Normal_blindenstok_blind_slechtziend

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) onderzocht of de zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan vallen. Voor een groot deel van deze zorg blijkt dit inderdaad mogelijk. Dat meldt de VGN.

De zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking (auditief en/of communicatief beperkten, visueel beperkten en doofblinden) valt nu voor een deel onder de AWBZ en voor een deel onder de Zvw. Een groot deel van deze zorg is momenteel expliciet in de AWBZ geregeld en wordt geleverd door AWBZ-instellingen.

Naast de zorgonderdelen die al onder de Zvw vallen komen ook diagnostisch onderzoek en zorg die gericht is op het opheffen, compenseren of leren omgaan met de beperking hiervoor in aanmerking.

Als de overheveling van de zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking van de AWBZ naar de Zvw doorgaat, moet met verschillende aspecten rekening worden gehouden zoals het gewenste integrale zorgaanbod, de mogelijkheid van nieuwe zorgaanbieders, de inkoop van zorg door de zorgverzekeraars en de indicatiestelling.

© Nationale Zorggids