Nationale Zorggids

NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_hart_stethoscoop_cardiologie

Dankzij HartWacht gaan hartpatiënten 70 procent minder vaak naar SEH


In onder meer Sionsberg in Dokkum wordt gebruikgemaakt van de telemonitor HartWacht van Zilveren Kruis voor patiënten met chronische hartklachten. De resultaten zijn vooralsnog zeer positief: niet alleen zijn er minder spoedritten en verpleegdagen nodig (40 procent), maar verzekerden maken vooral minder gebruik van de spoedeisende hulp. Na meer ...

Normal_bezoek_minister_hugo_de_jonge

De Jonge bij ZGT in gesprek over bredere problematiek ‘100-dagen-patiënt’


Hoe zorgen we dat patiënten met een complexere zorgvraag niet langer in het ziekenhuis liggen dan nodig? Hoe voorkomen we dat ouderen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht komen zonder dat dit echt nodig is? En als dat dan toch gebeurt, hoe wordt dan de vervolgzorg adequaat geregeld? Deze vragen stonden maandagavond centraal bij het...

Normal_rekenmachine_geld_rekening

Bekostiging ggz en en forensische zorg op de schop


De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, ...

Normal_diabetes__suikerziekte_bloedprikken

'Gezondere leefstijl kan miljarden besparen op diabeteszorg'


Door in te zetten op leefstijlinterventie voor diabetespatiënten, kan flink op de zorgkosten bespaard worden. Na leefstijlinterventie heeft ongeveer 40 procent van de diabetes type 2-patiënten geen medicijnen meer nodig. Dit meldt NOS op basis van een opiniestuk in NRC. 

Normal_geld__biljet__bankbiljet

Nederland declareerde in 2017 62 miljard euro zorg


62 miljard euro gedeclareerde zorg in 2017. Dit is wat de zorg kost in Nederland, zegt Vektis. Gekeken naar de gemiddelde kosten per verzekerde komt het bedrag uit op 3.650 euro. Dit meldt Vektis. 

Normal_vaccin_inenten

Week 20: verplicht inenten, filet americain & nieuwe mazelenbesmetting


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Met deze week onder meer: invriezen van filet americain kan gevaarlijke infectie voorkomen, verplichte inenting voor mazelen & zorgen om financiering van de jeugdzorg.

Normal_rekenmachine_geld

De Jonge sluit pijnlijke besluiten niet uit bij beheersing zorgkosten


Minister Hugo de Jonge waarschuwt voor de stijgende zorgkosten en wil weten wat er nodig is om deze te beteugelen. Hiernaar laat hij onderzoek doen en hij wil dat de Tweede Kamer ook initiatief toont en zelf met oplossingen komt. Dit meldt de Telegraaf. 

Normal_fysio

Fysiotherapeut kan nieuw erkende opleiding tot leefstijlcoach volgen


Fysiotherapeuten die leefstijlcoach willen worden, kunnen hiervoor de sinds kort erkende ‘Verkorte opleiding tot leefstijlcoach voor Fysiotherapeuten’ volgen. Dit is de tweede opleiding die officieel erkend is voor het opleiden van GLI-coaches. Dit meldt opleidingscentrum CIVA. 

Normal_justitie__rechtbank

Leverancier implantaten verliest rechtszaak tegen VGZ


Straumann, leverancier van tandimplantaten, wil van het driejarig contract met VGZ af en sleepte de verzekeraar voor de rechter. Deze gaat daar echter niet in mee en vindt dat de overeenkomst in stand moet blijven. De leverancier is samen met implantologen en tandartsen de strijd aangegaan tegen het inkoopbeleid van VGZ. Dit meldt de Telegraaf.

Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord paramedische zorg


Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Belangrijk onderdeel van de afspraken is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid van 15 miljoen euro. Dit meldt Rijksoverheid. 

Normal_privacy

Wetsvoorstel tegen zorgfraude aangepast voor betere privacy


In het huidige wetsvoorstel tegen zorgfraude is de privacy van de verzekerde onvoldoende gewaarborgd. De Eerste Kamer lijkt om die reden niet akkoord te gaan met dit voorstel. Dit betekent dat minister Bruno Bruins voor Medische Zorg een en ander moet aanpassen om het voorstel door de Eerste Kamer heen te krijgen, meldt Skipr. 

Normal_filet_americain

Invriezen filet americain voorkomt toxoplasmose bij zwangere vrouwen


Zwangere vrouwen die door het eten van rauwe vleesproducten, en dan vooral filet americain, toxoplasmose krijgen, hebben een verhoogde kans op miskramen, vroeggeboorten en aangeboren hersen- en oogafwijkingen bij het kind. Ongeveer 750 mensen worden jaarlijks ziek vanwege toxoplasmose waarbij het bij iets minder dan de helft gaat om aangeboren a...

Normal_rss_entry-181811

Minister wil wijkverpleging anders betalen


Het moet uit zijn met de versnippering in de wijkverpleging, vindt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij wil dat iedere buurt een voor iedereen herkenbaar zorgteam krijgt en dat de schaarse verpleegkundigen zo goed mogelijk worden ingezet. Daarvoor moet ook de verdeling van het geld voor deze zorg op de schop.

Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

RVS: 'Praktijk van verantwoording in de zorg moet op de schop'


Verantwoorden in de zorg moet fundamenteel anders. Het initiatief moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen. Daarmee komt verantwoorden in het teken te staan van het verbeteren van zorg en ondersteuning. Alleen zo zal verantwoording bijdragen aan een proces van leren en verbeteren...

Normal_portemonnee

Selectie wanneer gezondere verzekerden een hoog vrijwillig eigen risico kiezen


Het aanbieden van polissen met een vrijwillig eigen risico leidt tot zelfselectie door gezondere personen. Dat stelt gezondheidseconoom Ramsis Croes in zijn proefschrift over de marktwerking in de ziekenhuissector en de zorgverzekeringsmarkt. Er is bijvoorbeeld sprake van selectie wanneer gezondere verzekerden een hoog vrijwillig eigen risico ki...

Normal_mantelzorg__thuiszorg

Zorgverzekeraars ontmoedigen ongecontracteerde wijkverpleging actief


Zorgverzekeraars ontmoedigen ongecontracteerde wijkverpleging actief. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat ze aanvullende voorwaarden stellen aan zorgaanbieders die geen contract hebben. Ook ziet het dat 44 procent van de zorgaanbieders al met de nieuwe registratiemethode werkt. Dit meldt NZa. 

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Schoolhond

Normal_lucy_reinen

Grade 7 (brugklasleeftijd) maakt tijdens de rekenles een oefening voor hun werkboek. De docent loopt rond samen met de EA (Educational Assistant) en beantwoorden zachtjes vragen. In iedere klas werken EA’s in principe met alle kinderen maar ze hebben extra aandacht voor kinderen met special needs. Er zijn kinderen met (ernstige) verstandelijke, ...

NZG interview

‘De zorg heeft geen instroomprobleem maar een zorgwekkend uitstroomprobleem’

Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg


“We hameren er al jaren op en nu lijkt het kwartje ook bij de overheid te vallen. De zorg heeft geen instroomprobleem, maar een zorgwekkend uitstroomprobleem. De oplossing ...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht