Nationale Zorggids

NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_diagnose_arts

Dorpsondersteuner verhoogt het welzijn en verlaagt de zorgkosten


Uit onderzoek van de Aletta Jacobs School of Public Health blijkt dat zorgkosten afnemen als er een dorpsondersteuner actief is in het dorp. Op verschillende plaatsen in Groningen zetten dorpsbewoners zich in om het welzijn en de leefbaarheid in eigen omgeving op peil te houden en te verbeteren. Eén van de initiatieven om krimp en vergrijzing he...

Normal_rss_entry-220468

Enige gipsvlucht van het jaar komt aan in Rotterdam


Op Rotterdam The Hague Airport landt vrijdag de eerste en enige gipsvlucht van het winterseizoen. Het toestel, dat vanuit de Oostenrijkse stad Innsbruck gewonde skiërs en snowboarders vervoert, komt naar verwachting rond 14.00 uur aan. De gipsvluchten waren jarenlang vaste prik, maar eind 2017 stopte die traditie. Omdat alarmcentrale Eurocross A...

Logo_zorgverzekeraars_nederland_logo

Zorgverzekeraars: zorg moet versneld vernieuwen


Zorgverzekers zien de groeiende personeelstekorten als een van de grootste uitdagingen in de zorg de komende jaren. Door de tekorten aan zorgverleners vrezen verzekeraars en zorgkantoren voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg in ons land. Het is volgens hen daarom van groot belang om de noodzakelijke vernieuwingen van ons zorgstelsel ver...

Normal_rss_entry-220186

'Nederlanders moeten meer praten over zorg op oude dag'


Nederlanders moeten beter met elkaar overleggen over zorg en passende huisvesting op hun oude dag. Dat zegt branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ. De helft van de Nederlanders praat er nu niet met anderen over, stelt de organisatie vast na onderzoek. Er wordt vooral vertrouwd op zorgorganisaties, de overheid en zorgverzekeraars.

Normal_woman-2609115_640

Zorginstituut neemt Zorgstandaard Chronische Pijn op in Register


Met de oplevering van een breed gedragen zorgstandaard - met bijbehorende patiëntenversie - is nu voor alle patiënten met chronische pijn helder wat goede zorg is en waar zij informatie daarover kunnen vinden. Dit meldt het Zorginstituut.

Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Bij nieuwe financiering wijkverpleging ligt nadruk op kwaliteit en resultaat


De Nederlandse Zorgautoriteit werkt de komende maanden aan het definitieve advies over een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. De NZa zet daarbij in op een systeem waarbij de nadruk ligt op kwaliteit en uitkomsten van zorg, in plaats van op uren geleverde zorg. De bekostiging moet aansluiten bij de ontwikkelingen in de wijkverpleging. Daar...

Normal_ict__laptop__computer__toetsenbord__digitaal

Stapelfactuur over langere periode voor Wmo-cliënten door vertraging ICT-systeem


Het ICT-systeem van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor de verwerking van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen loopt nog meer vertraging op, blijkt uit een brief van minister de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Voor cliënten en gemeenten is er hierdoor nog steeds onduidelijkheid over de eigen bijdrage voor thuishulp e...

Normal_verpleging__verpleegkundige__mbo__zorg__hbo__zorgtalent

Wijkverpleging vindt indicatiestelling goed aansluiten bij zorgbehoeften cliënt


Wijkverpleegkundigen voelen zich over het algemeen in hoge mate competent om de zorgbehoeften van cliënten vast te stellen en de best passende zorg te kiezen. Collega-verpleegkundigen en verzorgenden die deze taak niet uitvoeren, vinden dat de manier waarop hun collega's het doen over het algemeen aansluit bij de zorgvraag van cliënten. Dit blij...

Logo_patient_kind3

Tandartsen blij dat verzekeraars ouders wijzen op gratis mondzorg kinderen


Zorgverzekeraars gaan hun verzekerden met kinderen die niet naar de tandarts gaan voortaan gerichter informeren. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland maakte dat bekend nadat de Autoriteit Persoonsgegevens haar heeft laten weten dat zorgverzekeraars dat inderdaad is toegestaan. De beroepsvereniging van tandartsen KNMT is blij met de stap...

Normal_ouderenzorg__zorgcentrum__ouderen

Week 8: dure anticonceptie en COPD-patiënten dupe bezuinigingen fysio


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Met deze week onder meer: COPD-patiënten dupe van bezuinigingen op fysiotherapie, armere scholieren maken minder kans om toegelaten te worden tot Geneeskunde-opleiding en de ...

Normal_blood-2169514_960_720

Medicijn tegen ernstige hemofilie pas in basispakket na prijsdaling


Het dure emicizumab moet alleen opgenomen worden in het basispakket als de behandelkosten maximaal gelijk zijn aan die van de bestaande therapie bij patiënten met bloedingen en ernstige hemofilie. Omdat er al een goedwerkende behandeling (factor VIII profylaxe) voor patiënten beschikbaar is, rechtvaardigt dit de meerprijs en daarmee een stijging...

Normal_ambulance__8_

Kwaliteitskader Spoedzorgketen basis voor veilige en goede spoedzorg


Met de afronding van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is een belangrijke stap gezet in het zeker stellen van snelle, veilige en goede spoedzorg voor alle Nederlanders. In het kwaliteitskader hebben de betrokken partijen afspraken vastgelegd over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen. Daarnaast biedt het kader ook vo...

Normal_kind_tandarts_gebit_mond

CZ gaat ouders preventief informeren over mondzorg kinderen


CZ gaat al haar verzekerden met kinderen tot 18 jaar die niet naar de tandarts gaan, informeren over het feit dat een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist voor hen kosteloos is. CZ doet dit naar aanleiding van de bevestiging door de Autoriteit Persoonsgegevens dat er geen bezwaar is tegen het preventief informeren van verzekerden in het belan...

Normal_bejaarde_koppel_gelukkig_ouderen

Rotterdams 'Langer Thuis Akkoord" ondertekend door veertig partijen


Veertig marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente Rotterdam ondertekenden deze week het ‘Langer Thuis Akkoord’. Met dit akkoord willen de marktpartijen de komende vijf jaar voldoende passende woningen realiseren voor Rotterdamse ouderen in de eigen wijk. Zo kunnen zij in hun eigen wijk in nabijheid van h...

Normal_geld_medicijnen

Zorginstituut: ‘Prijsafspraken nodig over gentherapie Luxturna®’


Gentherapie Luxturna® – een effectieve behandeling van visusverlies (gezichtsvermogen) door erfelijke retinale dystrofie - moet alleen tot het basispakket toegelaten worden als de vraagprijs fors gereduceerd wordt. Omdat er grote onzekerheden zijn over de effecten op de lange termijn en over de kosteneffectiviteit moet een ‘pay for performance’ ...

Normal_rss_entry-219405

Coalitiepartijen: sigaretten weg uit tankstations en supermarkten


Regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de verkoop van sigaretten in tankstations en supermarkten. Volgens de coalitiegenoten hebben zij een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich, waarbij regeringspartner VVD echter ontbreekt.

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Duur grapje

Normal_0

“Het was maar een grapje…” De scheidslijn tussen plagen en pesten is dun. Als werkgever wilt u graag dat er sprake is van een prettige en veilige werksfeer binnen uw bedrijf. Een grapje op z’n tijd moet dan ook kunnen. Maar wat als een grappenmaker in uw bedrijf de grens tussen plagen en pesten passeert… 

NZG interview

Roep om meer barrières en drempels tegen zorgfraudeurs

Normal_geld__pennen__contract__afspraak


Huisartsen die een te hoge vergoeding vragen aan toeristen. Een zorgaanbieder die het pgb int van jongeren met een beperking en hen vervolgens onbetaald laat werken in een ...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht