Nationale Zorggids

NZG Vacature Verzorgende en Verzorgende in opleding

Bedrijf:
Zorggroep Reinalda
Functietitel:
Verzorgende en Verzorgende in opleding
Online datum:
24-03-2020
Provincie:
Noord-Holland
Sector:
Ouderenzorg
Omschrijving:

Werkinhoud

Je biedt zorgondersteuning op basis van het zorgleefplan. Dit houdt in dat je de zorgvrager ondersteunt bij de persoonlijke basiszorg, het huishouden en wonen. Je ondersteunt bij de zorgverlening van bewoners/cliënten. Indien je daartoe bevoegd bent voer je ook verpleegtechnische handelingen uit. Je draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Monitoring van de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied. Je geeft voorlichting, advies en instructie ten behoeve van het behouden of vergroten van de zelfstandigheid. Er wordt een vertrouwensrelatie opgebouwd met bewoners/cliënten en hun familie en deze dient in stand gehouden te worden. Je zorgt voor een optimaal woon-/leef-/werkklimaat.

 

 

Meer informatie over deze vacature staat op een externe website:

Bekijk vacature

NZG Vacatures zoeken