NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_fysio_fysiotheraphie_fysiotherapeut_therapeut

Fysiotherapeut geeft te weinig info over kosten en behandelingen


Bijna de helft van de patiënten die gebruik maken van fysio- of oefentherapie geven aan niet genoeg geïnformeerd te worden voorafgaand aan de behandeling. Onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland toont aan dat er veel onduidelijkheid heerst over het aantal behandelingen die gegeven moeten worden, de kosten hiervan en welke resultaten verwac...

Normal_vrouw_bezorgd_zorgen_ggz

'Eigen bijdrage ggz leidde tot minder zorg en hogere kosten voor ernstig zieken'


Invoering van de eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) in 2012 leidde tot een daling van het aantal patiënten, maar gelijktijdig steeg het aantal crisisbehandelingen en gedwongen opnamen. Dit blijkt uit onderzoek van VUmc en GGZ inGeest in samenwerking met Harvard University, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van...

Normal_ambulance__5_

Hoge zorgkosten liggen op de loer voor vakantie in buitenland


Wie deze zomer op vakantie gaat naar het buitenland, doet er goed aan om vooraf goed te controleren welke zorg vergoed wordt vanuit de eigen zorgverzekering. Niet alle zorg wordt standaard vergoed en de vergoedingen gelden voor het bedrag dat de ingreep in Nederland zou kosten. In andere landen liggen die kosten soms veel hoger, wat dan voor eig...

Logo_zilverenkruis_achmea_zorgverzekering

Zilveren Kruis wil prostaatkankeroperaties geconcentreerd inkopen


Als het aan Zilveren Kruis ligt worden prostaatkankeroperaties in de toekomst samen met andere zorgverzekeraars geconcentreerd ingekocht. Hiervoor heeft de zorgverzekeraar een toestemming gevraagd bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze heeft Zilveren Kruis op zijn beurt doorgestuurd naar Zorginsituut Nederland. Dat meldt Zilveren Kr...

Normal_geld_munt

Zorgverzekeraars nemen maatregelen tegen fraude in de wijkverpleging


Zorgverzekeraars maken zich zorgen om de toenemende fraude in de wijkverpleging. Vorig jaar is in de wijkverpleging voor 2 miljoen euro gefraudeerd, zo blijkt uit de laatste cijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dat meldt ZN. 

Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank2

Zorgaanbieder verliest rechtszaak tegen Zilveren Kruis


Surinaamse zorgaanbieder Cleofa heeft een rechtszaak tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis verloren. De zorgaanbieder heeft geen contract met Zilveren Kruis, maar wil wel rechtstreeks kunnen declareren. Tijdens de rechtszaak gaf de zorgverzekeraars zijn vermoedens van fraude aan en wil daarom geen betaalovereenkomst sluiten. De rechter gaf de ver...

Normal_privacy2322

Informatie zorgfraudeur mag gedeeld worden met zorgverzekeraars


Sinds 1 juli 2017 mogen de Inspectie Sociale Zaken en de Fiscale opsporingsdienst (Fiod) gegevens over lopende strafrechtelijke onderzoeken van fraudeurs bekendmaken aan zorgverzekeraars, gemeenten en toezichthouders, zo blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad. Zorgverleners die willen frauderen met zorg die zij alleen op papier verlene...

Normal_ouderenzorg__mantelzorg__oudere

VGZ zet medische studenten in voor extra mantelzorg


Zorgverzekeraar VGZ start in Eindhoven en Nijmegen met een pilot waarbij 75-plussers twee uur per week extra mantelzorg krijgen. Dit is een gratis dienst waarvoor medische studenten worden ingeschakeld. Verzekerden van VGZ, maar ook van andere zorgverzekeraars kunnen zich aanmelden voor de proef. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

Normal_geld34

'Mensen met grote financiële problemen niet meer als wanbetaler zorgpremie zien'


Coöperatie Goede Gieren adviseert demissionair minister Schippers van Volksgezondheid om mensen die onder bewind staan niet langer als wanbetaler van de zorgpremie te zien. De boete die wanbetalers krijgen hoeven zij dan niet te betalen en zo kan hun schuld uiteindelijk worden kwijtgescholden. Dat meldt BN de Stem.

Normal_diabetes_prikken_spuit_insuline

Nieuw programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg van start


In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid start ZonMw met de uitvoering van het nieuwe programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Dit nieuwe programma heeft als doel bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de extramurale hulpmiddelenzorg. Dat meldt ZonMw. 

Normal_prep_hiv-preventie

375.000 euro voor begeleiden homo's bij gebruik hiv-preventiemiddel


Amsterdam gaat het informeel gebruik van het hiv-preventiemiddel PrEP ondersteunen. Hiervoor stelt het een budget van 375.000 euro beschikbaar. GGD Amsterdam neemt de begeleiding van patiënten met een verhoogd risico op hiv en het gebruik van PrEP op zich. Dat meldt het Parool.

Normal_addiction-71574_640

Borstkankermiddel in basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen


Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid heeft besloten het middel palbociclib voor de behandeling van borstkanker vanaf 1 augustus te vergoeden uit het basispakket. Dat meldt Rijksoverheid. 

Normal_edith_schippers_vws

Stevige afspraken Schippers en sector tegen ggz-wachtlijsten


Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid en ggz-partijen hebben verregaande afspraken gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. Door een betere verdeling van de behandelcapaciteit komt er meer ruimte om op tijd psychische zorg aan patiënten met zware problematiek te verlenen. De inzet van e-health wordt stevig uitgebreid. De afstemmin...

Normal_geld_rekenmachine

Zorgverzekeraars ontvingen in 2016 minder onterechte declaraties


Het aantal onterechte declaraties bij zorgverzekeraars is vorig jaar gedaald. Vorig jaar werd 392 miljoen euro onterecht gedeclareerd. In 2015 was dat nog 505 miljoen euro. Deze forse daling heeft te maken met investeringen die zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben gedaan in het declaratieproces en het daaropvolgende controleproces. Dat meld...

Normal_geld__portemonnee__muntgeld

Schulden zorgverzekering mogelijk kwijtgescholden bij De Friesland


Bijstandsgerechtigden die een schuld hebben bij zorgverzekeraar De Friesland, kunnen daar in sommige gevallen kwijtschelding voor aanvragen. Wethouder Stella van Gent van Zuidwest Friesland en Anita van Veen van zorgverzekeraar De Friesland hebben dit afgesproken. Bijstandsgerechtigden in Zuidwest Friesland en Littenseradiel worden zo geholpen o...

Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

NZa presenteert zeven verbeterpunten voor bekostiging palliatieve zorg


De regelgeving binnen de palliatieve zorg is niet altijd even duidelijk voor zorgaanbieders. Daarom presenteert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een informatiekaart. Op deze kaart staat informatie over de bekostiging van palliatieve zorg. Het doel is om zorgaanbieders duidelijk te maken wat er mogelijk is op het gebied van deze vorm van zorg....

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Topvacatures

NZG Blog

Angst hoeft niet meer!

Normal_marja_foto

Vanaf 1988 mediteerde ik zeven jaar bij de Brahma Kumaris en dat deed me heel erg goed. Elke dag om vier uur stond ik op voor de eerste meditatie en dan om half zes fietsen naar de Brahma Kumaris langs de Prinsengracht in Amsterdam. De stad stil, weinig auto's, merels floten en ik wist precies: bij de Leidsegracht bij Casu Peru, het restaurant m...

NZG interview

‘Tekort aan vrijwilligers in palliatieve zorg zet grote druk op mantelzorgers.' VPTZ wil meer samenwerking met thuiszorg

Normal_schermafbeelding_2017-05-30_om_15.48.58


Terwijl door vergrijzing de vraag naar palliatieve hulpverlening steeds verder toeneemt, dreigt een ernstig tekort aan mensen die ondersteuning bieden. VPTZ Nederland, de k...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht