Normal_baan_vacature_werkloos

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 38.000 toegenomen. Deze toename komt voor rekening van werknemers, vooral het aantal banen voor uitzendkrachten nam sterk toe. Het aantal banen in de zorg is daarentegen gedaald. Vacatures namen toe met 5.000 en daalde het aantal werklozen met 16.000. De werkloosheid nam af van 6,5 naar 6,3 procent. Dat meldt CBS.

Het groeiend aantal banen komt vooral voor rekening van uitzendkrachten. Bij uitzendbureaus nam het aantal banen het afgelopen kwartaal toe met 30 duizend. In een jaar tijd steeg het aantal banen in de uitzendbranche met 10 procent. Ook in de handel en horeca trekt de werkgelegenheid aan. Daarentegen daalde het aantal banen in de zorg het afgelopen kwartaal met 6 duizend. De laatste vier jaar is het aantal banen in de zorg in totaal met ruim 80 duizend afgenomen (-5 procent).

Eind juni waren er in Nederland 155.000 openstaande vacatures. Dat is een stijging van 5 duizend ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal vacatures stijgt nu al twaalf kwartalen op rij. In totaal kwamen er in deze periode 64.000 vacatures bij, gemiddeld 5.000 per kwartaal. Het aantal openstaande vacatures is sinds de periode 2006-2008 niet zo hoog geweest. Desondanks is het aantal vacatures nog altijd bijna 100.000 lager dan de recordstand uit 2008. 

Het aantal werklozen (niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) kwam in het tweede kwartaal uit op 557.000 personen. Zij hadden geen betaald werk, maar waren wel op zoek naar werk én konden direct starten. Daarnaast waren er nog 475.000 mensen zonder baan die werk zochten, maar die niet direct konden starten óf wel direct konden starten maar niet naar werk zochten. Dit onbenut arbeidsaanbod is vergeleken met een jaar eerder met 83.000 gedaald tot ruim 1 miljoen mensen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids