Nationale Zorggids

NZG Vacature P-opleider

Bedrijf:
's Heeren Loo
Functietitel:
P-opleider
Online datum:
03-09-2021
Provincie:
Utrecht
Plaats:
Amersfoort
Sector:
Gehandicaptenzorg
FTE
0,6 - 1,0
Dienstverband:
Vast
Ervaring:
5 tot 7 jaar
Omschrijving:

Waar ga je werken?

Bij ’s Heeren Loo werken meer dan 1200 specialisten. Van Arts voor Verstandelijk Gehandicapten, gespecialiseerde tandartsen en gedragswetenschappers tot fysiotherapeuten, logopedisten en vaktherapeuten. Zij werken allemaal bij het expertisecentrum Advisium. Hierdoor komen alle kennis en kunde bij elkaar. Zo werken we samen aan voortdurende verbetering van de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijk beperking. Niet alleen binnen ’s Heeren Loo, maar in heel Nederland en zelfs daarbuiten.

’s Heeren Loo werkt vanuit de visie dat elk mens uniek is en zich wil ontwikkelen om nieuwe ervaringen op te doen. ‘s Heeren Loo ondersteunt hierbij vanuit een cliëntvolgende houding. We zijn betrokken bij ons werk, de cliënten en hun sociale omgeving. Wij vinden het van belang dat cliënten deel uitmaken van een inspirerende omgeving, die recht doet aan hun diversiteit aan zorgvragen en behoefte aan ontmoeting. Kortom; gewone vragen zijn ook bijzondere vragen!

Hoe ga je helpen?

Als P-opleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van kwalitatief hoogwaardig praktijkonderwijs voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut en orthopedagoog-generalist.  Jaarlijks starten er binnen Advisium 10 tot 15 gedragswetenschappers met de opleiding tot GZ-psycholoog. Daarnaast zijn op dit moment 20 gedragswetenschappers in (de laatste fase van de) opleiding tot orthopedagoog-generalist.

Je werkt binnen een team bestaande uit een secretariaat en twee plaatsvervangend P-opleiders; een gezondheidszorgpsycholoog en een orthopedagoog-generalist. Je geeft functionele aansturing aan praktijkopleiders en werkbegeleiders ten aanzien van de inrichting en inhoud van het werkproces. Je werkt direct onder de directeur Advisium en onderhoudt waar nodig contact met de Raad van Bestuur. Je adviseert het management, de directie en de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over de (praktische) uitvoering van opleidingen, de samenhang met andere opleidingsactiviteiten binnen de instelling en de samenwerking met externe personen/instanties, zoals andere praktijkopleidingsinstellingen.

In samenwerking met andere sectoren (voornamelijk de GGZ) geven we invulling aan de praktijkopleidingen. We zijn bezig om, met samenwerkingspartners, de opleiding tot klinisch psycholoog op te zetten. Daarnaast zijn we met andere instellingen in overleg om de opleiding tot orthopedagoog-generalist “in company” te organiseren.

Je stemt de opleidingen af op het beleid van expertisecentrum Advisium, de kwaliteit van de zorg en op de bedrijfsvoering. Je draagt bij aan de programma's van wetenschappelijk onderzoek en je onderhoudt contacten met relevante betrokkenen in het beroeps- en opleidingsveld. Je vertegenwoordigt ’s Heeren Loo extern in relevante overleggen en samenwerkingsvormen, zoals bijvoorbeeld bij het landelijk p-opleidersoverleg en bij overleggen met opleidingsinstituten.

 

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NZG Vacatures zoeken

NZG Topvacatures