Nationale Zorggids

NZG Vacature Lid raad van toezicht met financieel economisch profiel

Functietitel:
Lid raad van toezicht met financieel economisch profiel
Online datum:
05-07-2022
Aanvang functie:
01-11-2022
Provincie:
Noord-Brabant
Plaats:
Helmond
Sector:
Maatschappelijke opvang
Omschrijving:

SMO werkt op professionele wijze aan het voorkomen van dakloosheid (preventie). We begeleiden mensen zodat ze zelfstandig kunnen wonen en bieden onderdak en begeleiding aan degenen die daar behoefte aan hebben. Daarnaast bieden we een zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding, bijvoorbeeld in onze Jobfactory en de Bundertjes. En we dragen bij aan armoedebestrijding, door de supermarkt voor minima (Super Sociaal). De stichting biedt een vangnet aan mensen die:

  • In een crisissituatie zijn of dreigen te raken;
  • Dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken;
  • Anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben.

De raad van toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en vervult de werkgeversrol. De raad bestaat uit 5 leden en houdt toezicht vanuit het maatschappelijk perspectief, vanuit de kernwaarden: betrokkenheid, aandacht en kracht. De raad doet dit conform de uitgangspunten van de governance code zoals die geldt voor de zorg (NVTZ). De raad werkt met de aandachtsgebieden financiën en huisvesting, veiligheid/kwaliteit en remuneratie.
 

Profiel
Per 1 januari 2023 ontstaat een vacature. Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor het financieel - economische aandachtsgebied, die affiniteit heeft met maatschappelijke opvang.

Om de raad optimaal te laten functioneren zijn we op zoek naar een toezichthouder die:

  1. Affiniteit heeft met de doelgroep en zich herkent in de kernwaarden van SMO om de rol als toezichthouder in deze sector te vervullen;
  2. Beschikt over een heldere visie op toezicht houden in het veranderende sociaal maatschappelijke werkveld;
  3. Over een relevant regionaal netwerk beschikt in de regio Helmond;
  4. In de raad als teamspeler kan opereren;
  5. Bekend is met de hoofdlijnen van de huidige transities in de zorg en het sociaal domein.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd, met voldoende diversiteit.

Benoeming
De benoeming geldt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid voor een eenmalige herbenoeming voor een tweede periode van vier jaar. De raad van toezicht vergadert minimaal zesmaal per jaar met een inschatting van een tijdsinvestering van 10 tot 15 uur per maand. Hier staat een rijke, professionele en collegiale omgeving tegenover.

De honorering is conform de Wet Normering Topinkomens en NVTZ-code.

Meer weten?
Meer informatie over het profiel kun je vinden in dit document.
Wil je meer informatie over SMO? Neem dan contact op met Kitty de Laat, Directeur-bestuurder SMO, via 06 – 17048743.
Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Karel Boonen, Voorzitter raad van toezicht, via 06 – 53439247.

Reageren?
Jouw schriftelijke reactie ontvangen we graag uiterlijk 4 september 2022. Deze kun je per mail richten aan Marianne Rademakers, bestuurssecretaresse, via m.rademakers@smo-helmond.nl.

De gesprekken voor deze positie worden gepland op vrijdag 7 oktober 2022.

Gegevens SMO Helmond

Naam instelling:
SMO Helmond
Adres:
St. Hubertusstraat 2
Postcode:
5701 TC
Plaats:
Helmond
Telefoonnummer:
0492 – 52 50 98
Website:
https://smo-helmond.nl/
Provincie:
Noord-Brabant

NZG Vacatures zoeken

NZG Topvacatures