Normal_werk__2__rekenen_factuur_rekening_economie

(Novum) - De besteding van het persoonsgebonden budget (pgb) wordt nauwelijks gecontroleerd. Dat schrijft NRC Handelsblad maandag op basis van een inventarisatie van de reizen die mensen met een beperking maken op kosten van hun pgb.

De krant vond uit dat mensen met een pgb vaak vakantie vieren in Suriname, Duitsland of Zuid-Afrika. De krant noemt als voorbeeld het bedrijf Be-Active uit Almere dat al zeventien keer naar Suriname reisde met kinderen met adhd of autisme. Het bedrijf betaalde de zorg en het verblijf uit het pgb.

Volgens NRC is er amper controle op de besteding van het geld. Zo moeten pgb-houders aan het eind van het jaar twee formulieren invullen waarop ze melden aan wie het pgb is uitgegeven. Maar nota's hoeven niet te worden ingeleverd. Zo kan het gebeuren dat ouders ook iPads kopen voor hun kinderen met pgb-geld, aldus de krant.

Houders van een pgb mogen een aantal weken per jaar op vakantie. Gedachte hierachter is dat de omgeving even van de zorgtaken wordt ontlast.