NZG Zorgverzekering nieuws

Logo_menzis_logo

Menzis vergoedt toch wondbehandeling chronisch zieke man


De chronisch zieke Cees van Amersfoort krijgt de benodigde wondbehandeling alsnog vergoed door zorgverzekeraar Menzis. Eerder deze week voelde het ziekenhuis Gelderse Vallei, die Van Amersfoort behandelt, zich genoodzaakt de behandeling gratis aan te bieden omdat Menzis weigerde de behandeling te vergoeden. Dat meldt de Gelderlander. 

Normal_doekle

Doekle Terpstra: 'Te weinig huizen geschikt om ouderen langer thuis te laten wonen'


Het kabinet wil ouderen langer thuis laten wonen, maar te weinig huizen zijn geschikt en de urgentie op dit onderwerp ontbreekt. Dat zegt Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie voor de installatiebranche UNETO-VNI en aanjager van het Techniekpact en Zorgpact. In een interview met de Nationale Zorggids spreekt hij zijn zorgen uit ...

Normal_geld__berekening__rekenmachine__cijfers

Zorgaanbieders wijkverpleging Utrecht niet blij met pilot


Vier voorkeursaanbieders in Utrecht lijden verlies door de pilot wijkverpleging die vorig jaar in de gemeente is gestart. Doordat de vijftig niet-gecontracteerde zorgaanbieders onverwacht veel uren wijkverpleging declareren, gaat dat van het budget van de voorkeursaanbieders af. Dit meldt Zorgvisie.

Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

‘Meer aandacht voor acute opvangplekken voor ouderen’


Ouderen die uit het ziekenhuis ontslagen worden, moeten sneller een beroep kunnen doen op een passende opvangplek. Daarvoor pleit Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Het gebeurt nu nog regelmatig dat deze overdacht van zorg niet soepel verloopt, waardoor iemand lang moet wachten op de inzet van thuiszorg of hulpmiddelen....

Normal_euro_geld_betalen__7_

Voormalig directeur zorgverzekeraar krijgt vergoeding van 226.000 euro


Een voormalig directeur van een zorgverzekeraar krijgt bij haar vertrek een vergoeding van 226.000 euro, een ruime overschrijding van het bedrag dat de Wet Normering Topinkomens toestaat. De vrouw en de zorgverzekeraar kwamen in november overeen dat zij als directeur zou aftreden, maar de zes maanden erop werkzaam bleef bij de zorgverzekeraar bi...

Logo_zn_zorgverzekeraars_nederland_logo

ZN steunt petitie voor aanpassen preferentiebeleid zorgverzekeraars niet


Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is tegen het plan van de KNMP, LHV en KBO-PCOB om het preferentiebeleid van zorgverzekeraars aan te passen. Naast het feit dat het de problemen niet oplost, worden medicijnen hierdoor ook nog eens duurder, aldus ZN. De verenigingen van apothekers, huisartsen en senioren willen dat zorgverzekeraars niet één, maar v...

Normal_pil_medicijnen

Apothekers, huisartsen, senioren: ‘Versoepel preferentiebeleid’


Zorgverzekeraars dienen niet één, maar vier of vijf medicijnen als preferent middel aan te wijzen voor de patiënt. De apothekersorganisatie KNMP, de huisartsenvereniging LHV en de ouderenorganisaties KBO-PCOB pleiten daarom voor een doorontwikkeling van het preferentiebeleid. Dat meldt de KNMP.

Normal_dakloos_thuisloos_zwerver

Straatdokters: 'Er is een onverzekerdenepidemie gaande'


Dak- of thuislozen mogen geen zorgverzekering afsluiten. Steeds vaker worden mensen zonder woon- of postadres weggestuurd door een huisarts of andere zorgverlener. De toename van het aantal mensen zonder zorgverzekering wordt door de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG) een ‘onverzekerdenepidemie’ genoemd. Dat meldt Trouw.

Normal_rss_entry-77347

SP mobiliseert duizenden voor zorgfonds


Duizenden mensen hebben zaterdag in Den Haag gedemonstreerd om te pleiten voor een Nationaal Zorgfonds. Drijvende kracht achter de manifestatie was de SP, die vindt dat het huidige zorgverzekeringsstelsel waarin meerdere aanbieders met elkaar concurreren plaats moet maken voor één nieuw te vormen organisatie. Het eigen risico moet daarbij worden...

Logo_cnv_zorg___welzijn_logo

CNV vindt Nationaal Zorgfonds geen goed idee


CNV Zorg & Welzijn wil de komende kabinetsperiode vertrouwen, rust en stabiliteit in de zorgsector. De veranderingen in het huidige stelsel zijn nog in volle gang en verdienen bijschaving. Het hoge tempo van alle veranderingen en de vele ontslagen hebben gezorgd voor onzekerheid. Nu moet juist geïnvesteerd worden in zorgmedewerkers, want doo...

Normal_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

Verzekerde vindt NZa vooral in laatste kwartaal van 2016


Vorig jaar ontving de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ruim 2.100 meldingen van problemen in de zorg. Klachten gingen onder andere over een onverwacht hoge tandartsrekening, een rekening van de apotheek of een eigen risico-betaling. De NZa wil deze meldingen gebruiken om de zorg beter, toegankelijker en betaalbaarder te maken. Dat meldt de Zorga...

Normal_seh_spoedeisende_hulp

‘Gesprek met werkgevers en politiek nodig om SEH op peil te houden’


De werkdruk op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen is enorm toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn onder ongeveer 2.800 ziekenhuismedewerkers uit het hele land. Van alle medewerkers op de spoedeisende hulp die meededen aan dit onderzoek, zei bijna 60 procent te overwegen om de zorgsector achter zich te laten. De werkdr...

Normal_portemonnee_geld

Ruim 700 euro eigen betalingen aan zorg in 2015


In 2015 hebben volwassenen gemiddeld 711 euro aan gebruikte zorg betaald. Dit is het totaal van het betaalde eigen risico, eigen bijdragen, en overige niet vergoede uitgaven aan gezondheid en zorg. Per persoon kunnen de uitgaven sterk verschillen. De eigen betalingen vormden 11 procent van de totale zorguitgaven in dat jaar. Dat meldt het CBS op...

Normal_rss_entry-77056

SP zet met politiek programma meeste geld in voor de zorg


De SP verhoogt de uitgaven voor de zorg met 11 miljard euro. De partij schaft onder meer het eigen risico af en breidt het verzekerde pakket uit en is daarmee 'kampioen' zorguitgaven onder de partijen. Dat blijkt de doorrekeningen van de SP-plannen door het Centraal Planbureau.

Logo_dimence-logo-ggz

Horizontaal toezicht in ggz lijkt vruchten af te werpen


De pilot met horizontaal toezicht binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) lijkt een positief effect te hebben op de onderlinge samenwerking en het declaratieproces. Het afgelopen jaar hebben zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis hun krachten gebundeld met ggz-aanbieder Dimence. De positieve bevindingen hebben ook andere zorgaanbieders geïnt...

Normal_huiselijk_geweld-kindermishandeling-kind-misbruik

Betere ondersteuning en zorg voor kinderen van verslaafde ouders


Er moet meer aandacht komen voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO). Het ministerie van Volksgezondheid heeft opdracht gegeven voor het opstellen van richtlijnen die hierbij moeten helpen. In Nederland hebben 577.000 minderjarigen te maken met de verslaving of mentale problemen van hun ouders. Dit meldt Trimbos...

NZG Zorgverzekering Informatie

NZG Video

NZG Blog

Kiezen om gekozen te worden

Normal_sjors_van_leeuwen

Zorgconsumenten en financiers hebben keuze te over. In veel sectoren zijn er zorgaanbieders en producten en diensten in overvloed, die allemaal ook nog eens sterk op elkaar lijken. Om de slag om de klant te winnen moeten organisaties scherper kiezen om gekozen te worden.

NZG Zorgvacatures

NZG Nieuwsoverzicht