Nationale Zorggids

NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_pillen_medicijnen_antibiotica

Samenwerking tussen KNMP en CBG nu ook officieel vastgelegd


De samenwerking tussen de KNMP en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is nu ook officieel vastgelegd. Beide partijen werken al jaren nauw samen voor een goed en veilig gebruik van medicijnen door patiënten. Op 6 juli 2020 ondertekenden zij een officiële samenwerkingsovereenkomst, ondersteund door het ministerie van Volksgezondhe...

Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Minder wijkverpleging tijdens corona-uitbraak


Ook in de wijkverpleging daalde het aantal zorgvragen na de corona-uitbraak. Minder mensen maakten gebruik van wijkverpleging na een behandeling in het ziekenhuis. Ook huisartsen hebben minder verwijzingen voor wijkverpleging uitgeschreven. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op basis van de productiedata van vier...

Normal_medium

Mensen die werken aan gezondheid met leefstijlinterventies flink gestegen


Sinds oktober 2019 is het aantal mensen dat meedoet aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vervijfvoudigd. In oktober vorig jaar telde de GLI nog 1.377 deelnemers. Een half jaar later is dat aantal gestegen naar 7.072 deelnemers zien. Dat blijkt uit de resultaten van het tweede RIVM-onderzoek naar de ontwikkelingen van deze interventie....

Normal_geld__biljet__bankbiljet

NZa beslist op bezwaren tegen ggz-tarieven 2020


Branchepartijen en verschillende individuele zorgaanbieders hebben bezwaar gemaakt tegen de tarieven voor de ggz en de forensische zorg 2020. De tarieven zijn gebaseerd op een uitgebreid kostenonderzoek dat in 2018 en 2019 heeft plaatsgevonden. Bij het kostenonderzoek en de daaruit voortvloeiende besluitvorming zijn branchepartijen, zorgaanbiede...

Normal_virus-4931041_640

Handreiking voor herstelzorg Covid-19


Minister Van Rijn van Medische Zorg heeft de handreiking: ‘Behandeling en begeleiding van post-Covid-19-patiënten’ in ontvangst genomen. In deze handreiking staan aanbevelingen voor zorgverleners hoe zij zorg kunnen verlenen aan de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie: het Covid-19 Associated Synd...

Normal_rss_entry-239858

Opbouw voorraad medicijnen moet medio 2022 klaar zijn


Uiterlijk op 1 juli 2022 moet er een geneesmiddelenvoorraad voor vijf maanden zijn. Dat schrijft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Daarmee moet 85 procent van de kortdurende tekorten worden opgevangen. Tekorten komen steeds vaker voor.

Normal_knmt_ant_2020_vz_1400px

Tandartsverenigingen KNMT en ANT willen fuseren


Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben de besturen van KNMT en ANT maandag 6 juli het voornemen om een fusie van beide verenigingen tot stand te brengen bekrachtigd. De twee beroepsverenigingen van tandartsen, mka-chirurgen en orthodontisten wilen per 1 januari fuseren, mits de leden van beide verenigingen daarmee instemmen. Dit ...

Normal_klas__leerling__knutselen__tekenen__kinderen__po__ko__so

Preventie in het onderwijs kan stijgende zorgkosten in de toekomst beperken


Een groep van hoogleraren, bestuursvoorzitters en medici schrijft in een opiniestuk dat het onderwijs de oplossing voor de stijgende zorgkosten in handen heeft. Door preventie in het onderwijs te verankeren, kan veel leed voorkomen worden. Dit meldt NOS. 

Normal_baby__kraamzorg__ziekenhuis__verpleging__verpleegkunde

Kostenstijging basispakket vóór corona: 4 procent


In de ZorgCijfers Monitor publiceert Zorginstituut Nederland elk kwartaal over de kostenontwikkelingen binnen het basispakket en de langdurige zorg. Vanwege de corona-uitbraak biedt de meest recente monitor, met cijfers over het eerste kwartaal van 2020, nog geen inzicht in de financiële effecten van Covid-19. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Normal_geld_stethoscoop_pillen

Kabinet pakt zorgfraude aan met nieuwe wet


Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde vandaag het wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg naar de Tweede Kamer. De wet zorgt dat zorgfraude eerder zichtbaar wordt. Zo kan misbruik van zorggeld effectiever bestreden worden. Minister De Jonge: "Geld voor de zorg, moet naar de zorg. Fraudeurs mogen we n...

Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis


Het ministerie van Volksgezondheid maakt 77 miljoen euro extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het gaat om een aanvullend bedrag bedoeld voor zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Door het grote aantal aanvragen van de eerdere tijdelijke noodregeling SET CO...

Normal_rss_entry-239424

Deal van ziekenhuizen en verzekeraars over coronakosten


Ziekenhuizen krijgen "een passende vergoeding" voor de extra kosten en misgelopen inkomsten door de coronacrisis. Ze hebben daarover een akkoord bereikt met de zorgverzekeraars. "Het kan hierbij om enkele miljarden euro’s gaan", meldden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (N...

Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

Week 26: varkensvirus, vernietigde toeslagdossiers en extra geboortverlof


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurtenissen en bekendmakinge...

Normal_ouderenzorg_mantelzorg_rolstoel_bejaarde_oudere_verpleging_verpleegster

NZa verlengt compensatie omzetverlies en extra kosten in langdurige zorg


De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid de termijn verlengd voor de mogelijkheid tot compensatie voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Door de corona-uitbraak hebben zij soms meer kosten moeten maken. Ook kregen ze soms minder inkomsten omdat minder cliënten gebruik maken van de langdurige zorg....

Normal_arts_dokter_stethoscoop_witte_jas_doktersjas_verpleegkunde_zorgpersoneel_verpleging

NZa zet in op rust voor de zorg in regels voor 2021


Voor 1 juli stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het pakket aan regels voor de zorg vast voor volgend jaar. Voor 2021 zet de NZa in op rust in de regels. Daar kiest de NZa voor, omdat ze in een aantal zorgsectoren met aanbieders en verzekeraars werken aan verbeteringen in de bekostiging van de zorg voor de jaren daarna. Daarnaast hebben ze ...

Normal_medicijnen_geneesmiddelen_pillen_pijnstiller

'Zorg failliete zorgaanbieder ondervangen met krediet verzekeraars'


Minister Martin van Rijn voor Medisch Zorg wil dat de Nederlandse zorgverzekeraars gezamenlijk risico gaan dragen voor zorgaanbieders die failliet zijn, zodat ze hun faillissement gecontroleerd kunnen afhandelen. Het voorstel is om dit gezamenlijke risico via een boedelkrediet te dragen. Dit meldt Skipr.

NZG Van onze klanten

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Zoet

Normal_broeder_joost

Als frustratie, stress en een te hoge werkdruk vormen van humor zouden zijn, hadden we flink wat kunnen lachen deze week. Zo zou ik van mijn stoel hebben kunnen vallen toen ik me realiseerde dat het nationale applaus voor zorgpersoneel eerder dit jaar vooral symbolisch was: wij klappen zodat jullie deze kunnen opvangen. 

NZG Topvacatures

NZG interview

‘Mister Kawasaki’ Taco Kuijpers: ‘Corona is géén kinderziekte!’

Normal_onderzoek_kweek_virus_bacterie


De angst voor een nieuwe ziekte onder kinderen kan definitief van tafel en dat is een prettige constatering. Het coronavirus heeft nauwelijks vat op kinderen, en de kindere...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht