Normal_logo_igz

KATWIJK - De Katwijkse Stichting Zout, een instelling voor ggz, stopt met het aanbieden van zorgverlening nu zij onder verscherpt toezicht is geplaatst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat meldt Zorgvisie.

Tijdens een inspectie van de IGZ in januari 2013, die in het kader van toezicht op nieuwe toetreders in de GGZ werd uitgevoerd, bleek dat de AWBZ-begeleiding en dagbesteding van Stichting Zout erg vrijblijvend en ongestructureerd waren. Dit leidde tot het besluit van de bestuurder om te stoppen met het verlenen van de zorg.

De instelling heeft daarbij van de IGZ de verplichting opgelegd gekregen om de cliënten een concreet en passend alternatief te bieden. Omdat de inspectie meent dat Stichting Zout onvoldoende waarborgen bood aan haar cliënten om de zorg voort te zetten tot de verantwoorde overdracht is voltooid, is besloten tot het onder verscherpt toezicht stellen van de stichting.

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem