Zorgbudget, zelfbeschikking, Nederlanders, onderzoek, ActiZ, Motivaction

HOUTEN - Slechts een derde van de Nederlanders wil dat de zorgverzekeraar hen ondersteunt bij de zorginkoop. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder Nederlander tussen de 18 en 70 jaar. De meerderheid van de mensen die willen beschikken over hun eigen zorgbudget wil hierbij ondersteuning van familie, de huisarts of het verpleeg- en verzorgingshuis, zo meldt Skipr.nl.

Bovendien blijkt dat uit het onderzoek dat de meerderheid van de Nederlanders zelf over zijn zorgbudget wil beschikken en hieruit de zorg thuis of in het verzorgings- of verpleeghuis wil regelen en betalen. Het onderzoek ‘Trendwatch Zorgconsument 2012’ is uitgevoerd door Motivaction in samenwerking met de organisatie voor zorgondernemers ActiZ.

Bij het kiezen van een verzorgings- of verpleeghuis blijkt de sfeer van doorslaggevend belang te zijn. De keuze voor een zorgaanbieder wordt het sterkst bepaald door informatie en advies van familie, vrienden en kennissen, de huisarts en de organisatie zelf.

ActiZ en cliëntenorganisaties pleiten mede op basis van het onderzoek ervoor dat cliënten zelf kunnen bepalen welke zorg zij afnemen en waar zij deze inkopen. Er is volgens ActiZ een groot draagvlak voor het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie, onder meer door cliëntvolgende bekostiging.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal