Normal_geldbrief

(Novum) - Zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten beter controleren of de gefactureerde zorg die in ziekenhuizen wordt verleend daadwerkelijk is geleverd. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een maandag gepubliceerd rapport over ziekenhuisuitgaven. Er is nog onvoldoende zicht op de uitgaven in de ziekenhuiszorg.

De rekenkamer schreef in 2011 in een rapport dat minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) nauwelijks inzicht had in de ontwikkeling van zorguitgaven. Inmiddels is dat verbeterd maar de beheersing van de zorguitgaven blijft voor Schippers een 'problematische opgave', aldus de rekenkamer, die dat wijt aan de complexe financiering van ziekenhuizen.

De rekenkamer wijst in het rapport op het risico dat onnodig hoge declaraties worden vergoed vanuit het basispakket. Ziekenhuizen moeten controleren of geregistreerde zorg daadwerkelijk is geleverd en of de zorg past bij de gezondheidstoestand van de patiënt. Die controle is moeilijk omdat er geen regels zijn over wat 'passend' is.

In mei bleek uit een conceptrapport van het ministerie dat ziekenhuizen en privéklinieken jaarlijks tot 180 miljoen euro bij zorgverzekeraars declareren aan medisch niet-noodzakelijke behandelingen.

Ziekenhuizen hebben volgens de rekenkamer maar weinig stimulansen om te investeren in interne controle op onnodig hoge declaraties. Ook zorgverzekeraars worden weinig geprikkeld omdat ze zorg vaak voor een vast bedrag inkopen.

Het beleid van het kabinet is erop gericht de zorguitgaven binnen het budget dat de Tweede Kamer heeft goedgekeurd te houden. Het zorgbudget werd tussen 2002 en vorig jaar echter vrijwel elk jaar overschreden, soms tot wel twee miljard euro.