NZG Vacature Voorzitter Raad van Commissarissen CrisisCare | Trubendorffer

Functietitel:
Voorzitter Raad van Commissarissen CrisisCare | Trubendorffer
Online datum:
28-08-2023
Provincie:
Noord-Holland
Plaats:
Amsterdam
Sector:
Verslavingszorg
Dienstverband:
Tijdelijk
Omschrijving:

Functieprofiel

Voorzitter Raad van Commissarissen CrisisCare | Trubendorffer 

Achtergrondinformatie Trubendorffer

Trubendorffer is een moderne en uiterst effectieve kliniek voor verslavingszorg. Wij halen bovengemiddelde resultaten door een 100% persoonlijke benadering en onze intensieve ambulante behandelingsmethode (behandeling zonder opname). Volledig vergoed via de basisverzekering. Het hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam. 

Doelstellingen Raad van Commissarissen

Het uitoefenen van integraal toezicht op het realiseren van de maatschappelijke doelstelling, doelmatigheid, compliance (wet- en regelgeving), het daaruit voortvloeiende beleid van de organisatie en de algemene gang van zaken bij Trubendorffer in overeenstemming met de principes van d Zorgbrede Governancecode, op zodanige wijze dat: 

 • het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie gewaarborgd is; 
 • de belangen van alle personen die bij Trubendorffer betrokken zijn evenwichtig worden afgewogen; 
 • de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleidsplannen en uitgangspunten; 
 • de organisatie financieel gezond is (liquiditeit en bedrijfsresultaat). 

Activiteiten van de Raad van Commissarissen

 • Toezicht houden op het functioneren en handelen van de Raad van Bestuur; 
 • op de hoogte zijn van relevante externe ontwikkelingen; 
 • inzicht in relatiepatroon met betrekking tot de belangrijke stakeholders; 
 • het bewaken van de reputatie van de organisatie Trubendorffer; 
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur; 
 • het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Vereisten

Profielschets Raad van Commissarissen

 • Affiniteit met de doelstelling, de zorgfunctie en het werkveld van Trubendorffer; 
 • strategisch inzicht, helicopterview; 
 • kritisch analytisch beoordelingsvermogen; 
 • maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel; 
 • inzicht in het veld van de stakeholders van Trubendorffer; 
   
 • reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; 
   
 • proactieve opstelling: informatie zoeken, kritisch doorvragen; 
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te 
staan; 
 • het vermogen om het beleid van Trubendorffer en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; 
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • bereid alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

 

Specifiek competentieprofiel voor de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen: 

 

Gelet op de actuele thema’s en de huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen willen we de raad versterken met een lid met bestuurlijke/ directie-ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Een netwerk en/of ervaring op strategisch niveau in de zorgverzekeraarsbranche is een pre, even als juridische en/of bedrijfskundige expertise. 

 • Te denken valt aan ervaring op directieniveau met meer dan tweehonderd werknemers, waarbij aantoonbare ondernemende kwaliteiten naar voren zijn gekomen met succesvol resultaat. 
 • Zicht op digitalisering in het algemeen, en E-health in het bijzonder. 

Tijdsinvestering

De Raad van Commissarissen vergadert circa 4-5 keer per jaar, veelal in de avonduren. Daarnaast komt de Raad van Commissarissen naar behoefte bijeen vanuit ontwikkelingen in de organisatie. Verder voert een delegatie van de Raad van Commissarissen minimaal eenmaal per jaar overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Wanneer relevant/noodzakelijk vindt buiten de geplande vergaderingen overleg met de Raad van Commissarissen en/of de directie plaats. 

Duur

Minimaal 4 jaar met optie (wederzijds) tot 4 jaar verlenging 

Sollicitatieprocedure

Sollicitaties ontvangen wij graag via de sollicitatiebutton. Voor nadere toelichting kan contact worden opgenomen met onze Recruiter Emmi Fens via recruitment@trubendorffer.nl of 06 45027544. 

 

Gegevens Trubendorffer

Naam instelling:
Trubendorffer
Adres:
Tilanusstraat 8C
Postcode:
1091 BH
Plaats:
Amsterdam
Telefoonnummer:
020 2 153 153
Website:
https://www.trubendorffer.nl
Omschrijving:

Trubendorffer, een toonaangevende naam in de wereld van verslavingszorg, biedt een unieke benadering voor het overwinnen van alcohol- en drugsverslavingen. Als een geregistreerd verslavingszorgproduct van GGZ Crisiscare, een officiële GGZ-instelling voor gespecialiseerde GGZ, belichaamt Trubendorffer vertrouwen en professionaliteit.

Wat Trubendorffer onderscheidt, is hun innovatieve behandelwijze die je in staat stelt thuis te blijven wonen, zonder de noodzaak van opname in een verre kliniek. Dit betekent dat je tijdens de behandeling je normale dagelijkse routine kunt behouden, of het nu werk, studie of andere activiteiten zijn. Deze aanpak is niet alleen praktisch, maar ook bijna altijd effectiever dan traditionele klinische methoden. De reden hierachter is de naadloze integratie van behandeling en het dagelijks leven bij Trubendorffer, in tegenstelling tot een abrupte terugkeer naar de realiteit na een klinische opname.

Deze moderne ambulante behandeling, gebaseerd op het succesvolle Minnesota Model, richt zich op het bereiken van abstinentie van alle verslavende middelen en het aanpakken van onderliggende oorzaken en gedragspatronen die verslaving in stand houden. Cliënten bij Trubendorffer worden ondersteund via individuele gesprekken, groepstherapie en voorlichting. De toewijding om gezamenlijk één doel na te streven, namelijk herstel van verslaving, komt tot uiting in de positieve beoordelingen die cliënten aan de behandeling geven – een indrukwekkende 8,8 als rapportcijfer.

Een extra voordeel is dat de behandeling bij Trubendorffer altijd volledig wordt vergoed, waardoor het toegankelijk is voor iedereen die hulp zoekt. Voor wie op zoek is naar een vertrouwde en effectieve weg naar herstel, biedt Trubendorffer een uitgestoken hand om samen deze reis naar een gezonde en voldoening gevende levensstijl te bewandelen.

NZG Vacatures zoeken