Nationale Zorggids

NZG Zorgverzekering nieuws

Normal_kind__overgewicht__dik__afvallen__buik__obesitas__gezondheid

Betaaltitel voor aanpak leefstijlproblemen kinderen met overgewicht


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een tijdelijke betaaltitel afgegeven voor het aanpakken van leefstijlproblemen bij kinderen met overgewicht. De aanvraag is ingediend door zorgverzekeraars CZ en VGZ, samen met het Maastricht UMC+. De innovatiebeleidsregel maakt een op maat gesneden leefstijlinterventie mogelijk voor kinderen met een ver...

Normal_ouderen_ouderenzorg

'Enkele betaaltitel voor échte samenwerking in de zorg'


Uit een enquête van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat veel zorgaanbieders het zien zitten om onder één betaaltitel samen te werken. Uit een recente consultatie onder zorginstellingen blijkt dat 80 procent van de 300 respondenten positief staat tegenover een domeinoverstijgende betaaltitel. Op dit moment is het zo dat als de ene zorg...

Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

In 2019 ontvingen 53.000 ouderen geriatrische revalidatiezorg


In 2019 ontvingen 53.000 mensen geriatrische revalidatiezorg, een vorm van ouderengeneeskunde waarbij de specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk is voor de medische behandeling en coördinatie en afstemming van de zorg. Verspreid over het land bieden ruim 140 instellingen deze zorg aan. Veel van deze instellingen zijn ook actief in de lang...

Normal_rss_entry-292454

Minister: plan voor inhaalzorg komt nu half augustus


Er is meer tijd nodig om tot een concreet inhaalplan voor de zorg te komen. Het ministerie van Volksgezondheid dacht deze maand duidelijkheid te kunnen geven hoe zorgingrepen die vanwege corona niet door konden gaan, kunnen worden ingehaald. Maar dat wordt nu half augustus, schrijft minister Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

Normal_pexels-karolina-grabowska-7195123

'Digitale zorg moet keuzemogelijkheid blijven voor patiënt'


Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Patiëntenfederatie Nederland vinden dat patiënten de keuze moeten blijven houden uit digitale zorg thuis of fysieke zorg in een ziekenhuis of bij een arts. Dit meldt Patiëntenfederatie Nederland. 

Normal_coronavirus_corona_covid

Week 29: aanvullende maatregel, besmettelijkheid & vervalste bewijzen


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus, de maatregelen tegen verdere verspreiding en de coronavaccinatie het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurteni...

Normal_operatie_operatiekamer

Zorgverzekeraars: ziekenhuizen kunnen in 2021 flinke slag maken met inhaalzorg


Uit een voorlopige analyse die zorgverzekeraars hebben gemaakt van de plannen van ziekenhuizen en universitair medische centra (umc’s) voor de inhaalzorg, blijkt dat een meerderheid verwacht de zorg waarvan zij nu weten dat die is uitgesteld door corona dit jaar alsnog te verlenen. Voor de overige ziekenhuizen geldt dat zij een deel van deze zor...

Normal_ouderen_ouderenzorg

Sector denkt mee over sectoroverstijgende betaaltitel Zvw-Wlz


Ruim 300 zorgprofessionals en beleidsmakers dachten met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mee over een sectoroverstijgende betaaltitel, blijkt uit de internetconsultatie in mei. De vele positieve reacties uit de praktijk zijn een belangrijk signaal voor de NZa. De gezamenlijke betaaltitel faciliteert en stimuleert samenwerking doordat zorgaanb...

Normal_spuit_medicijnen

Gentherapie bij erfelijke bloedarmoede alleen in basispakket na prijsverlaging


Gentherapie Zynteglo heeft effect bij de behandeling van ernstige bèta-thalassemie, een vorm van erfelijke bloedarmoede. Het medicijn pakt de oorzaak van de ziekte aan, waardoor veel behandelde patiënten mogelijk geen bloedtransfusies meer nodig hebben om te overleven. Maar de onzekerheid over het effect staat niet in verhouding tot de hoge prij...

