Logo_logo_unie_kbo

De verslechtering van de arbeidspositie van ouderen zet stevig door ondanks de sterk groeiende economie en fors gedaalde werkloosheid. De roep om minder salaris en demotie voor 55-plussers is funest voor hun positie op de arbeidsmarkt. Uit het rapport 'Monitor Arbeidsmarkt April 2016', overmorgen ter behandeling in de Tweede Kamer, blijkt dat de werkloosheid juist fors is in de lagere functieniveaus. Daar zijn geen extra banen te verwachten, ook niet als ouderen loon inleveren. Dat meldt Unie KBO.

Tweehonderdduizend ouderen zijn werkloos en maar liefst 135.000 langdurig werkloos, met alle gevolgen van dien. Het kabinet meldde vorige maand trots dat er minder ouderen langdurig werkloos zijn, maar niets is minder waar. Want in de cijfers van het CBS zijn veertigers meegeteld als ouderen, terwijl het aantal langdurig werklozen onder 55-plussers juist fors is toegenomen, als enige groep in Nederland. Hoewel de cijfers politiek dynamiet zijn, pleit de Unie KBO er voor om met eerlijke cijfers het debat aan te gaan, omdat anders het probleem niet juist wordt geadresseerd. 

De snoeiharde bezuinigingen op de zorg hebben er extra ingehakt", aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. "Het is niet zo dat dat er ineens meer banen in de zorg bijkomen als het loon van thuishulpen verder daalt. Veel ouderen solliciteren zich helemaal suf, maar worden simpelweg niet uitgenodigd voor een gesprek."

Dat loondaling bij ouderen banen voor ouderen oplevert klopt niet. "De politiek moet zich niet laten afleiden door dit soort uitspraken. Het heeft niets te maken om meer ouderen aan het werk te krijgen, maar louter met het verlagen van de loontabel", aldus Vanderkaa. "Uit de cijfers van het UWV blijkt dat gemiddeld gezien werkloze ouderen negen procent loon inleveren als ze weer aan het werk komen. Bij de 'dure' hoger opgeleide ouderen is dat zelfs twintig procent".

De Unie KBO wacht kritisch het actieplan van Asscher af om meer ouderen aan het werk te krijgen. Wat de ouderenorganisatie betreft geen geld aan cv-pimpcursussen. KBO adviseert in hun Position Paper Ouderenwerkloosheid om de mobiliteitsbonus te verlagen, het risico op ziekte van ouderen voor werkgevers te verkleinen, meer maatwerk en begeleiding bij het UWV aan te bieden in plaats van verder te digitaliseren en bovenal te investeren in banen voor ouderen door bijvoorbeeld de bezuinigingen op de (thuis)zorg terug te draaien. 

©Nationale Zorggids