Nationale Zorggids

NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Verruiming voorschotten zorgaanbieders langdurige zorg


Om ervoor te zorgen dat verpleeghuizen en andere instellingen voor langdurige zorg niet met liquiditeitsproblemen te maken krijgen als gevolg van de corona-uitbraak, wordt de bevoorschottingssystematiek van de Wet langdurige zorg (Wlz) tijdelijk gewijzigd en verruimd. Dit meldt het Zorginstituut.

Normal_hardlopen__sporten__rennen

Gezondere leefstijl voor groot deel Nederlanders tijdens coronacrisis


Ruim eenvijfde van de Nederlanders is tijdens de coronacrisis meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. Een kwart van de Nederlanders voelde zich de afgelopen weken eenzaam. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van zorgverzekeraar ONVZ. Dit meldt ONVZ.

Normal_man__zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

NZa coördineert planbare urgente zorg voor patiënten zonder corona


Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om de planbare urgente zorg voor mensen zonder corona te coördineren. Het gaat bijvoorbeeld om zorg voor mensen met kanker, hartproblemen of neurologische problemen. Dit meldt de NZa.

Normal_tandarts__controle__kind__gaatjes__tanden

Financiële steun voor zorgverleners met minder inkomen door corona


Zorgverzekeraars bieden zorgverleners die door de coronamaatregelen minder inkomen hebben financiële steun. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schrijft in een brief aan de zorgbranche dat zorgverleners vanaf 1 mei financiële compensatie kunnen krijgen, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Dit meldt Nu.nl.

Normal_coronavirus-4834107_640

Week 14: het belangrijkste coronanieuws van deze week


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. We kunnen er niet meer om heen: het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding nemen het nieuws volledig in beslag. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeur...

Normal_geld_stethoscoop_pillen

Verzekeraars bieden maatwerk betaling eigen risico in coronatijd


Kom je door de coronacrisis in financiële problemen en kun je je eigen risico van je zorgverzekering niet meer betalen? Bel dan je verzekeraar voor een passende oplossing. Dit meldt Ieder(in).

Normal_woman-3188744_640

Zilveren Kruis zet zich in tegen eenzaamheid kwetsbare ouderen


Zowel voor zorgverleners als verzekerden is het een buitengewone periode. Met de verlenging van de coronamaatregelen tot en met 28 april lopen kwetsbare ouderen verhoogd risico om in een sociaal isolement te raken. De afdeling Zorgbemiddeling van Zilveren Kruis neemt daarom, in samenwerking met seniorenorganisatie KBO-PCOB, dagelijks contact op ...

Logo_zorginstituut_nederland

Zorginstituut past administratieve lasten aan door coronavirus


Zorginstituut Nederland maakt enkele aanpassingen in de administratieve lasten van zorgaanbieders ten tijde van de coronacrisis. Zo moeten zorgverleners gegevens van hun verslagjaar 2019 aanleveren en gegevens over registraties voor 2020 doorgeven, maar zij worden nu verzocht om samen tot een oplossing te komen om dit uit te stellen. Het Zorgins...

Normal_ziekenhuis__ziekenhuisbed__bedden

Zorgverzekeraars delen de kosten van de coronacrisis


In deze tijden van corona zien zorgverzekeraars elkaar niet als concurrenten. Ze werken samen aan oplossingen voor de coronacrisis. Dit zeggen algemeen directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland, Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ en Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid. Dit meldt dagblad Trouw.

Normal_rolstoel_beperking_wajong_pgb_handicap

Per Saldo roept op: zorgkantoren en zorgverzekeraars, kom over de brug


Het lukt het ministerie van Volksgezondheid, zorgkantoren en zorgverzekeraars niet om met de noodzakelijke oplossingen voor 130.000 budgethouders te komen. Ze betwijfelen of de enkele miljoenen euro’s die nu nodig zijn om budgethouders, hun naasten en zorgverleners te beschermen en ondersteunen in deze crisissituatie wel op een goede manier zal ...

Normal_drug-1961431_640

Inkoopbeleid zorgverzekeraars mogelijk aanpassingen nodig door corona


Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Verzekeraars melden nu dat zij op dit moment nog niet goed kunnen inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de zorginkoop voor 2021. Mogelijk leidt dit gedurende 2020 nog t...

Normal_minister_hugo_de_jonge_volksgezondheid_2

Jaarverslagen in gezondheidszorg en jeugdhulp mogen later


Instellingen en ondernemingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulp hoeven hun jaarverantwoording over vorig jaar niet al voor 1 juni in te leveren. De termijn is verschoven naar 1 oktober 2020. Dit om de instellingen te ontzien nu zij hun handen al vol hebben aan het coronavirus. Dit meldt de IGJ.

Normal_lezen_vader_gezin_leren_kind4t45

Corona veroorzaakt veel stress en spanning in gezinnen


Ruim de helft van de Nederlandse gezinnen maakt zich zorgen om het coronavirus. Sinds de uitbraak van de crisis ervaren zij meer stress, hebben een korter lontje, voelen zich somberder en zijn minder vrolijk. De onzekerheid over hoe lang de situatie rondom het coronavirus nog gaat duren (64 procent) en de angst dat iemand van het gezin ziek word...

Normal_rss_entry-225886

Huisartsen krijgen er 10 euro per patiënt bij als tegemoetkoming coronacrisis


Huisartsen krijgen eenmalig 10 euro per patiënt erbij, een tegemoetkoming vanwege de coronacrisis. Dat meldt de landelijke huisartsenvereniging (LHV).

Normal_tandarts_tandartsstoel_gebit_mond

ANT roept tandartsen op financiële problemen door coronacrisis te melden


De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) roept tandartsen en praktijkhouders die failliet dreigen te gaan doordat financiële steunmaatregelen te laat of te gebrekkig zijn op, om dit te melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Door de coronacrisis heeft vrijwel de hele mondzorgsector te kampen met een omzetdaling van 95 procent of meer. ...

Normal_90604345_2846982765410721_5009001683359891456_n

Actie: Tag jouw Zorgtopper!


Als Nationale Zorggids hebben wij, net als ongetwijfeld iedereen in Nederland, diep respect voor alle zorgmedewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor onze gezondheid. Dagelijks berichten wij over de vaak buitenproportionele prestaties die zij leveren in de strijd tegen het coronavirus. Zij verdienen onze grote waardering en dankbaarheid....

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Wat een geluk dat ik jou ken

Normal_lily_monori_van_dijken__2_

In deze blog vertelt een patiënte over haar zeven weken op de afdeling Gynaecologie in het UMC Utrecht. Vanuit haar persoonlijke ervaring, ondersteund door haar professionele expertise als psycholoog en therapeut (zij werkt met patiënten/cliënten die doorgaans te maken hebben met hechtingsproblematiek en vroegkinderlijk chronische traumatisering...

NZG interview

Roep om meer barrières en drempels tegen zorgfraudeurs

Normal_geld__pennen__contract__afspraak


Huisartsen die een te hoge vergoeding vragen aan toeristen. Een zorgaanbieder die het pgb int van jongeren met een beperking en hen vervolgens onbetaald laat werken in een ...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht