Normal_depressie_verdrietig_ongelukkig

AMSTERDAM - Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft het advies van veertien geconsulteerde hoogleraren in de wind geslagen die aangeven dat het zinloos is om bepaalde psychische stoornissen uit het verzekerd pakket te schrappen. Volgens de deskundigen zullen behandelaars in de ggz dit simpelweg omzeilen door andere diagnoses te stellen die nog wel in het pakket zitten. Dat meldt Zorgvisie.

Het college zou in een conceptrapport een lijst van psychische stoornissen met een meer somatische achtergrond, zoals delier en dementie, hebben staan die niet meer in het basispakket horen. Het zou zelfs gaan om ongeveer de helft van de psychische stoornissen.

Een van de geraadpleegde experts, bijzonder hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen Roel Verheul, vindt het een slecht onderbouwde bezuinigingsmaatregel. Volgens hem is het ‘volkomen achterhaald’ en ‘ideologisch ingegeven’ om zo’n sterk onderscheid te maken tussen psychische en lichamelijke stoornissen.

Zo leiden bijvoorbeeld de psychische stoornissen schizofrenie en depressie tot zichtbare afwijkingen in de hersenen. “Als deze zorg niet meer verzekerd is, leidt dit tot lijden bij patiënten en grote schade in de samenleving”, aldus Verheul.

© Nationale Zorggids / Martijn Keitz