Nationale Zorggids

NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_coronavirus__coronacijfers

Week 41: kans op ic-opname, coronapas tot eind voorjaar & najaarsstijging


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus, de maatregelen tegen verdere verspreiding en de coronavaccinatie het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurteni...

Normal_geld_stethoscoop_pillen

DSW en Zorg en Zekerheid verrast door uitspraken NZa over zorginkoop


Zorgverzekeraars DSW en Zorg en Zekerheid reageren verrast op uitspraken van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de zorgpremie en zorginkoop. Volgens DSW is het advies om selectiever zorg in te kopen volledig misplaatst. Selectieve zorginkoop maakt de zorg juist minder toegankelijk en op termijn duurder, aldus bestuursvoorzitter Aad de Groo...

Normal_medicijn_antipsychoticum

'Afbouwmedicatie antidepressiva per dag kan veel kosten besparen'


Door de afbouw van antidepressiva per dag te vergoeden in plaats van per week, kunnen verzekeraars flink besparen op de zorgkosten. Uit onderzoek van Kassa blijkt ook nog eens dat verpakkingen per dag afbouwen beter is voor de patiënt. Dit meldt Kassa. 

Normal_online_zorgverzekering_afsluiten

Zorgverzekeraars moeten minder concurreren op premie


Het gedrag van zorgverzekeraars op de polismarkt laat een gemengd beeld zien, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit in de monitor zorgverzekeringen 2021. Er zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar, zoals meer nadruk op gezondheid en het voorkomen van zorg door het eigen risico voor bepaalde zorg niet toe te passen. Maar de NZa ziet ook minde...

Normal_fysiotherapie__fysiotherapeut

NZa: 'Inkoop paramedische zorg moet anders'


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat meer informatie over hoe de tarieven voor paramedische zorg precies zijn opgebouwd, niet zal leiden tot een beter contracteerproces. Wel is de NZa voorstander van het belonen van goede, passende zorg. Bij het inkopen van zorg zou het gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten gaan...

Normal_minder_keizersneden_door_continue_inzet_kraamverzorgenden_bij_bevalling

Minder keizersneden door continue inzet kraamverzorgenden bij bevalling


Continue begeleiding van bevallingen leidt tot halvering van het aantal keizersneden en minder gebruik van pijnstilling. Daarnaast ervaren kraamverzorgenden die aan het onderzoek van het Maastricht UMC+ meededen hun vroege inzet als verrijking van hun vaak. Het onderzoek van gynaecoloog Liesbeth Scheepers kreeg subsidie van ZonMw als onderdeel v...

Normal_hielprik_prk_naald_voet

Spierziekten Nederland blij met vergoeding gentherapie bij SMA


Spierziekten Nederland is enorm verheugd met het besluit van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid om de gentherapie Zolgensma per 1 november 2021 op te nemen in het basispakket. Elk jaar krijgen zo’n 15 tot 20 gezinnen te horen dat hun jonge kind spinale musculaire atrofie (SMA) heeft. Een ziekte met een stagnerende ontwikkeling, v...

Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

NZa verwerkt extra geld zorgsalarissen in tarieven en vergoedingen 2022


Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit verwerkt deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2022. Voor een aantal sectoren betekent dit een wijziging van de eerder v...

Normal_corona_coronavirus

Week 40: corona ongeboren baby, coronapas blijft & coronapatiënt slaapt niet


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus, de maatregelen tegen verdere verspreiding en de coronavaccinatie het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurteni...

Normal_gesprek__praten__jeugd_

Personeel beschikbaar voor geplande afspraken failliet Stepwork Transgenderzorg


Op 21 september 2021 is ggz-aanbieder Stepwork Transgenderzorg failliet verklaar. De rechtbank heeft een curator aangesteld. Namens de zorgverzekeraars ondersteunen Zilveren Kruis en VGZ de curator waar mogelijk. Allereerst bij de voortgang van zorg aan mensen in behandeling. Het is inmiddels gelukt personeel beschikbaar te hebben om in ieder ge...

Normal_spuit_medicijnen

Nederland maakt afspraken over vergoeding Zolgensma


Vandaag is aangekondigd dat er een akkoord is gesloten voor Nederland, België en Ierland over de vergoeding van het SMA-medicijn Zolgensma van Novartis. Deze eenmalige gentherapie is ontworpen om de hoofdoorzaak van spinale spieratrofie (SMA) – een mutatie van het SMN1-gen – aan te pakken. De therapie wordt eenmalig toegediend via een infuus waa...

Normal_consult_dokter_arts

Uniek contract CZ en huisartsenpraktijken Oostelijk Zuid-Limburg


CZ en alle huisartsen in de regio Oostelijk Zuid-Limburg zijn samen met zorggroep HuisartsenOZL een unieke samenwerking aangegaan. De zeventig praktijken, de zorggroep en de verzekeraar hebben een regionaal vierjarig contract gesloten waarin is afgesproken dat alle huisartsen op dezelfde manier gaan werken. Het doel is om minder mensen naar het ...

Normal_ehealth_stethoscoop

Ruimte voor meer monitoring op afstand bij hartfalen, COPD en meer


Zes nieuwe facultatieve prestaties maken de bekostiging van telemonitoren bij zes veelvoorkomende aandoeningen mogelijk. Patiënten hoeven bij telemonitoring minder vaak naar het ziekenhuis te komen, omdat (een deel van de) controles thuis kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om hartritmestoornissen, hypertensie, hartfalen, pijn op de borst, CO...

Normal_baby_pasgeboren_geboorte

Integrale bekostiging geboortezorg weer over een andere boeg gegooid


Even leek het erop dat de bekostiging van integrale geboortezorg in de nabije toekomst geïntroduceerd kon worden, maar de samenwerkende partijen zien er steeds minder heil in. Alleen de gynaecologen staan nog open voor het huidige voorstel voor de bekostiging. Onder meer de Patiëntenfederatie Nederland, kraamverzorgenden en verloskundigen willen...

Normal_anticonceptie__voorbehoedsmiddelen__spiraaltje__pil

Eisers gratis anticonceptie: teleurstellende uitspraak van rechter


Woensdagmiddag wees de Rechtbank Den Haag de vordering van Bureau Clara Wichmann, DeGoedeZaak en ruim 7000 mede-eisers voor gratis anticonceptie af. Dit is teleurstellend, volgens de eisers, omdat hiermee de indirecte discriminatie van de huidige manier waarop toegang tot anticonceptie wordt geregeld, niet wordt opgeheven. Zelfs als de kosten be...

Normal_rss_entry-301720

Linkse partijen willen anticonceptie gratis bij de huisarts mogelijk maken


GroenLinks, PvdA en SP willen dat de pil en andere anticonceptiemiddelen die via de huisarts verkrijgbaar zijn, gratis worden. De drie linkse partijen hebben daartoe een voorstel voor een wetswijziging ingediend bij de Tweede Kamer. Als die wordt aangenomen, zou de regeling al begin volgend jaar ingaan. Condooms vallen niet onder het voorstel.

NZG Van onze klanten

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Parkinson

Normal_lily_monori_van_dijken

"Ik heb Parkinson, hoor", zegt mijn cliënte. Ze rijdt haar rolstoel mijn salon binnen bij zorginstelling AxionContinu. "Ik heb Parkinson", zegt ze nog een paar keer, alsof het een lied is. "Daar heb ik zelf geen probleem mee." Ik help haar uit haar rolstoel in de grote comfortabele salonstoel. Ze wil een behandeling van top tot teen. Ik pak haar...

NZG Topvacatures

NZG interview

Laura’s baby werd in de baarmoeder besmet met corona

Normal_baby_pasgeboren_geboorte


In heel Europa zijn er tot nu toe maar vier vrouwen die het coronavirus doorgaven aan hun ongeboren kind. Laura van Engelen-Weekers uit Weert is één van hen. Haar dochter E...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht

NZG Blogs van onze klanten