NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_normal_geld__berekening__rekenmachine__cijfers

Daling aantal wanbetalers zorgverzekering met meer dan 10%


Het aantal Nederlanders dat de zorgverzekering niet betaalt is voor het tweede jaar op rij flink gedaald. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat het aantal wanbetalers in 2016 met 11,4 procent gedaald is. 31 december 2015 telde Nederland nog 282.190 wanbetalers een jaar later waren dat er 249.930. Dat meldt de Zorgverzeke...

Normal_rss_entry-105604

Zalm: 'Nieuw kabinet verandert niets aan zorgtoeslag'


De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet zijn niet van plan iets te veranderen in zorgtoeslagen, huurtoeslagen, het kindgebonden budget en vergelijkbare regelingen. Informateur Gerrit Zalm heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

Normal_muntgeld

Gemeente Meppel ondersteunt chronisch zieken met korting zorgpremie


Inwoners van Meppel die een chronische ziekte of handicap hebben, kunnen mogelijk gebruik maken van een speciale regeling die de gemeente gaat treffen voor minima. Omdat deze groep inwoners weinig inkomen heeft en de zorgpremie volgend jaar nog verder stijgt, gaat de gemeente met eigen budget een korting verlenen. Het gaat om de collectiviteitsv...

Normal_normal_stethoscoop__computer__toetsenbord__informatie__medisch

Nieuwe declaraties moeten e-health in medisch-specialistische zorg stimuleren


Schriftelijke consulten en belconsulten zijn vanaf 2018 declarabel voor zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg. Ook is de eerstelijns zorg, medisch-specialistische zorg en langdurige zorg gevraagd naar knelpunten in de bekostiging van de palliatieve zorg. Daaruit zijn zeven verbeterpunten voortgekomen, laat de Nederlandse Zorgautorite...

Normal_rss_entry-105479

Kamer akkoord met bevriezen eigen risico


Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het bevriezen van het eigen risico in de zorg in 2018. Alleen de SP, de Partij voor de Dieren en DENK stemden tegen het voorstel van de coalitie in spe.

Normal_handen_fysio_behandeling

Ziekteverzuim in de zorgsector blijft stijgen


Het ziekteverzuim als gevolg van fysieke en psychische belasting in de zorgsector blijft stijgen. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde IZZ-analyse naar zorggebruik door medewerkers in de sector, zo melden FNV en IZZ.

Normal_geld_rekenmachine_belasting

Zorgverzekeraars blijven premie drukken met reserves


Zorgverzekeraars zijn sinds enkele jaren genoodzaakt hun reserves in te zetten om de zorgpremie te drukken. Ook voor komend jaar zullen ze hun reserves inzetten, maar wel voor een aanzienlijk bedrag minder, zo blijkt uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. Voor 2018 wordt 1 miljard euro minder aan reserves ingezet. Dat meldt Zor...

Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Eigen risico blijft in 2018 gelijk


De vier formerende partijen hebben afgesproken de stijging van het eigen risico tegen te houden. In 2018 blijft het eigen risico dus 385 euro. Toch is er veel kritiek in de Kamer. Dat meldt de Tweede Kamer. 

Normal_rss_entry-105324

Kamer wil brief van Zalm over eigen risico


De Tweede Kamer wil een brief van informateur Gerrit Zalm over wat de onderhandelende partijen voor volgend jaar van plan zijn met het eigen risico in de zorg. Uit de begroting voor 2018 die dinsdag werd gepresenteerd bleek dat het eigen risico volgens de huidige plannen stijgt van 385 naar 400 euro.

Normal_medicijnen_geld

Platform voor versterking inkoopkracht dure geneesmiddelen ingesteld


Per 1 oktober 2017 wordt het Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen ingesteld. Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid heeft dit Platform in maart 2017 aangekondigd. Dat meldt Rijksoverheid. 

Logo_logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

NZa gemaand bezwaar tegen tarieven diagnostisch onderzoek te herzien


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet van het College van Beroep voor het bedrijfsleven het bezwaar tegen de tarieven voor diagnostische centra en laboratoria herzien. De beroepsgroepen hadden een bezwaar ingediend tegen het besluit van de NZa om de vastgestelde tarieven voor het jaar 2016. Dat meldt Rechtspraak.nl. 

Normal_vrouw_oud_ouderen_bed_ziek235

Thuis sterven kan niet altijd door gebrek aan wijkverpleging


Terminaal zieke patiënten die thuis wensen te sterven, krijgen steeds vaker te horen dat zij in een instelling opgenomen moeten worden door gebrek aan wijkverpleegkundigen. Onderzoek van RTL Nieuws liet blijken dat palliatieve zorg, waarbij iemand in zijn of haar laatste levensfase wordt verzorgd, steeds vaker geweigerd moeten worden en dat thui...

Normal_rss_entry-105208

GroenLinks wil uitsluitsel over eigen risico


De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet moeten duidelijk maken of zij het eigen risico volgend jaar inderdaad laten oplopen of iets ondernemen om dat te voorkomen. Dat vindt GroenLinks, dat informateur Gerrit Zalm vandaag vraagt om een brief waarin hij daarover duidelijkheid verschaft. 

Normal_rss_entry-105181

Raad van State waarschuwt voor dure zorg


Het bedrag dat de overheid aan zorg uitgeeft, stijgt zo snel dat het andere uitgaven dreigt te verdringen. De Raad van State schreef dat gisteren in zijn advies op de Miljoenennota voor volgend jaar. "Zonder verder ingrijpen zal de groei van de zorguitgaven (4,1 procent per jaar) de komende jaren veel hoger zijn dan de voorziene economische groe...

Normal_rss_entry-105172

Patiëntenfederatie tegen hoger eigen risico


"Wij blijven erbij dat een verhoging van het eigen risico in de zorg naar 400 euro maatschappelijk onverantwoord is." Dat zegt Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland in een reactie op de troonrede.

Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Kabinet raamt zorgpremie van 113,50 per maand


Nederland geeft elk jaar meer geld uit aan zorg. Om de zorg betaalbaar te houden, wordt er een actief beleid gevoerd op de beheersing ervan. De zorgkosten zijn de afgelopen jaren ook gegroeid, waardoor de zorgpremie ook groeit. Voor 2018 raamt het kabinet een zorgpremie van 113,50 per maand. Dat zou een groei betekenen van ongeveer 6 euro per ma...

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Topvacatures

NZG Blog

Wat is de ‘job to be done’ van uw cliënt of patiënt?

Normal_sjors_van_leeuwen

Marketinglegende en economieprofessor Theodore Levitt wist het zestig jaar geleden al: “People don't want to buy a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole.” Zo is het ook in de zorg. Mensen zijn niet op zoek naar diagnoses, behandelingen, hulpmiddelen en zorg. Ze zijn op zoek naar oplossingen.

NZG interview

‘Eigen risico in brokjes van 150 euro? Het is een soort afleidingsmanoeuvre’

Normal_zorg


Wat moet er gebeuren met het eigen risico? Volgens critici is het huidige systeem te ingewikkeld, te traag en niet transparant. Daar komt nog eens bij dat het eigen risico ...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht