Nationale Zorggids

NZG Vacature Verpleegkundige – niveau 4

Bedrijf:
Zorggroep Reinalda
Functietitel:
Verpleegkundige – niveau 4
Online datum:
11-02-2020
Provincie:
Noord-Holland
Sector:
Ouderenzorg
Omschrijving:

Je bent mede verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorgverlening en neemt deel aan de uitvoering hiervan. Je draagt zorg voor de continuïteit en kwaliteit (werken conform zorgleefplan) van de zorg- en dienstverlening. De rust en veiligheid worden bewaakt en bevorderd en er wordt gezorgd voor een optimaal woon- en werkklimaat. Medewerkers worden aangestuurd in correcte uitvoering van afspraken; je hebt hierin een voorbeeldfunctie. Triagetaken en voorkomende voorbehouden, verpleegkundige en risicovolle handelingen behoren ook tot je takenpakket. Uiteraard houd je je deskundigheid van het vakgebied op peil.

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NZG Vacatures zoeken