Normal_doofblind

NZa: 'Impact van corona zichtbaar in zorg voor zintuiglijk gehandicapten'


Het coronavirus heeft ook gevolgen voor de zorg voor mensen met een auditieve/communicatieve, visuele beperking, of een beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (zg-zorg). In 2020 is minder zorg geleverd dan zorgaanbieders en zorgverzekeraars hadden afgesproken en zijn de wachttijden opgelopen. Dat blijkt uit de monitor Zintuiglijk...

Normal_stethoscoop_arts_dokter

Nieuwe ronde subsidieregeling Veelbelovende zorg 2021 geopend


De periode voor het indienen van een projectidee voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg is gestart.  Deze periode loopt van maandag 19 juli 2021 tot en met dinsdag 28 september 2021 vóór 14:00 uur. Voordat een subsidie kan worden aangevraagd, moet eerst een projectidee worden ingediend. Het doel van de subsidieregeling Veelbelovende zorg is...

Normal_ouderen_senioren_oudere_man

Syntrus Achmea en Zilveren Kruis pleiten voor meer ouderenwoningen


In 2040 telt Nederland bijna 5 miljoen 65-plussers, onder wie 1,8 miljoen alleenstaanden. Om alle ouderen een gezond en passend thuis te bieden, moeten er tot 2040 ten minste 500.000 woningen (om)gebouwd worden. Syntrus Achmea en zorgverzekeraar Zilveren Kruis, beide onderdeel van Achmea, hebben hun krachten gebundeld om deze maatschappelijke op...

Normal_zorgverzekering_geld_stethoscoop

Zorginstituut Nederland staat achter boete van ACM voor farmaceut


Zorginstituut Nederland vindt het een terechte ontwikkeling dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) farmaceut Leadiant een boete oplegt van bijna 20 miljoen euro. “Wij ervaren de daadkracht van de ACM als steun in de rug van het Zorginstituut bij onze inspanningen om verzekerde zorg goed én betaalbaar te houden”, zegt bestuursvoorzitter Sj...

Normal_pexels-cottonbro-3662628

Selectief mutisme; als je mond op slot gaat


Kinderen die thuis wel praten, maar waarvan de mond op school letterlijk op slot gaat. Een tot zeven kinderen op de duizend heeft selectief mutisme. Een angststoornis die meestal ontdekt wordt bij kinderen tussen 3 en 5 jaar oud. Een interview met selectief mutisme-expert Eustache Sollman (50).

Normal_marek-studzinski-mwpfje1bi0m-unsplash

Fikse boete voor farmaceut Leadiant voor veel te hoge prijs geneesmiddel


De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld dat fabrikant Leadiant een veel te hoge prijs heeft gerekend voor het  geneesmiddel CDCA. De farmaceut maakt daarmee misbruik van haar economische machtspositie. Hiervoor legt de ACM Leadiant een boete op van 19.569.500 euro. Dit meldt ACM. 

Normal_corona_coronavirus

Week 28: overbelasting zorg, motie BIJ1 & hoogste reproductiegetal ooit


Iedere vrijdag kun je bij ons terecht voor een weekoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige nieuwsitems per werkdag. Nog steeds beheersen het coronavirus, de maatregelen tegen verdere verspreiding en de coronavaccinatie het dagelijkse nieuws. In dit weekoverzicht de belangrijkste gebeurteni...

NZG Van onze klanten

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Blog

Het is stil, heel stil

Normal_lily_monori_van_dijken

89-jarige cliënte met dementie heeft ondersteuning van haar rollator. Ze was in de eetzaal thee aan het drinken tot ik haar kwam ophalen. Ze ging niet gelijk met mij mee tot dat ik de naam van haar dochter zei. Toen zagen ik en de verpleegkundige een twinkeling in haar ogen. We lopen samen over de gang van zorginstelling Axioncontinu op weg naar...

NZG Topvacatures

NZG interview

Selectief mutisme; als je mond op slot gaat

Normal_pexels-cottonbro-3662628


Kinderen die thuis wel praten, maar waarvan de mond op school letterlijk op slot gaat. Een tot zeven kinderen op de duizend heeft selectief mutisme. Een angststoornis die m...

NZG Video

NZG Nieuwsoverzicht

NZG Blogs van onze klanten