Normal_huisarts

Huisartsen moeten een centrale rol spelen bij de behandeling van patiënten met psychische klachten, die nu nog vaak worden doorverwezen naar de geneeskundige GGZ. Dat adviseert het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Zo meldt NOS.

Het CVZ betoogt dat de behandeling van psychische klachten, zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, niet onder de geneeskundige GGZ valt. Een scherpe afgrenzing tussen psychische klachten en klachten waaraan psychische stoornissen ten grondslag liggen, is volgens het CVZ niet altijd mogelijk. Het onderscheid kan echter wel goed als leidraad dienen om de huisarts zijn centrale rol te laten vervullen.

Het advies kan ertoe leiden dat de vergoeding van GGZ, die nu nog onder de basisverzekering valt, door de minister wordt aangepast.

© Nationale Zorggids