NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_medicijnen_geneesmiddelen

Farmacotherapeutisch Kompas biedt inzicht in prijzen en kosten geneesmiddelen


Overzichten van geneesmiddelkosten en geneesmiddelprijzen maken voortaan ook deel uit van het vernieuwde Farmacotherapeutisch Kompas (FK). Dat betekent dat gebruikers van het FK prijzen kunnen vergelijken van geneesmiddelen binnen een werkzame stof, een geneesmiddelgroep óf bij een gekozen indicatie. Omdat ook de eventuele eigen bijdrage van een...

Normal_onderzoek_wetenschap_lab

Aanvraag voorwaardelijke toelating basispakket gestart


De periode voor het indienen van dossiers voor zorgvormen die per 2020 mogelijk in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket is gestart. Het doen van voorstellen voor voorwaardelijke toelating kan bij het Zorginstituut van 15 februari tot en met 15 mei 2018. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

Normal_bureaucratie_medisch_zorg_administratie_rekening

2019: nieuwe behandeling in pakket en collectieve verzekering voor Rotterdam


Het is nog maar net 2018 en toch zijn er al enkele wijzigingen in het basispakket voor 2019 bekend.  Meer informatie over de zorgpremies voor volgend jaar volgt pas aankomende herfst en het kabinet maakte al eerder bekend dat het eigen risico volgend jaar gelijk blijft. Volgens Zorgwijzer.nl is van enkele behandelingen al bekend dat deze in het ...

Normal_hand_schudden_samenwerken

GGzE en CZ sluiten meerjarencontract voor versnellen e-health


GGzE wil de komende jaren e-health breed inzetten als motor voor meer eigen regie voor ggz-cliënten. Om dat te realiseren heeft de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en omstreken met zorgverzekeraar CZ een meerjarenafspraak gemaakt. Dat meldt GGzE. 

Normal_medicijnen_pillen_geneesmiddel

'Zorgverzekeraar moet taperingstrips voor afbouwen medicatie vergoeden'


Nederland telt slechts twee zorgverzekeraars die taperingstrips af en toe willen vergoeden. De meest verzekeraars doen het niet omdat de strips niet voldoen aan de criteria voor rationele famacotherapie. Taperingstrips helpen patiënten hun antidepressiva af te bouwen door vier weken lang elke dag een iets lagere dosering te slikken. De 24-jarige...

Normal_beneluxa

Ierland wil zich aansluiten bij geneesmiddelencoalitie BeNeLuxA


Ierland wil zich aansluiten bij BeNeLuxA. Dat heeft de Ierse minister voor Volksgezondheid, Simon Harris, bekend gemaakt. Dit samenwerkingsverband van Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk, is opgericht om gezamenlijk prijsonderhandelingen te gaan voeren met farmaceutische bedrijven, informatie uit te wisselen en samen te werken bij de uitd...

Normal_handen_verpleging

Proef voor vergoeding psychosociale zorg voor (ex-)kankerpatiënten


Vanaf 1 maart start een proef voor (ex-)kankerpatiënten die te maken hebben met psychische klachten. Uit onderzoek van Kantar Public (2016) in opdracht van KWF blijkt dat veel (ex-)kankerpatiënten nog jaren na de behandeling met klachten blijven rondlopen. Bij sommige mensen kan een zogeheten aanpassingsstoornis ontstaan. De passende psychologis...

Logo_logo_skinvision

Nederlandse app SkinVision spoort wereldwijd huidkanker op


SkinVision, een Nederlandse app waarmee je huidkanker kunt opsporen, is wereldwijd bekendheid aan het vergaren. Inmiddels zijn er zo’n 1,2 miljoen gebruikers verspreid in vijftig landen. In Amerika is de app nog niet uitgebracht, maar dat gebeurt binnenkort. Dat meldt RTL Nieuws.

Normal_rss_entry-123608

Nog geen nieuwe cao bij verzekeraar VGZ


Leden van vakbond CNV hebben niet ingestemd met een nieuwe cao en een sociaal plan bij verzekeraar VGZ. Daarover was lang onderhandeld door de bonden met de werkgever, maar een kort na het akkoord aangekondigde reorganisatie zette kwaad bloed bij de medewerkers.

Logo_logo_zorginstituut_nederland

Advies: 'Longkankermiddel atezolizumab niet in basispakket'


Atezolizumab is een effectief middel bij de behandeling van gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker, maar moet vanwege de hoge prijs niet opgenomen worden in het basispakket. Hiervoor moet eerst onderhandeld worden over de prijs, zodat het middel wel concurrerend ingezet kan worden. Omdat atezolizumab het derde beschikbare middel is voor de...

Normal_medicijnen_geneesmiddelen

Vervangend geneesmiddel tijdelijk vergoeden uit basisverzekering


Over het algemeen is de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland goed. In uitzonderlijke gevallen kan er echter een tekort aan een geneesmiddel ontstaan waarbij ter vervanging een geneesmiddel nodig is dat niet in Nederland is geregistreerd. In die situatie moet het vervangende geneesmiddel ook vergoed kunnen worden uit de basisverzekerin...

Normal_rekenmachine_geld

Basis-ggz bespaart zorg 260 miljoen euro


De behandeling van mensen met depressie en angststoornissen door de generalistische basis-ggz valt per cliënt ruim 2000 euro goedkoper uit dan een behandeling door de gespecialiseerde ggz in de tijd voordat dit nieuwe type zorg werd ingevoerd. Dat terwijl de resultaten hetzelfde zijn. Omdat er jaarlijks 125.000 patiënten met deze klachten worden...

Normal_wachtkamer

55% van de ggz-aanbieders levert informatie aan over wachttijden


Meer dan de helft van de aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft in januari informatie aangeleverd bij Vektis over de wachttijden in de ggz. In totaal gaat het om 2.377 instellingen en vrijgevestigden, dat is 55 procent van alle ggz-aanbieders. Dat meldt Vektis. 

Normal_rss_entry-123128

Achmea mag zorgdivisies samenvoegen


Verzekeraar Achmea mag zijn zorgverzekeringsdivisies De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis samenvoegen. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam bepaald. De centrale ondernemingsraad van De Friesland had bezwaar gemaakt tegen de samenvoeging, maar dat is afgewezen.

Logo_logo_actiz

Dialoog tussen zorgkantoor en verpleeghuizen verbetert


Elk jaar maken zorgorganisaties in de Wet langdurige zorg afspraken met zorgkantoren over de prijs, het volume en de kwaliteit van de zorg voor het volgende kalenderjaar. Uit een evaluatie van ActiZ blijkt dat zorgorganisaties een positieve verandering ervaren in hun dialoog met het zorgkantoor. De vorig jaar ingezette trend zet zich door: er is...

Normal_geld_medicijnen

Stijging dure geneesmiddelen kan 200 miljoen euro extra kosten


Door de komst van steeds meer dure geneesmiddelen, worden de zorgkosten per jaar behoorlijk opgedreven. Dit blijkt uit een analyse die NOS deed op de Horizonscan van Zorginstituut Nederland. In deze lijst staan geneesmiddelen waarover nog niet is besloten of ze worden toegelaten in de basisverzekering. Is sommige gevallen gaat het om middelen di...

NZG Blog

De dubbele verzoening

Normal_marja_foto

Jaren geleden deed ik mee aan een familieopstellingen workshop bij Tineke Brackel. Ik mocht de vrouw kiezen die mijn moeder zou 'spelen'. Een vrouw met zware wenkbrauwen die me aan die van mijn moeder deden denken wilde wel. Zelf mocht ik alleen toekijken terwijl het 'spel' zich voor mijn ogen ontvouwde.

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG interview

Hoe voorkomen we dat hulpverleners opnieuw slachtoffer worden van geweld tijdens jaarwisseling?

Normal_ambu


Het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling lijkt net zo vanzelfsprekend als het afsteken van vuurwerk. De incidenten in het land leiden tot een grote volkswoed...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht