters van 8 tot en met 12 mei. “We hopen dat de goede voorbeelden en de bijeenkomsten een inspiratiebron zijn vo...

Normal_rss_entry-85198

Weer drie jaar WW voor oudere werkloze


Een oudere werkloze krijgt straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering. Demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft de sociale partners hiervoor toestemming gegeven. De reparatie was al afgesproken in het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers in 2013 overeen kwamen.

Normal_embryo

Knippen en plakken in embryo-dna, moeten we dat toestaan?


De mogelijkheden om het dna van menselijke embryo’s te veranderen zijn in een stroomversnelling geraakt. Door wijzigingen aan te brengen in het dna van een embryo kunnen erfelijke ziekten bij het nageslacht worden voorkomen. Voordat het zo ver is, is aanpassing van de wetgeving noodzakelijk en moet er nog jarenlang onderzoek gedaan worden. Boven...

Normal_schermafbeelding_2017-04-18_om_10.34.56

Gratis lespakket Zorg en Welzijn voor vmbo, havo en vwo


Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en het lespakket ‘Aan jou hebben we wat’ ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo, havo en vwo. Het doel is om ze enthousiast te maken voor een loopbaan in Zorg en Welzijn en ze voor te bereiden op een goede beroepskeuze, want de sector Zorg en Welzijn verandert in rap tempo, meldt ...

Normal_ambulance_2

FNV waarschuwt voor tekort aan ambulancepersoneel Utrecht


De ambulancevoorziening in Utrecht kampt met een onaanvaardbaar tekort aan personeel. Uit lijsten van uitzendbureaus die ambulancewerk aanbieden, blijkt dat er voor de komende weken een zeer grote vraag is naar ambulanceverpleegkundigen om gaten in de roosters op te vullen. Het probleem speelt landelijk, maar Utrecht spant de kroon. Dit meldt FNV.

Normal_zwanger_zwangerschap_1

Zwangere promovendi krijgen verlenging voor onderzoek


Promovendi die zwanger worden tijdens hun promotietijd, hoeven niet langer bang te zijn dat ze geen verlenging krijgen voor hun onderzoek. Voorheen weigerden ieder jaar meerdere universiteiten op grond van ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ wel eens zo’n verlenging, waardoor de zwangere vrouw in haar eigen tijd of tijdens haar zwangerschapsverlof d...

Normal_uwv_uitkering

Arbeidsmarkt trekt aan, maar arbeidsbeperkten profiteren hier niet van


Ondanks de groei van de Nederlandse economie neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Daarmee dreigt maatschappelijke uitsluiting voor groepen die in de crisis hun arbeidsmarktpositie zagen verslechteren, zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-wester...

Normal_maandoverzicht

Maandoverzicht van het belangrijkste zorgnieuws van maart


Het belangrijkste zorgnieuws van maart hebben wij weer voor u verzameld! Lees het nu in ons nieuwste maandoverzicht. In maart kregen dakloze onverzekerden hun zorg eindelijk vergoed, zijn er nieuwe stappen genomen voor een rookvrij Nederland en kwam de griepepidemie ten einde.

Normal_gehandicapt__rolstoel__vervoer

Arbeidsbeperkten krijgen meer kansen met nieuwe databank


Mensen met een arbeidsbeperking komen nog altijd moeilijk aan een passende baan. Daarom komt Niels Aussems, die zelf autisme heeft, met de Nationale Talentenbank om werkzoekenden daarbij te helpen. Het zou hiermee makkelijker moeten worden voor mensen met een arbeidsbeperking om werk te vinden en voor werknemers om geschikte kandidaten te vinden...

NZG Top werkgevers

Maandag

289 vacatures

Samen in de zorg

307 vacatures

NZG Topvacatures

NZG Inloggen

NZG Interview

‘Tekort aan vrijwilligers in palliatieve zorg zet grote druk op mantelzorgers.' VPTZ wil meer samenwerking met thuiszorg

Normal_schermafbeelding_2017-05-30_om_15.48.58


Terwijl door vergrijzing de vraag naar palliatieve hulpverlening steeds verder toeneemt, dreigt een ernstig tekort aan mensen die ondersteuning bieden. VPTZ Nederland, de k...

NZG Blog

Angst hoeft niet meer!

Normal_marja_foto

Vanaf 1988 mediteerde ik zeven jaar bij de Brahma Kumaris en dat deed me heel erg goed. Elke dag om vier uur stond ik op voor de eerste meditatie en dan om half zes fietsen naar de Brahma Kumaris langs de Prinsengracht in Amsterdam. De stad stil, weinig auto's, merels floten en ik wist precies: bij de Leidsegracht bij Casu Peru, het restaurant m...

NZG Video