Nationale Zorggids

NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_roken2

Volgende maand is het Stoptober, maar jongeren zijn juist méér gaan roken


Tijdens de coronacrisis is het aantal dagelijks rokende 12- tot 16-jarigen met bijna 40 procent toegenomen. De afgelopen jaren was er juist een dalende trend te zien. Jongeren geven bovendien aan vaker incidenteel te zijn gaan roken. Uit het onderzoek van Independer op basis van data van de GGD en het RIVM blijkt ook dat het vooral meisjes zijn ...

Normal_zorgpersoneel

Santeon ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten in op digitale zorg


Zorgverzekeraars CZ, Menzis, Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis participeren in het initiatief van de Santeon ziekenhuizen om samen de zorg te digitaliseren, zodat de patiënt naadloos zorg thuis en in het ziekenhuis kan ontvangen. Het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit staan ook achter dit initiatief. Als eerste stap starten de Sa...

Normal_pexels-rodnae-productions-6149706

Aantal abortussen in Nederland in 2021 weer afgenomen


Het aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland is in 2021 verder afgenomen. In 2021 werden in totaal 31.049 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, 315 minder dan in 2020. Dat blijkt uit de factsheet Wet afbreking zwangerschap 2021 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In deze factsheet staan de cijfers over de zwangerschapsafbrekingen in 20...

Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

'Nog geen teken van substantiële salarisverhoging zorgmedewerkers'


Volgens vakbond FNV heeft de directeur van zorgverzekeraar DSW gezegd dat er nog veel salarisverhoging verwacht mag worden in de zorg. FNV zegt daar vooralsnog helemaal niets van terug te zien bij de onderhandelingen die voor de nieuwe cao Ziekenhuizen zijn gestart. Dit meldt de vakbond.

Normal_eenzaam

'De nazorg bij een abortus moet beter'


De nazorg bij een abortus laat te wensen over. Vaak moeten vrouwen zelf om hulp vragen. Die moeten ze ook grotendeels zelf betalen. Dat meldt NRC. 

Normal_rss_entry-351357

ZorgKiezer verwacht dat andere verzekeraars premiestijging DSW volgen


ZorgKiezer verwacht dat andere zorgverzekeraars het voorbeeld van DSW zullen volgen om de zorgpremie in 2023 met bijna tien euro per maand te verhogen. Een aantal verzekeraars komt mogelijk nog hoger uit, aldus de vergelijkingssite. "Dat komt door de uiteenlopende hoogte van de solvabiliteit en daarmee de reserves die verzekeraars kunnen inzette...

Logo_dsw_logo

Zorgpremie DSW stijgt met 7,6 procent


In 2023 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 137,50 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 9,75 euro. Dat meldt ANP Expert Support.

Normal_medicijnen

Geschillencommissie Zorgverzekeringen verduidelijkt het preferentiebeleid


Soms krijgen verzekerden van hun apotheek een ander geneesmiddel dan zij gewend zijn. Dat geneesmiddel heeft dan dezelfde werkzame stof, maar is van een andere fabrikant en ziet er anders uit. Meestal komt dit door het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen verduidelijkt in recente uitspraken het prefe...

Normal_rss_entry-351155

Zorgverzekeraars hopen dat huisartsen zorgakkoord alsnog tekenen


Zorgverzekeraars gaan de komende maanden in hun contracten met huisartsen wel de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord doorvoeren, zoals langere consulten. Dit ondanks het feit dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het akkoord niet ondertekende. "We hopen dat we de huisartsen die nu geen handtekening wilden zetten daarmee alsnog kunnen...

Normal_financieel

Week 38: herhaalprik, de zorguitgaven, de miljoenennota, verzuim & schoollunch


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of belangrijkste nieuwsitems per werkdag. Deze week waren onder meer de herhaalprik, de zorguitgaven, de miljoenennota, verzuim en gratis schoollunch in het nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen van d...

Normal_bloeddrukmeter

NZa publiceert update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2023


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een update van de release voor de medisch-specialistische zorg beschikbaar gesteld. Per 1 januari 2023 voeren wij een aantal wijzigingen door die de beweging naar passende zorg stimuleren. Dat meldt de NZa.

Normal_ehealth

Digitale voorlichting verlaagt zorgkosten bij hartpatiënten


Hartpatiënten die na een omleidingsoperatie toegang hebben tot digitale voorlichting (e-Health) gebruiken na deze ingreep minder vaak zorg. Ook voelen patiënten zich sneller beter. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Hartstichting en het Catharina Ziekenhuis onder bijna 300 patiënten. Deze onderzoeksresultaten tonen voor het eerst aan da...

Normal_financieel

Ouderenorganisatie: 'Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering nog'


De Seniorencoalitie is tevreden over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat het kabinet heeft bekendgemaakt. De focus moet nu vooral liggen op de uitvoering van het pakket maatregelen, zodat de ondersteuning ook echt terechtkomt bij de groepen die deze het meest nodig hebben. Dat meldt ANBO. 

Normal_finance-and-medicine-health-insurance-concept-2021-08-26-17-11-10-utc-min__1_

‘Zorgverzekeraars zetten vrij zeker weer reserves in bij verhoging premie’


Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat de zorgpremie met 11 euro per maand omhoog gaat, maar houdt er ook rekening mee dat zorgverzekeraars reserves inzetten om de premiestijging te beperken. Ondanks dat zij vorig jaar waarschuwden niet voor altijd reserves te hebben, lukt de inzet daarvan hoogstwaarschijnlijk wel gezien de coronacompen...

Normal_african-american-mother-holding-baby-for-vaccinati-2021-09-02-22-24-31-utc-min__1_

Vaccinatie tegen rotavirus toch in Rijksvaccinatieprogramma


In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is te lezen dat de vaccinatie tegen het rotavirus tóch wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De overheid zal het vaccin vanaf 2024 vergoeden. Eerder dit jaar zie staatssecretaris Maarten van Ooijen nog  dat brede invoering van het rotavaccin te duur was. Dit meldt Skipr. 

Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Wat staat er in de Miljoenennota over de zorgverzekering?


De Miljoennota die op Prinsjesdag is overhandigd heeft mogelijk ook gevolgen voor de zorgverzekering. Wat voor invloed heeft de begroting precies op de zorg die wij in Nederland krijgen? Dit gebeurt er met de zorgpremie, herstelzorg, het eigen risico, vitamine D, de combinatietest en meer, meldt Algemeen Dagblad.

NZG Van onze klanten

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Aanraking zegt meer dan 1000 woorden

Normal_lily_monori_van_dijken

Tranen door aanraking, het verlangen om aangeraakt te worden, aanraking waar je zo aan toe bent dat je tranen gaan rollen als het moment daar is. In een werkoverleg met professionals op de afdeling Gynaecologie en het team geestelijke verzorgers en maatschappelijke werkers in het UMC Utrecht, werd de behoefte aan aanraking van een oncologische p...

NZG Topvacatures

NZG interview

Tante Co geeft bewoners van zorginstellingen de inspraak over hun leven terug

Normal_tante_co_0494


Welk toetje vindt u het lekkerst? En bent u weleens eenzaam? Het zijn slechts twee voorbeelden van de vele vragen die zorginnovatie Tante Co bewoners van zorginstellingen w...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht

NZG Blogs van onze klanten