Normal_drugs_pillen_medicatie_medicijenn

Ruim de helft van de mensen ervaart problemen als ze te maken krijgen met het preferentiebeleid waarbij zorgverzekeraars alleen goedkopere medicijnen vergoeden. Toch vindt een meerderheid van de mensen het beleid een goede maatregel om te bezuinigen op zorgkosten, blijkt uit de resultaten van de meldactie Medicijnen van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Dit meldt Telegraaf.

Aan de meldactie van de NPCF deden 11.000 mensen mee die een vragenlijst invulden over hun ervaringen met het verstrekken van medicijnen. Meer dan de helft van de respondenten ervaart problemen door het preferentiebeleid waarvan 36 procent zelfs op grote problemen stuit. Het meest genoemde probleem is dat het voorkeursmedicijn vervelende bijwerkingen tot gevolg heeft. Ook komt het geregeld voor dat mensen in de war raken door de wisselende verpakkingen en merknamen. Daarnaast melden veel mensen een allergie voor het voorkeursmedicijn. “Zo'n voorkeursmedicijn heeft dan net weer andere hulpstoffen waardoor mensen er anders op reageren. Dat geeft in nogal wat gevallen grote problemen,” zegt Wilna Wind, directeur van de NPCF.
 
Twee derde van de deelnemers die problemen ervaren met het voorkeursmedicijn vragen hun huisarts of apotheker om een ander medicijn. Vaak krijgen mensen dan hun oude medicijn terug maar dat gebeurt niet altijd. “Soms werden mensen zelfs van het kastje naar de muur gestuurd. De apotheek verwees terug naar de huisarts, die stuurde de patiënt opnieuw naar de apotheek en vervolgens kreeg de patiënt daar te horen dat hij zorgverzekeraar maar moest bellen,” licht Wind toe, die dergelijke situaties als volstrekt onacceptabel beschouwd.
 
De NPCF vindt dat het voor mensen makkelijker moet worden om snel terug te gaan naar hun oude medicijn wanneer ze van het voorkeursmedicijn bijwerkingen ervaren. Artsen, apothekers en zorgverzekeraars moeten duidelijke afspraken maken over wat te doen wanneer een voorkeursmedicijn niet geschikt is voor een patiënt. “We zien dat mensen niet meer willen dat er onnodig veel geld wordt uitgegeven aan dure medicijnen maar ze willen de problemen ook niet,” aldus directeur Wind.
 
© Nationale Zorggids