NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_rolstoel_handicap_beperking

NZa: ‘Breid initiatieven uit om persoonsvolgende Wlz-zorg te leveren’


Het is goed mogelijk om langdurige zorg zo te organiseren dat de wensen van de cliënt daarin centraal staan. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn in de bekostiging het afgelopen jaar aangepast. Waar het eerder nodig was om de (bekostigings-)regels hiervoor via een experiment aan te passen, hoeft dat nu n...

Normal_stethoscoop_rekening

GroenLinks wil laagdrempelig geschreven voorwaarden zorgpolis


Als het aan GroenLinks ligt, passen zorgverzekeraars de voorwaarden van hun zorgpolissen en hun rekeningen aan zodat iedere Nederlander begrijpt wat er staat. Zo’n 50 procent van de mensen met schuld is laaggeletterd. Als zij snappen wat ze moeten betalen of wat voor zorgverzekering zij afsluiten en onder welke voorwaarden, kan het aantal schuld...

Normal_baby_meisje

Digitalisering met blockchain maakt administratie kraamzorg efficiënter


In de kraamzorg valt naar verwachting een transparanter en efficiënter proces voor het registreren van kraamzorguren te realiseren door digitalisering met inzet van blockchaintechnologie. Dit blijkt uit de recent uitgevoerde praktijkproef blockchain in de kraamzorg door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland. Deelnemende verzekerden,  kraamzo...

Normal_ziekenhuisbed

Debat over de positie van regionale ziekenhuizen


Voor kleine, regionale ziekenhuizen is het lastig om aan steeds strengere eisen te voldoen. Kunnen mensen nog wel dichtbij terecht voor medische zorg? De Kamer debatteerde met minister Bruins (Medische Zorg). Dat meldt Tweede Kamer. 

Normal_geld_medicijnen

Maatregelen om uitgavengroei geneesmiddelen te beheersen


Lagere maximumprijzen, scherper inkopen en beter kijken welke geneesmiddelen tegen welke prijs vergoed worden.  Dat zijn drie belangrijke onderwerpen in een nieuw pakket aan maatregelen van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg. Doel is de uitgavengroei aan geneesmiddelen te beheersen. Dat meldt Rijksoverheid. 

Normal_geld_stethoscoop_pillen

‘Bevriezen verplicht eigen risico gaat oppositie niet ver genoeg’


Minister Bruins van Medische Zorg bevriest tot en met 2021 het verplichte eigen risico in de zorgverzekering. Dat gaat de oppositie, die pleit voor een verlaging, niet ver genoeg. Dit meldt Tweede Kamer.

Normal_geld_medicijnen

Mededingingswet kan markt van dure medicijnen redden


Het is juridisch wellicht toch mogelijk om dure geneesmiddelen goedkoper op de markt te krijgen. Volgens drie prominente leden van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kan de mededingingswet wel eens uitkomst bieden, die moet zorgen voor eerlijke concurrentie op de markt. Dit moet vooral de sluwe trucjes van farmaceuten beperken en goedkopere ...

Normal_geld__munten__centen

Zorgverzekeraars door rechter herinnerd aan informatieplicht vergoedingen


Tijdens een recente uitspraak van rechtbank Den Haag is duidelijk geworden dat zorgverzekeraars en niet ziekenhuizen verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van informatie over vergoedingen van behandelingen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis besloot samen met het St. Antonius Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en de Nederlandse Vereniging v...

Normal_rekenmachine_geld

Toename meldingen zorgfraude in 2017


In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. In 2016 waren dat er 447, een stijging van ruim 50 procent. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. In 2017 is het aantal meldingen over f...

Normal_medicijnen_pillen

Horizonscan Geneesmiddelen laat nieuwe dure geneesmiddelen en kosten zien


Op de openbare website horizonscangeneesmiddelen.nl is vanaf nu uitgebreid geactualiseerd welke nieuwe dure medicijnen de komende tijd op de markt komen en wat ze gaan kosten. Ook bij de bepaling welke nieuwe medicijnen als sluiskandidaten worden geselecteerd, is recent gebruikgemaakt van de Horizonscan. De sluis geldt voor nieuwe medicijnen die...

Normal_geld_stethoscoop_pillen

'Verlaag eigen risico om rechtsongelijkheid in de zorg tegen te gaan'


De Tweede Kamer gaat vanavond in debat met minister Bruno Bruins van Medische Zorg over het eigen risico. Hij wil het eigen risico tot 2021 gelijk houden. Als het aan Patiëntenfederatie Nederland ligt, gaat het eigen risico juist omlaag omdat het zorgt voor rechtsongelijkheid. (Chronisch) zieke patiënten hebben het gevoel dat ze gestraft worden ...

Normal_rolstoel_mantelzorg_wandelen_handicap_beperking

Minder mensen maken gebruik van langdurige zorg


In 2017 ontvingen 340.000 mensen langdurige zorg. Dat waren er vijfduizend minder dan in 2015. Een verklaring hiervoor is dat mensen in 2017 minder snel in aanmerking kwamen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan in 2015. De zorg die mensen vorig jaar ontvingen vanuit de Wlz is ook zwaarder. Lichtere zorg, zoals wijkverpleging, werd in 2...

Normal_tandarts

Psychiatrische patiënten zonder tandzorg door strengere regels Menzis


Zorgverzekeraar Menzis vergoedt de tandartsbehandeling voor een bepaalde groep patiënten van ggz-instelling Parnassia niet meer. De tandarts moet namelijk eerst het ziektebeeld vaststellen, voordat de zorg vergoed wordt. Lastig, want de dienstdoende tandarts Inge Roggeveen is geen psychiater. Tot nu toe zijn ten minste 25 aanvragen afgewezen doo...

Normal_paracetamol

Reumafonds: ‘Paracetamol uit basispakket halen is zeer onverstandig’


Vorige week liet minister Bruno Bruins van Medische Zorg weten het advies van het Zorginstituut om vitamine D, zware paracetamol en mineralen uit het basispakket te halen, over te nemen. Het Reumafonds vindt dit een zeer onverstandig en ongewenst besluit met grote nadelige consequenties voor mensen met een reumatische aandoening. Het is een kost...

Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

ACM: ‘Verzekerden ervaren minder keuze tussen zorgpolissen’


Verzekerden blijken geen positief beeld te hebben van de mogelijkheden om te kiezen voor een passende zorgpolis en of dat lonend is. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (AMC) op basis van een jaarlijkse steekproef onder consumenten. Wat verzekerden denken over de mogelijkheden om een passende zorgverzekering te kiezen, lijkt niet...

Normal_werken_computer_studeren_rapport_administratie

Wachttijden in ggz zijn verleden tijd door online behandelingen DiSofa


Met de oprichting van DiSofa hoeven Nederlanders niet meer te wachten tot er plek voor hen is binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg (ggz). DiSofa, afgeleid van digitale sofa, biedt enkel online hulp dat geboden wordt door gekwalificeerde gezondheidszorg-psychologen. De wachttijden in de ggz kunnen oplopen tot vele weken en niet iederee...

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Ben jij onze nieuwe zorgblogger?

Normal_laptop__typen__solliciteren__bloggen__verslag__huiswerk__student

Ben jij onze nieuwe zorgblogger? Wij zijn op zoek naar die enthousiaste persoon die graag zijn verhaal, mening, ervaring of ideeën met onze lezers wil delen!

NZG Topvacatures

NZG interview

Hoe gezond zijn fitboys en fitgirls eigenlijk?

Normal_zeby


Zoek op Instagram de term ‘fitgirl’ of ‘fitboy’ op en je kunt scrollen door miljoenen foto’s van slanke, afgetrainde en op het oog gezonde vrouwen en mannen. In de meeste g...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht