Logo_uwv_logo

De gesprekken die mensen met een WW-uitkering voeren met werkcoaches van de UWV, vergroten hun kans op werk. Ook de door UWV georganiseerde workshops en competentietesten versnellen de terugkeer naar werk. Dat blijkt uit het rapport 'Een goed gesprek werkt' van SEO Economisch Onderzoek, dat deze week door minister Lodewijk Asscher aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Dat meldt het UWV.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de kosten van deze re-integratiemiddelen ruim worden  terugverdiend, omdat korter gebruik wordt gemaakt van de uitkering. Het bureau SEO Economisch Onderzoek onderzocht de netto- en kosteneffectiviteit van de dienstverlening van UWV aan WW-gerechtigden over de periode 2008-2011 en concludeert dat bijna alle onderzochte vormen van re-integratiedienstverlening hebben bijgedragen aan een verkorting van de werkloosheidsduur. Vooral workshops, competentietesten en gesprekken met de werkcoach die door UWV worden aangeboden blijken de kans op werk het meest te vergroten.

Directeur Werkbedrijf van UWV André Timmermans spreekt van een prima resultaat. 'De kansen op werk van werkzoekenden met een WW-uitkering zijn door onze ondersteuning toegenomen. We bieden onze diensten nu voornamelijk digitaal aan. Mensen die moeilijker aan de slag komen geven we extra ondersteuning via workshops, sollicitatietrainingen en competentietesten. Ook persoonlijk contact tussen de werkzoekende en de werkcoach blijft voor ons belangrijk.'

© Nationale Zorggids