NZG Zorgverzekering nieuws

Logo_rivm__logo

Zorginnovaties gebaat bij samen optrekken van alle partijen


Innovaties in de zorg kunnen beter aansluiten bij de medische en maatschappelijke behoeften als professionals in de gezondheidszorg, patiënten, zorgverzekeraars, industrie en de overheid eerder samen optrekken bij de ontwikkeling van medische technologie. Dit blijkt uit een ‘horizonscan’ van medische technologieën, die het RIVM uitvoerde in opdr...

Normal_geld_stethoscoop_pillen

‘Laat mensen zelf betalen voor nieuwe medische technologie’


Sta toe dat mensen zelf betalen voor nieuwe zorgbehandelingen die nog niet worden vergoed. Dit vermindert weliswaar de gelijke toegang tot zorg, omdat niet iedereen daarvoor de middelen heeft, maar het bevordert wel vrije keuze en transparantie. Dat stelt promovendus Piet Calcoen van Erasmus School of Health Policy & Management onder andere ...

Logo_menzis_logo

Buurtzorg en Menzis sluiten contract af voor meer inhoudelijke kwaliteit


Zorgverzekeraar Menzis en thuiszorgorganisatie Buurtzorg hebben een meerjarencontract afgesloten waarin vooral preventie, e-health en zelfredzaamheid centraal staan. Door de focus te veranderen van zorginkoop en tarieven naar thema’s die inhoudelijk meer voor cliënten betekenen, hopen beide partners een goede samenwerking aan te gaan die een goe...

Normal_geld__portemonnee__fraude

Meeste wanbetalers zorgverzekering wonen in Rotterdam


Deze week meldde CBS dat het aantal wanbetalers in de zorg afneemt. Eind 2017 had 1,7 procent van de volwassen Nederlanders zeker zes maanden geen zorgverzekeringspremie betaald. In 2014 ging het nog om 2,2 procent. De meeste wanbetalers zijn mannen tussen de 25 en 40 jaar en mensen met een migratie-achtergrond. Op landelijk niveau wonen de mees...

Normal_oog_onderzoek_slechtziend

Samenwerking huisarts en optometrist biedt oogzorg buiten ziekenhuis


Een proef in Twente waarbij huisartsen samenwerken met optometristen, is een succes gebleken. Huisartsen hoeven patiënten nu niet direct door te verwijzen naar duurdere zorg in het ziekenhuis, maar krijgen hulp van optometristen om de patiënt van zorg te voorzien. Door de samenwerking zou maar 20 procent van de mensen alsnog naar het ziekenhuis ...

Normal_handen_samenwerken

Gemeenten en zorgverzekeraars werken samen aan zorgaanbod


Omdat de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd wordt, is samenwerking tussen beide partijen van cruciaal belang. In september zijn twee nieuwe projecten gestart waarin gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samenwerken aan een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod. Di...

Normal_geld__munten__centen

Weer minder wanbetalers zorgverzekering


Eind 2017 hadden bijna 230.000 personen, ofwel 1,7 procent, van 18 jaar of ouder zeker zes maanden geen zorgverzekeringspremie betaald. In 2014 ging het om 2,2 procent van de volwassenen. Daarna daalde het percentage en werd een dalende trend ingezet. Dit meldt CBS. 

Normal_normal_ruzie_kind_misbruik_geweld

Behandeling van misofonie niet in basispakket


Iedereen ergert zich wel eens aan geluiden die andere mensen maken. De meeste mensen weten hier wel mee om te gaan. Het wordt anders als ergernissen en irritaties over onschuldige geluiden extreme woede, walging of haat opwekken. Dit wordt misofonie genoemd. Het is echter geen erkende psychische stoornis. Daarnaast is de behandeling niet bewezen...

Normal_rss_entry-155068

'Niemand durft harde keuzes in de zorg aan'


Alle partijen in de zorg gaan harde keuzes uit de weg. Daardoor is de werkdruk onder artsen en verpleegkundigen toegenomen, blijft de zorgpremie verder stijgen en verwachten burgers steeds meer waar voor hun geld. Zo luidt kort samengevat een betoog van oud-PvdA-minister en oud-ziekenhuisbestuurder Wouter Bos in de Volkskrant.

Normal_fysio

Fysiotherapeuten reiken 'Strakke Strop Award' uit aan VGZ


Afgelopen woensdag stonden ruim vijfhonderd fysiotherapeuten voor de deur van zorgverzekeraar VGZ. Zij protesteerden tegen de lage tarieven van zorgverzekeraars, en dan met name van VGZ. De fysio’s overhandigden de verzekeraar de ‘Strakke Strop Award. Dit melden de Gelderlander en Volkskrant.

Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

NZa controleert zorgverzekeraars op goede keuze-informatie over verzekering


Geven zorgverzekeraars in het overstapseizoen goede informatie zodat mensen in staat zijn om de zorgverzekering te kiezen die bij hen past? Dat controleert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de komende maanden. Ze kijken dit jaar specifiek of de informatie die mensen nodig hebben voor hun keuze vindbaar is op de site van zorgverzekeraars. Ook k...

Normal_hema_zv

5 redenen waarom sporten gezond is


We horen al jaren dat sporten gezond is. Wetenschappers, voedingsexperts, artsen… Iedereen beweert dat sporten heel gezond voor je is. De meeste kinderen bewegen wel voldoende, maar bij volwassenen ligt dat percentage beduidend lager. Wij vonden 5 redenen waarom sporten gezond is en je het echt zou moeten doen!

Logo_autoriteit-persoonsgegevens-logo

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen voldoen aan privacywetgeving


De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zorgverzekeraars en ziekenhuizen gecontroleerd in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van dit jaar in werking trad. Hoewel een kwart van de ziekenhuizen op het moment van controle nog niet aan alle regels voldeed, is daar nu verbetering in gekomen. Dit meldt Skipr.

Normal_vgz_zorgverzekering

Mindfulness steeds vaker op recept


Mindfulness vindt steeds meer zijn weg in de Nederlandse gezondheidszorg en meer en meer Nederlanders maken gebruik van mindfulness oefeningen en trainingen bij licht-depressieve en burn-out klachten. Zorgverzekeraar VGZ ziet in een jaar tijd een stijging van 20 procent van het aantal mensen dat gebruik maakt van een mindfulness training. Daarna...

Normal_mantelzorg__ouderen__ondersteuning

Vier gemeenten willen dementiepatiënt langer thuis laten wonen


De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Amsterdam experimenteren vanaf dit najaar met extra ondersteuning voor dementiepatiënten zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Studenten ondersteunen mantelzorgers en de dementerende ouderen krijgen bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon en zogenoemde alternatieve diagnosegesprekken. Hoogleraar...

Normal_onderzoek_bed_dokter_huisarts

'Onderlinge afspraken huisartsen belemmeren vrije artsenkeuze'


Jaarlijks stappen enkele honderdduizend Nederlanders over naar een andere huisarts omdat ze niet tevreden zijn, geen vertrouwen hebben in hun huisarts of omdat huisarts en patiënt van mening verschillen. Huisartsen blijken een overstap nogal eens te bemoeilijken. Praktijken zitten vol of de huidige huisarts staat een overstap in de weg. Soms woo...

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Vijf digi-trends die je niet mag missen

Normal_sjors_van_leeuwen

De digitalisering van de maatschappij en gezondheidszorg zetten in rap tempo door. Informatie, vermaak, producten, diensten en werkprocessen, alles wordt steeds meer gedigitaliseerd. Dit geldt ook voor de zorg als we praten over eHealth, virtual reality, nanotechnologie, domotica en robotica. In dit artikel beschrijf ik vijf digi-trends die je a...

NZG Topvacatures

St. Antonius Ziekenhuis

Manager Sales

Meer vacatures...

NZG interview

‘Mannen, anticonceptie is ook jullie verantwoordelijkheid’

Normal_seks


Anticonceptie is niet alleen de verantwoordelijkheid van vrouwen. Mannen hebben er net zo goed belang bij dat vrouwen anticonceptie op de juiste wijze gebruiken. Met deze b...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht